Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Bill Gates, Rockefeller és a GMO óriás tud valamit, amit mi nem:
Előzmény
magyar nyelvüek
A "világvégén" készülnek a világvégére - globális vetőmagbank épül : http://www.origo.hu/tudomany/20070215avilagvegen.html
Globális génbank, a modern Noé bárkája : http://www.sg.hu/cikkek/45499/globalis_genbank_a_modern_noe_barkaja
      tározó
Jelenések könyve 6. rész:
15. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; 
 
 
 
Lehet, hogy a Betelgeuse BOOM-ba megy át? http://www.rense.com/general86/boom.htm
I.sz. 1054-ben történt egy szupernova esemény amit a Kínaiak jegyeztek le. Ez a szupernova 6500 fényévnyi távolságra volt tőlünk, és 23 napig volt megfigyelhető (Messier 1, or the Crab Nebula)
A 9. legnagyobb vörös óriás csillag, a Betelgeuse 400-500 fényévnyi távolságra található és a Cal Berkeley Obszervatóriumban kémlelők szerint az utóbbi években 15%-al ment össze. Bár a csillag állandóan változik, ez a változás szembetűnő. A mérete a Jupiter pályáján túli méretre terjed ki. A jelenlegi zsugorodás a Vénusz pályájának méretére terjed ki, ami 0.72 AU (133,920,000 mérföld). http://venuszatvonulas.load.hu/index.phtml?page=pad3
Nos a probléma, hogy nem tudjuk a csillag jelenlegi állapotát. Vagyis a jelenlegi időbeni állapotát, ugyanis a csillag kb. 400 fényévre van, így az amit mi fényképeken látunk, lehet vagy 400 éves. Így előfordulhat akár az is, hogy 400 éve felrobbant. A 15%-os összehúzódás ezen tény alapján már 400 éve történt.
Szomorú része a történetnek, hogy nem észleljük a felrobbanást, amíg a fény és masszív energia szint el nem ér minket. A robbanási hullám ezután fog megérkezni.
Mit okoz a megemelkedett Gamma, UV, és röntgensugárzás okozta hő a Földön? Hm.
A szupernóva szétáramlásoknak olyannak kéne lennie, hogy az eltelt idő alatt kiterjedésükben lelassuljanak de egy legutóbbi eset (SN 1987 A és SN 1993J) nem azt mutatja, hogy lelassulnának.  
Ők vagyis mindkettő szintén a 2-es kategóriájú szupernova változatok. Az ismert szupernóva maradékok közül néhány még mindig aránylag gyorsan terjed széjjel, és ezertől akár több millió évig is kitarthat.
Szupernóvákként ellenszegülnek a matematikának, és ezt annak ellenére teszik, hogy a fizikusok számításokat végeznek a Földön ennek ellentettjéről.
A legtöbb szupernóva szétrobbant darabjai körülbelül 10,000 kilométer/másodperc alatt kezdik a szétterjedést, azután attól függ, hogy  hol vannak, kiterjedésük megváltozik 1000 - 3000 kilométer/másodpercre. Mindazonáltal néhány része a kiterjedésnek 200,000 kilométer/másodpercet is megtesz.
A maradék amit nem konvertáltak bele a számításokba, a termonukleáris robbanás energiája. A hatalmas energiahullámok a fény sebességével száguldanak. Ezen energiahullámok könnyen el is érhetik a Földet.
Ezen a kis grafikán is megállapítható a méret a Vénusz-Föld távolságból: http://astro.unl.edu/classaction/animations/renaissance/venusphases.swf
            Betelgeuse
Az igazán bámulatos, hogy egyetlen csillag közel 1 milliárd mérföldet ment össze az átmérőjében. A Napunk közel 870,000 mérföld átmérőben, vagy 1,391,000 kilométer és ezerszer kisebb a Betelgeuse-nél.
                            vadász
 
Betelgeuse - apokaliptikus BOOM: http://www.rense.com/general86/beet.htm
A Földön, a szupernóva által okozott apokaliptikus időszak akár 1000 évig is eltarthat.
/Jelenések könyve 9. rész /
A kvantummechanikában jártas gondolkodók szerint a hatalmas fénykibocsátásos robbanásán felül a Szupernóva (és több hatalmas adag életromboló lehetősége UV, gammasugár és röntgensugár), vagyis a Betelgeuse az a fajta csillag, ami az esemény részeként létre fog hozni egy jelentős gravitációs hullámot.
(Megjegyzés: Mitch Battros szerint a gravitáció sebessége legalább 100-szor nagyobb , mint a fényé. Más vélemények szerint ez távol áll a valóságtól, ugyanis akár 1000-szerese is lehet.)
A szupernova feketelyukká való alakulása által kiválthat egyfajta (EMP) elektromágneses impulzust is a kozmoszban. A Betelgeuse és az Antares csillagok tömege elegendő ahhoz, hogy feketelyukká alakuljon.
A gravitációshullámot valószínűleg nem éreznénk a Földön a légkör, és a víz miatt ami lecsillapítaná a zökkenést. Ha éreznénk, valószínűleg olyan volna, mint egy bolygó méretű enyhe földrengés. Lehet, hogy a víz kissé megremeg az üvegedben, de kint a Naprendszerünk terében ez olyan lehet, mint egy hatalmas buldózer.
Egy ilyen gravitációshullámnak határozottan lenne hatása a Mars és Jupiter közötti aszteroida-övezetre, a Kuiper-övre és az Oort felhőre.
Lehet, hogy szintén - elég erőteljesen - létrehoz egy kis oldalba lökést a bolygók pályáira, különösen a kisebb bolygókra, ám ezek nagyon katasztrofálisak lehetnének. Ha elég erős lenne, létre tud hozni egy ingást vagy vetemedést mind a kilenc bolygó pályájában és ez megszakítja az egyensúlyt.
Rendkívül nagy jégdarabok vannak a Kuiperben és Oorth régióban a Pluto pályáján kívül. Bármilyen külső hatás, mint pl. egy gravitációs hullám az események egyfajta láncolatát tudja előidézni. Szó szerint aszteroidok és űrjegek
nagy-nagy darabjai zúdulhatnak a bolygónkra, (és másokra). A balszerencsének ez az időszaka több ezer éven át is eltarthat.
Még akkor is, ha ezek a lövedékek nem találják el a Földet, más bolygókra hatással  lehetnek és ez alapján is lesz hatásuk itt a Földön. Oyan az egész, mint egy hatalmas elektromos hálózat. Minden összefügg és összekapcsolódik.
Olyasfajta eseményeknek a sorozatában, amin a kvantummechanika-tudósok vélekednek, először a fény hatalmas robbanását látnánk. Másodsorban hamarosan követni fogják az első eseményt olyan élénk energiahullámok, mint UV, gamma, és röntgensugár. Amíg meg nem érkezik a Földhöz nem fogjuk tudni, hogy melyik zúdul a nyakunkba, mint azt se, hogy milyen hatásai lesznek az élő szervezetre.
Az Aszteroid-övezet szó szerint a lehetséges kockázatosságú tárgyak sokasága. Ez névlegesen a Mars és a Jupiter pályája között van, de néhányuk végigkering a Jupiter pályaösvény mentén. A bolygónk több százzal, vagy több ezerrel nézhet szembe vagy akár több tízezer földközeli objektummal (NEO-Near Earth Object).
A csillag robbanásának észlelése után kb. 50 évvel érne el minket a Kuiper-öv és utána a távolabbi Oorth felhő hatása, bár ez csak hosszabb időszak múlva, ámbár itt annyi objektum van, mint az égen csillag. Úgy becsülik, hogy a Kuiperben körülbelül 70,000 objektum nagyobb, mint 100 kilométer nagyságú. Egy messze 100 kilométeres tárgy nevezhető egy bolygó gyilkosnak és egy ilyen tárgy kiolthatná az életet a bolygónkon.
Nos ezek alapján egy eseménynél szabályosan a pokol szakadna a fejünkre.
 
A csillagászok egészen 30 évvel ezelőttig úgy vélték, hogy az Oorth-felhő stabil és alapvetően nem jelent veszélyt ránk. Aztán felfedezték a molekuláris felhőket, ezeket a hideg, sötét, nagy kiterjedésű ködfoltokat, amelyekkel a Tejúton mozogva szembetalálkozik Naprendszerünk. Victor Clube és Bill Napier felismerték, hogy amikor a naprendszer ilyen molekuláris felhővel ütközik, az új gravitációs erő hatására az Oorth-felhő instabillá válik. Ugyanekkor a naprendszert és a felhőt időről időre visszatérő hullámszerű erő éri, ahogy elhaladnak a galaxis karjai és a központi korong közelében. A két erő, a kiszámítható hullám és a kiszámíthatatlan találkozások a molekuláris felhőkkel, eltérítik az üstökösöket korábbi pályájukról, és új irányba küldik. Néhány közülüka külső űr mélye felé indul el, míg mások naprendszerünkbe vágódnak, ahol előfordulhat, hogy beleütköznek valamibe, pl. a nekünk otthont adó bolygóba.
 
3 mostani alkalomról biztosan tudunk, amikor valakik meghiúsították vagy figyelték az érkezését egy objektumnak:
 
Robert M. Schoch szerint az utóbbi évezredekben számos történelemformáló becsapódást ért meg a Föld nevü bolygó.
Uwe Topper szerint (Kitalált történelem-Naptárunk titkai), pedig 600 és 700 évvel ezelőtti időszakban is történt egy kozmikus esemény, amit kitöröltek a történelemből.
ELKÉPZELHETŐ, HOGY A 2012-ES NAPTÁRI IDŐPONT IS ÖSSZEFÜGG EGY HASONLÓ ESEMÉNNYEL?
HATÁROZOTTAN YES.
Viszont az égből hulló csillagokat - vagyis üstökösöket - az európai főpapok Isten intő jeleiként értelmezték. A látványos égi látogatókat arra használták, hogy igazolják az istentelenektől visszavenni kívánt Szentföld elleni keresztes hadjáratok szükségességét, mint amivel visszanyerhetik a jelek alapján visszavont isteni kegyet.
 
 
A gamma és röntgensugarak nem hatolhatnak be nagyon messzire a Föld légkörébe, de ettől függetlenül lehet egy hosszan-tartó ütközése a légkörrel. A nagyenergiájú sugárzás feltöri a nitrogén és oxigénmolekulákat a Föld sztratoszférájában miközben kedvező hatást nyújtanak ahhoz, hogy Niotrogén monoxidként és nitrogén oxidokként újuljanak meg (NO). Ez a molekula jobban károsító hatású az ózonra, mint a chlorofluorocarbonok (CFCs). http://estimateofthesituation.blogspot.com/2009/06/could-betelgeuse-fry-earth.html
A legveszélyeztetettebb szervezetek közül az egyik a fitoplankton lenne egy ózonveszteségnél.  http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&rov=4&id=4753
Ha a fitoplankton pusztulásnak indul, a hatások fodrozódnának az egész óceánon keresztül. Ezek a fotoszintetikus mikróbák a tengeri tápláléklánc alapjai, és a világ oxigénjének legalább a felét termelik.
 
 
Fúzió az Univerzumban: amikor egy óriáscsillag meghal…
A szupernóvák hatalmas mennyiségű gamma-sugárzást és részecskéket, például protonokat és elektronokat bocsátanak ki. Ezeknek nagy az energiájuk és ezért tönkretehetik a Föld légkörét azáltal, hogy csökkkentik az ózon-molekulák é az atomos oxigén mennyiségét. A nitrogén molekulák (N2) a gamma sugárzás hatására elbomlanak és belőlük nitrogén-monoxid (NO) és egyéb nitrogén-oxid (NOx) molekulák képződhetnek, amelyek katalizálják az ózon-molekulák lebomlását.
A védő ózonréteg nélkül a Nap által kibocsátott ultraibolya-sugárzás gyengítetlenül érné el a Föld felszínét és károsítaná a fitoplanktonokat (mikroszkopikus növények, amelyek a felszíni vízrétegekben élnek). A fitoplanktonok a tápláléklánc alapját képezik, ezért a pusztulásuk a többi élőlényre is komoly hatással lenne. A nagyenergiájú sugárzás a nagy-dózisú Röntgen-sugárzásnál is nagyobb mértékben  károsítaná az élőlények sejtjeit is, ami miatt több esetben alakulna ki rákos megbetegedés illetve genetikai mutáció. Egy másik következményként veszélyes mértékben megnövekedhetne a légkörben a radioaktív izotópok mennyisége is.
Egy szupernóva-robbanás okozhatta a hatalmas Ordovicium-szilur kihalást körülbelül 450 millió évvel ezelőtt. Ekkor a tengerben élő fajoknak több mint a fele eltűnt, úgy gondolják, hogy ez volt a második legnagyobb méretű fajkihalás a Földön. A hatalmas pusztulást részben a fitoplankton pusztulása, részben pedig a földi átlaghőmérséklet csökkenése okozhatta, amely azért következett be, mert a levegő opálossá vált a keletkezett nitrogén-dioxidtól (NO2).
 
 
Paul La Violette szerint pedig a 2004. december 26-ai thaiföldi cunamit egy szupernóvából származó gammasugár kitörés (GRB) okozta: 
                     http://www.etheric.com/GalacticCenter/GRB.html
                   thaiföld
                                cunami
      thai
44.6 órával később a gammasugár-távcsövek, amik a Föld körül keringenek, felvették az eddig észlelt legfényesebb gammasugár-robbanásnak az érkezését!
Gamma sugárzás kitörésének érkezése: 2004 December 27, 21 óra 36 perc (Univerzális idő)
A robbanás ideiglenesen megváltoztatta a Föld ionoszféráját. A robbanás körülbelül 50,000 fényévre történt. ( SGR1806-20 )
                         gamma ray
Ez a gammasugár-robbanás 100-szor élénkebb volt, mint bármilyen robbanás, amit korábban felvettek miközben megegyezett a telihold ragyogásával.
A kitörés több energiát bocsátott ki a másodperc tizedrésze alatt, mint a Napunk 100ezer év alatt. Lehetőség van rá, hogy az útja kezdetén a gravitációhullámnak szuperluminális sebessége lehetett.
Elismerték, hogy a december 27-ei gammasugár-robbanás kissé befolyásolta a Föld ionoszféráját, de ez által nem kellett volna földrengésnek kialakulnia. Mindazonáltal, ha egy hosszanti gravitációpotenciál-hullám-pulzus volt, ami egy gammasugár-robbanást kísért, a rejtély érdekessé válik. A kapcsolat a földrengések és gammasugár-robbanások között most hihetővé válik. http://www.etheric.com/GalacticCenter/Galactic3.html
Amikor a Galaktikus szuperrengésekből származó kozmikus sugarak hatással vannak a Föld légkörére, "elektronzuhatagokat" termelnek. Mindegyik elsődleges kozmikus sugár több millió másodlagos magas energiájú elektront hoz létre. Ezek közül a részecskék közül sok szétszóródik és csapdába ejti a Föld mágneses mezeje sugárzási öveket kialakítva, amik hasonlóak a  magasban levő atomrobbanásokhoz.
Egyetlen nap alatt, egy jelentős Galaktikus szuperrengés esemény befecskendez a földmágneses mezőbe annyi részecskéjű energiát, ami egyenértékű 1000-megatonna hidrogénbomba-robbanással (1025 ergs).
Ez harmincezerszerese annak, amit egy évben detektáltak a modern időben a Nap kozmikus sugár viharából.
Ez úgy energetizálja a sugárzási öveket, hogy rádiólégköri és kommunikációs zavart, és az elektronikus összetevői által a műholdakat elpusztítja. A légi utazás ilyen feltételek alatt rendkívül kockázatos volna.
 
Szuperluminális mozgásnak nevezik azt a látszólagos mozgást, ha 99%-os fénysebességű gáznyalábok felénk, vagy ellentétes irányba tartanak. Egyes kvazároknál és Blazároknál figyelhető meg optikai csalódás, ami miatt ötszörös fénysebességgel lövelnek ki anyagot. Ezek alapján látszólagosan megsértik a fizika törvényét.
A 90-es években A merikában egy Nobel-díjas kínai származású dr. Chow kétszeres fénysebességet tudott a laborjában végzett kísérletek során felmutatni. Arra a kérdésre, hogy hol a határa a sebességnek, azt felelte: SEHOL.
2002-ben a Princetoni egyetem fizikatanszékén 330-szoros fénysebességet hoztak létre. Néhány hónapra rá fizikusok lelassították, majd megállították a fényt, sőt vissza is fordították.
Michio Kaku írta még 1994-ben, hogy a fekete lyukon át (amivé a Betelgeuse is válhat) a másik univerzumba az átjutáshoz a szondának gyorsabban kellene mozognia mint a fény sebessége. Akkor még azt gondolta, hogy ez lehetetlen.
A fekete lyuk magyarázata, hogy a csillag és a fénysugár között olyan nagy erő lép fel, hogy az a fénysugár útját körré hajlítja. Egy fénysugár körré hajlítása azt jelenti, hogy a teret magát is körbehajlítottuk. Ez csak úgy lehetséges, ha a fekete lyuk kicsip egy darabot a téridőből maga körül, és a fénysugár ezen a hipergömbön belül cirkulál. A téridőnek ez a darabja lekapcsolódik a körülötte lévő téridőből. A tér maga "felhasadt".
 
Érdemes be- és felidézni mit is ír Adrian Gilbert:
/Napkeleti bölcsek 347.old/
"Úgy tűnik, hogy Jézus mennybemenetele, Illéshez hasonlóan, bonyolult módon kapcsolatban van az Orionnal, és az égboltnak ez a része volt az, ahova hite szerint feljutott. Ha ez így van, akkor még egy okunk van arra, hogy figyelembe vegyük azt a tényt, hogy az Orion, "az idő atyja", most éri el  az égbolton maximális magasságát. Tehát lehetséges, hogy a csillagkapu megnyílóban van?"
/Maja próféciák 170. old/
"Az egyiptomiak hittek egy égi túlvilágban, ahová haláluk után a lelkük kerül. A piramisok feliratai, amelyek a későbbi piramisok falán jelentek meg, elegendő bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy ők úgy képzelték elezt az égi országot, mint az Orion csillagképet. Minden temetés a Nílus nyugati partján történt, mely a piramisok földjével a Tejútnak azt az oldalát képviselte, ahol az Orion helyezkedik el.A szertartások nyelvén az, hogy a holttestet átvitték a Níluson a temetéshez, valamiképpen összekapcsolta ezt azzal a rituáléval, ahogy a lélek átkel az égi Níluson, a Tejúton, hogy elérje az égben lévő paradicsomot, az Oriont, ahol Ozirisz uralkodik. A Tejút ily módon, mint a halottak folyója, az eredetei Styx lehetett, amelyen a halottnak át kellett kelnie ahhoz, hogy eljusson a túlvilágra. Sokszor úgy képzelik el a Tejútat, hogy midkét felén kapu van. A kapuk ott helyezkednek el, ahol az ekliptikát keresztezi a Tejút.
 
2012 dec 21-én pedig az Univerzális idő szerint 11:11-kor (csillagkapunál) lesz a téli napforduló: http://www.seasky.org/astronomy/astronomy_calendar_2012.html
 
Adrian Gilbert - Égi Jelek 307-312. old.:
A János által a jelenések könyvében leírt "első és utolsó"-ként emlegetett hatalmas lény volt az Orion a mennyek kapui kulcsának őrzője, Szent Péter pedig bizonyos értelemben az ő intézője. A zsidó kabbala hagyomány szerint, Orion volt Adam Kadmon - isteni prototípus, amely mintájára minden embert formáltak - eredeti őstípusa.
Számos pátriárka, bíra és próféta őstipusával azonosíthatjuk még, ezért úgy tűnik, hogy a csillagkép szorosan kapcsolódik az emberiség megváltásának elméletéhez és folyamatához. A Jelenések könyvéből kiderül az is, hogy ő a mennyei Krisztus vagyis a Földön Jézusként élt ember égi dimenziója. Az "első és az utolsó" az idők és Hádész kulcsainak őrzője. Hét gyertyatartó közepén áll, amelyek hét csillagot (bolygót) jelképeznek; ezeket is a kezében tartja. Ez is az Orionnal azonosítható; ennek igazolásaképpen, mint a többi Orion próféta, ő is övet visel. Napjainkban Jeruzsálemből nézve, az Orion az Olajfák hegye fölött kel, mikor is a csillagkép majdnem az egész hegyet közrefogja. Legészakibb pozíciójánál nyári napforduló idején pedig a Nap felé nyúl.
A jelenések könyve valószínüleg arra utal, amikor arról ír, hogy a nyári napforduló idején az Alfa és Omega  olyan, mint a nap,  mikor fénylik az ő erejében. János apokalipszise arra utal, hogy az Orion csillagkapu megnyitása Kr. u. 2000 napfordulóján világméretű változások kezdetét jelöli.
Ez nem azt jelenti, hogy az általunk ismert világ azonnal megszűnik létezni, hanem azt, hogy a kapuk nyitva állnak, így a változás bekövetkezhet. Gilbert szerint elképzelhető, hogy a 2012-es Vénusz tranzit lesz az utolsó égi jel mikor is a Vénusz megáll az Orion kezében.
 
Mik is voltak a piramisok?
Temetkezési helyek, mint tudjuk NEM.
IDŐKAPSZULÁK ÉS A MÚLT TUDOMÁNYA, amik megjelölnek elhelyezkedési, és bizonyos csillagászati időpontot-időpontokat. http://www.realitysandwich.com/suns_god_orion_revelation
                 osiris orion
    gíza
 
Mit mond David Flynn a Betelgeuse-ról a Gízai fennsíkkal kapcsolatban? http://www.mt.net/~watcher/monumentalrelations.html :
Orion eredeti helyesírása, Oarion, ami megmutatja az egyiptomi és Akkád gyökerét, - - mindkettő a feltámadás istenét jelenti, ami a földhöz jön. (God’s Voice in the Stars., Kenneth C. Fleming., p.105 ) Jézus az, akit elpusztítottak, az aki Fény és Dicsőség hercegeként fog jönni, hogy ítélet alá vonja az egész világot. Orion konstellációja Jézus egy fajtája.
Az analógia a gizai fennsík emlékműveiben, a két piramist, ami hasonlít a csillagokhoz, Rigelhez és Betelgeusehoz eltűntek. A tipológia azt javasolja, hogy ezek a hiányzó piramisok szándékosan kimaradtak a konfigurációból Gizánál. Ezeknek a hiányzó csillagoknak a nevei jelképezik a messianisztikus jóslás jövőbeli befejezését. Betelgeuse-nek, a Branch eljövetelének, az üzenete.
A hiányzó piramisok a Giza / Orion analógiában azt demonstrálják, hogy a Földön a mennyországnak ez a tükre képviseli a Messiás megváltási munkáját az első eljövetelénél, de nem Krisztus munkájának a jövőbeli befejezését, amikor az egész Föld ítéletére jön.
Cydonia üzenete emlékeztet minket Isten ítéletére -- az elmúlt és jövőbeli beteljesedésére. Mars lázadó lakóira és a felrobbantott bolygóra és ,hogy a jövő elmarasztaló ítélete fog történni a Föld lázadó lakóival.
 
 
 
Szupernóva hullámok és a mamutok 13000 évvel ezelőtt: http://www.astrobio.net/index.php?option=com_news&task=detail&id=1726

A mamutok kihalásának magyarázata kozmikus katasztrófával http://www.iki.kfki.hu/about_us/doc/siker2007_hu.shtml

13000 évvel ezelőtt Szibériát és Alaszkát összekötő jégmezőn át emberek érkeztek az amerikai kontinensre. Két évszázadnyi mamut és bölény vadászatot követően a rövid életű un. Colvis kultúra hírtelen eltűnt. E kultúra eltűnése, a mamutok és számos más állatfaj váratlan kihalása a történelem hajnalán mindig is izgatta a tudósokat. A legelfogadottabb nézet szerint az ősember túlzott mértékű nagyvad-vadászata okozta a nagy emlősök vesztét. Mások járványokkal, illetve éghajlatváltozással, elsősorban is globális lehűléssel magyarázzák e fajok váratlan eltűnését. E három alapvető elméletet összefoglalóan ill-chill-overkillnek is nevezik a szakirodalomban. Ugyanebből az időszakból azonban néhány kozmikus eredetű behatásra utaló bizonyítékot is találtak amerikai kutatók. Ilyen pl. a radiokarbon kormeghatározás „órájának” anomáliája épp 12900 évvel ezelőtt. Az ebből a rétegből származó leletek ugyanis jóval fiatalabbaknak tűnnek a szomszédosaknál. A réteg Észak Amerikában szinte minden „paleo-indián” ásatási helyszínen megtalálható, és könnyen felismerhető a jellegzetes koromfekete színéről, amely óriási kiterjedésű erdőtüzeket valószínűsít. A koromszemcsék között nagy mennyiségben találtak üveg-, szén- és elemi vasat is tartalmazó mágneses olvadék-gömböcskéket.

Az MTA IKI kutatói a különböző ásatási helyekről származó fémszemcse- és talajminták PGAA elemzésével hozzájárultak egy új elmélet kidolgozásához. Eszerint 12900 évvel ezelőtt meteor-becsapódás okozhatta a mamutok és számos más, őskori állatfaj pusztulását az északi féltekén, továbbá a Clovis kultúra eltűnését. A meteor az észak-amerikai kontinens keleti partvidéke fölött szétrobbant, majd a kontinens nagy részére szétszóródott darabjai a földbe csapódtak. Ezt igazolja körülbelül fél millió jellegzetes, ellipszis formájú mélyedés és tó szerte a keleti partvidéken. Az állatok egy része nem közvetlenül az becsapódás során pusztult el, hanem az általa elindított ún. Younger Dryas (fiatal driász) jégkorszak következtében. A tudományos közvélemény nagy érdeklődéssel fogadta a bejelentést.

Gyémántok mesélnek a barlangi embert elpusztító üstökösről: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=17523 
Az amerikai tudósok - köztük West is - Európa, Kanada és Amerika 26 különböző pontján mikroszkópikus méretű gyémántréteget találtak, amely szerintük egy hatalmas, szénben gazdag üstökösből maradt vissza, amely 12900 évvel ezelőtt hullott szét a bolygónkon.  Az egyes részek becsapódása által keletkezett óriási nyomás és forróság az üstökösben található szént gyémántporrá alakította. "A lökéshullámok és a forróság borzasztó lehetett. Az állatok szőre és az emberek ruhája meggyulladt tőle. A perzselő forróság az északi félteke füves területeit is lángba borította. A robbanást túlélt mamutok nem találtak élelmet, és csak azoknak az állatoknak volt esélye a túlélésre, amelyek nem csak egyféle táplálékon éltek. Ilyen volt az ember is"
 
 
Apokalipszis hamarosan: Jön a Betelgeuse szupernóva: http://scienceray.com/astronomy/apocalypse-soon-supernova-betelgeuse-is-coming/
Szintén érdekes, hogy a neve a vörös csillagnak, a Betelgeuse-t,  összekapcsolja  az “ördöggel" és gonosz fondorlattal. A név Betelgeuse  egy kifejezése  az Arab szónak az “yadnak al jauza,”-nak, melyet "al-jauzanak.” neveznek. A szó “al-jauza”  egy ősi arab szószármazék melyet a  “centrális Egy,” vagy egy rejtélyes nő-vel azonosítanak.
 
1.-Egy napon Betelgeuse úgy fog megjelenni, mint egy óriási robbanás az égen, ami lehet akár 4-szerese a telihold méretének látványban.
2-A legtöbb tudós úgy hiszi, hogy a csillag a Földtől való távolsága elég nagy ahhoz, hogy a robbanás által kibocsátott különféle részecskesugarak nem fog hatni ránk drasztikusan
3- 1995-ben a csillagászok egy óriási fényes területet többnek mértek 2000°K-nál, ami a csillag többi felületénél forróbb (a Gilliland & Dupree, 1996).
4-Amikor (ha) ez egy szupernovává válik, a Föld a robbanáshullámokból származna veszélye. Betelgeuse a füstölő csillagok közül az egyik, amit Nezahualcoyotl említett a 15. századi azték jóslásában?
 
 
 
Ésaiás próféta könyve 24. rész :
1. Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit!
  2. S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, a kinek hitelez;
  3. Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet.
  4. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai.
  5. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.
  6. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.
Péter Apostol II. levele 3. rész :
7. A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
  8. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
  9. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
  10. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
  11. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,
  12. A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
  13. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.
Ésaiás próféta könyve 30. rész :
25. És lesznek minden magas hegyen és emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak.
  26. És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, a melyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja!
  27. Ímé, az Úr neve jő messziről, haragja ég és sötét gomolygó füstje; ajkai rakvák haraggal, és nyelve, mint emésztő tűz!            
           
Amikor a Blue Star (kék csillag) Kachina  a megjelenik a mennyországokban, az ötödik világ felszínre fog kerülni, állítja egy ősi Hopi Indian jóslás. Ez lesz a tisztítás napja.
 
     neutron csillag születik
 
Patrick Geryl szerint egy olyan csillagászati esemény történik 2012-ben, ami csak kb. 12500 évente történik. Vagyis a Vénusz áthalad az Orion felső nyílvesszőin egy retrogád egyedi hurkot alkotva. Az esemény 12-szer fordul elő 1924 és 2012 között az Orion fölött. Geryl szerint i.sz. 2012-ben, és i.e. 9792-ben ugyanaz.
                          http://www.diagnosis2012.co.uk/orp.htm
                          geryll

                  geryll 2
Geryllt zavarta, hogy a számítógépen nem lehetett kivenni a pontos mozgást, mivel szerintük a "Skyglobe", és a "Loadstar" programok pontatlanok (véletlenül a GoogleMaps is). Emiatt elment egy csillagvizsgálóba, ahol megkérte az illetékeseket egy nyílt napon, hogy csináljanak egy szimulációt a Vénusz mozgásáról 2012-re. Az új számítások szerint a Vénusz egy olyan retrogád hurkot fog képezni 2012-ben ami közre fogja fogni, megjelöli az Orion legfényesebb csillagát a Betelgeuse-t.
Nos a Vénusz 2012 június 5-én lesz este 20.18-kor amerikai idő szerint a retrogád hurok közepén. Ekkor a Vénusz pontosan az Orion közepe fölött áll meg, miközben áthalad a Nap közepe előtt. Vénusz - Orion - Nap kapcsolat.
A Vénusz retográd mozgásának szimulációja.
lunar
A 2004-es és 2012-es Vénusztranzit a pentagramma 2 felső pontjánál, a felső kép 1-es és 6-os számánál történik.
tranzit
              A 2 tranzit, a bika (Taurus) szarvainál (Hyado) történik.
tranzit 2
bika
A Tranzit idején a Jupiter/Zeusz szintén a Bikában.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 29
Tegnapi: 569
Heti: 952
Havi: 6 112
Össz.: 2 631 416

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Betelgeuse
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »