Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

2011 elején, amikor madarak hullanak az égből. Az esemény már szerepelt az előző cikkben, mint Oz és az Új Teremtés kapcsán, a dobolással egyetemben. http://hajnalhasadas.hupont.hu/168/az-idok-vegezete-es-a-famadarak

Ebben a linkben még számos hírt találsz, az aláhúzott szavak mögött.
Valami bizony történik.
Hogy mi köze mindennek hozzánk magyarokhoz?
Nos Mózes első könyve 11. részéig teljes egészében magyar őstörténelem. A zsidók ősatyjának beállított Ábrahám a 11. rész 26. versében tűnik fel először, a bábeli nyelvzavar után évezredekkel, akinek leszármazottai halálos ellenségeik lesznek Noé unokáinak, Nimród fiainak. Noé nevét ugyanúgy, mint Ádám nevét a biblia szerkesztői megfordítással képezték, így lett a görög "réges-régi kor"-ból, az EON-ból NOE. A Noé név mögött lehet a sumériak által Isten Fiaként tisztelt Ziusudra, vagy más személy, vagyis Noé egy olyan jelző, amely azt jelenti, hogy egyik korból a másikba átmentett Istennel járó, vagy járók, ha egy népcsoportot kell értenünk e név alatt. Ádám nevét az eddig ismert legrégebbi népnév nevéből, a MADA népből képezték. Zsidó nemzetről, vagy inkább népről az i.e. 560.as év előtti időszakban említést sem tesz a történelem. Nyelvük a héber, a babiloni, akkád, arab és arámi nyelvek átírásával készült. Nyelvtana ebből kifolyólag hasonlít a sumérhoz és a magyarhoz, amelyek egy és ugyanazok. Ezt az új nyelvet, a hébert, a babiloni fogság feloldása után - amely csak nevében volt fogság - szerkesztették zsidó tudósok babilonban. Még Jézus idejében is a zsidók az őslakosok arameus nyelvét beszélték, pedig már évszázadokkal előtte elkészült az új nyelv. A sumér nyelvről nem kisebb tudósok, mint Sir L. Wooley, Sir H.C. Rawlinson, Prof. J. Oppert, Prof. Sayce stb. megállapították, hogy "Ős-Schyta Nyelv" volt, melynek egyenes folytatása a magyar nyelv.
A zsidóként született, és annak tanításai alapján nevelkedett személyek, most magyarul tanulnak. Beolvadnak a magyar nemzetbe, elfoglalják/elfoglalták a vezetői posztokat, bekerültek a médiába, a sajtóba, a színházakba, és az ősiségben a kultúrát világszerte ajándékba adó szittya nemzetség eredeti leszármazottait szétbomlasztva, megrontva kísérlik meg beolvasztani, kiírtani, vagyis eltüntetni őket és nyomukat a történelem igazi színpadáról. Teszik ezt lóhalálában mielőtt az igazság széles körben napvilágot látna, hogy az ősnép szerepét, történelem hamisítást nem kímélve, magukra vegyék. Ezért voltak útban az örmények, ezért volt Trianon, ezért kell az EU, amit természetesen nem magyarország irányít, miként magyarországot is csak magyarajkúak, de nem magyar szívűek vezetik, akik az ország sorsával nem törődnek, hanem szándékosan leépítik.
Teszik ezt a célból, mert az Új Kor Hajnalán van az emberiség. A MOST dönti el az egész emberiség jövőjét/sorsát, hogy ki lesz az Új Kor hatalmas népe, aki a jövő történelmét írhatja. Emiatt is titok a sok-sok föld alatti barlangrendszer is.
Keressétek, kutassátok az Igazságot és hírdessétek, miként erre Jézus felhívta figyelmünket!
 
A Hurritáknak nevezett Hóriak Ural-Altáji szittyák voltak a hajdani Éden lakóinak leszármazottai. Az "Isten Fiai", akik elhagyták a Paradicsomot megtelepedtek, mint Hunok, Kushok, Pártosok, Madák, Médek, majd a Kárpát-medencében, mint MAGYAROK, mindenütt magas kultúrát teremtettek. A Hóri megnevezés annyira ráragadt a Hun-fajta népekre, hogy még az ótestamentum szerkesztői is beleszőtték mítoszaikba őket. Ezen Szittya népek magukat Isten Fiainak, országukat pedig "Isten Országának" nevezték (Hérodotosz 4. könyv, I. Welykovsky - Ages in chaos)
Hérodotosz negyedik könyv:
"A szkítáknak ősapja Targitaus, az Isten Fia (Son of Zeus), amint a szkíták elmondták. Amikor Darius a szkítákat meg akarta semmisíteni és átkelve a Dunán, Idanthirsus szittya királyt követe útján felszólította, hogy adja meg magát és ismerje el őt urának, Idanthirsus azt üzente vissza, hogy nem ismerek más urat, csak az Istent, akitől származom".
 
Miután az "Isten Fiai" az emberek leányaiból feleséget vesznek, elkezdődik a romlás (Mózes I. 6.rész)
Nos Noé, mint a bárka/láda (ARK) is az élet átvitelét jeleníti meg egyik korból a másikba, miután a romlás bekövetkezett. Maga az Ozirisz mítosz is ezt meséli el, miként Oziriszt a hó 17. napján öli meg Szeth 72 cinkostársával, és Noé is a hetedik hónap 17. napján feneklik meg az Araráton (Mózes I. 8/4). A chilei bányászoknak, nem véletlenül nem volt 17 napig kapcsolatuk a külvilággal!
Noé miután megfeneklett, 40 nap múlva kibocsátja a fekete hollót. A Vénusz bolygó természetesen 40 nap alatt teszi meg a retrogád mozgását. (153+72 = Vénusz keringése, 153 = 1+2+3....+17) Noé másodjára egy galambot, a Szentlélek madarát röpteti ki a bárkából, amely olajággal tér vissza. Ha még nem jöttél rá, itt minden szimbólikus: Noé apjának Lámekhnek életkorával a 777 évvel, és Noé 500 éves korával egyetemben, mikor is 3 fiút nemz.
A 777-ről és az 500-ról már sokat írtam jelen korunkkal kapcsolatban!
 
Dr. Mihály Ferenc:
"Az örmény írásos dokumentumok "Hunfajta szkítái", a "Hóri-Horgas" Méd-Pártos szittya vitézek, kiket a történelem szétszórt és maradékaikat Atilla nagy királyunk és Árpád Apánk, a testvérnépek által évezredek óta lakott
Kárpát-medencében tömörítették egybe: a mi magyari népeink".
Az Árpád által megindított második honfoglalás, az Avar nép kérésére indult meg, mely testvérnép a nevét a FÁRÓL lehullott, leszakadt levelek után kapták a nevüket.
Badiny Jós Ferenc: Mah-Gar a Magyar:
"A sumérul írt szövegek, melyek a semita népek pusztításai után keletkeztek, a mi őseinket, az írásfeltaláló népet, MAH-GAR-ként említik."
 
A jelenlegi Judeo-kereszténység alapját képező TORAH nevű törvény, Kr.u. 90-ben nyerte el mai formáját. Ennek korábbi változatát, elődjét Kr.e. 150 körül kezdték megírni, és állítólag 72 írástudó 72 nap alatt írta meg. Az ehhez szükséges ismereteket Kr.e. 395-ben Esdrás és társai hozták Babylonból, ahol pedig a Kr.e. V-III.században gyüjtötte össze a zsidók intelligens ága, az akkor még működő babiloni és ninivei könyvtárakból és iskolákból. Az iratok Ábrahámtól a távoli múltba, a MAGYAR TÖRTÉNELEMBE  visznek vissza, mikor még Ádám, vagyis a MADA nép Istennel járt, és Isten nyelvén, magyarul beszélt. Ninive is természetesen Nimród városa volt.
 
Dr. Borbula Ida:
"A létért való küzdelem során vannak korszakok, mikor egy-egy nemzet fennmaradása szempontjából döntő fontosságú, hogy mit tud az a nemzet a saját eredetéről, múltjáról, érdemeiről és hivatásáról, de azt is, hogy mit tudnak róla mások, akiknek sorsuk alakítására az adott pillanatban hatalmuk van. Amelyik hatalom egy másik nemzet életterébe akar törni, hogy nemcsak földjét, de népét is kizsákmányolhassa, az rossz hírét költi kiszemelt, vagy tényleg már rabsorsba taszított áldozatának."
 
Ennyit a magyar nemzet eredetéről.
 
Befejezésül Gönczi Tamás - Pilis titkok, Pálos barátok könyve 69.oldaláról egy idézet, ugyanis hamarosan a nyúl üregében leszünk:
"Van egy régi magyar hagyomány, amit a magyar középkor elejétől kelteznek, pontosabban azóta vált ismertté. Ami persze nem azt jelenti, hogy akkor is keletkezett. Arról van benne szó, hogy a világot megismerni óhajtó embernek végig kell mennie egy alagúton, ami barlang is egyben. Ennek az alagútnak van egy spirituális és fizikális jelenléte, valósága is. Ha a megismerni vágyó lélek végigmegy ezen a bizonyos alagúton elérte a célját. Ettől kezdve a "tükör általi homályosság" elűnik, az anyagi világ mögötti örök világot látja meg a maga örök törvényeivel. Egyszóval színről színre fogja látni. Ehhez a látáshoz nem kell más csak isteni kegyelem és az alagút végigjárása. Persze ezt az alagutat a testben is végig lehet járni a lélek segítségével, hagyja ránk ez a megismerési hagyomány. Sőt, eddig már sokan végig is járták, és még sokan végig is fogják járni eme alagút testbe zárt útját. De ezt az utat megjárt lélek ez után az út után a földi alagút iránt nem mutat majd semmilyen érdeklődést. Ellenben az a lélek, aki egyszerre járta meg az ég és föld, a test és lélek, a mélység és magasság misztikus útját, az mindkettőhöz egyformán fog ragaszkodni. Isten arcát meglátja majd ott fönn a mennyben és itt lenn a földön is. Felismeri és látja Őt a testében a lélek ruhájában, felismeri és látja Őt a természetben, felismeri és látja Őt a hazájában, ahol a rá kiszabott földi életét tölti."
 
http://www.davidcosgrove.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/rabbit-hole.jpgkövesd a nyulat
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 569
Heti: 985
Havi: 6 145
Össz.: 2 631 449

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Az idők végezete és a FA népe 7
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »