Hajnalhasadás

HÍREK, ÖSSZEESKÜVÉSEK, FILMMOZAIK, STB.

Vernon Jenkins, kutatásainak eredménye szerint a Teremtés könyvének első sora számok szabályos sorozatát és gemátriáját tartalmazza, amelyeket annyira nyilvánvalóan nem lehetett a véletlen játékának tulajdonítani, hogy ez meggyőzze őt a Szentírás szerzőjének isteni természetéről. Kutatásai azzal kezdődtek, hogy felfedezte annak a hét héber szónak a gemátriáját, amelyek fordítása így hangzik: "Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet." Első pillantásra semmi szabályosság nem tűnik fel, ám ha a számokat összeadjuk, az eredmény 2701, ami 37x73.
teremtés 1:1
                   37 36 73
              13 37 73
      A 37x73-as hexagon alapja, kettő 55 egységes háromszög.
              37x73 55
Figyelembe véve, hogy a Teremtés könyve héber nyelven íródott, a héber nyelvben a CHOKMAKH, vagyis BÖLCSESSÉG az az egyetlenegy szó, amelynek a gemátriában legkisebb kánon szerinti összege 37, a legnagyobb kánon szerint pedig 73. A tudósok véleménye általában megegyezik azzal kapcsolatban, hogy "a bölcsesség-teológia a teremtés teológiája" és, hogy a bölcsesség tanbölcsességtanok hatása időnként felbukkan a Teremtés első könyvében. Ez abból a tényből is látható, hogy a teremtéstörténet sémájának szerkezeti alapja feltehetően egy hexagon, amelynek csúcsai a teremtés egy-egy napját jelentik, középpontban pedig az a nap, amikor Isten megpihent.
Érdekes egybbesés, hogy a Bölcsesség görög megfelelője a Sophia.
Sophia Loren 2011-ben 76 éves és Bill Crystal (BC/23) első  nagy szerelme volt.
76 = TITANIC, DISNEY és a 76. elem az OZMIUM, melyet úgy is írnak, hogy OZ-mee-əm.
 return to oz disneydisney oz
Billy Crystal Rémült rohanás címü filmjében, bemutatásra került a 42-es, a 45-ös, az azték naptárkő és a János 14/6, melyet a A Főnix útja cikkbe helyeztem.
Egy másik Sophia, a THE EVENT filmsorozatban tűnt fel, melyben a DNS mutáció kapott szerepet. A sorozat első évadját 22 résszel 2011. májusában fejezték be. Laura Innes (Sophia), az idegenek vezetője szerepelt a DEEP IMPACT filmben is 1998-ban.
A The Event - The Beginning of the End része érdekes módon az 1.21-es lett (Jehoshua haMeschiah héber gemátriai értéke 121)
SOPHIA angol ABC szerinti gemátriája 19+15+16+8+9+1, ami 68.
                                     76+68 = 144
Ha a Teremtés 1:1-ben a hatodik és hetedik szót adjuk össze, azaz "és" 407+ "a Földet" 396, az összeg 703 lesz, ami 37x19.
37 18 1937 73
Ha egy 703 egységes háromszöget készítünk, akkor a háromszög oldalain 666 egységes háromszöget kapunk. Háromszor 666 az 1998, amikor is a tényleges, csillagászati galaktikus együttállás, vagy másképp beigazítás történt.
                  703 666 1998
Furcsa módon a 2701-es szám a 73. háromszögszám, a 703 pedig a 37. háromszögszám. Több hasonló mértani alakzatot takartak ezek a számok, amelyek jelezték, hogy a 37-es szám, úgy is, mint a teljes sor törzsszáma, feltűnően magas arányban fordul elő. Ezért Jenkins elhatározta, hogy összetevőire bontja mind a hét szó-szám kombinációt. Arra jutott, hogy a 127 lehetséges esetből 23-szor fordultak elő a 37 többszörösei. Ez meglepte, hiszen a statisztikai valószínüség értelmében ez a várhatónál hatszor több volt.
127 órax apple
127 óra/ május elsejei szabadulás. 2011 május 1-től 2012 dec 21-ig pedig 600 nap (görög gemátria X ), vagy 864 000 perc (Napátmérő), vagy 14400 óra volt hátra.
Jenkins ezeknek a számoknak újabb figyelemre méltó tulajdonságait fedezte fel; a legmeglepőbb az volt, hogy a 37 és a 703 nem csak a 2701 és a 703 háromszögszámokkal álltak kapcsolatban, hanem egymással is, egymással kompatibilis hexagon - hexagram - párként. Arra is rájött, hogy a 37-es hexagon nemcsak kompatibilis a 73-as hexagrammal, van egy másik szokatlan tulajdonsága is. Az 1261 kivételével ez az egyetlen szám, amely hexagon is, hexagram is. Mivel hexagonként a negyedik, hexagramként pedig a harmadik, egy sorozat egymást követő tagjaiként jelenik meg, a 37 ilyen szempontból egyedülálló.
Jenkinsben ezek a felismerések a Szentírás isteni sugallatra való készültét erősítették meg, míg másokban akik emlékezetükbe tudják idézni a matematika kezdetének történeteit, mindebben nagyon is földi kezek művét látták. A kulcs abban rejlik, hogy Jenkins felfedezte a szövegben a poligon számok túlsúlyát, melyek használatát a püthagóreusoknak tulajdonítják., vagyis ennek a numerológiai rejtvénynek a közvetítői a püthagóreusok voltak, illetve a numero-geometrikus ABC iránt érzett leküzdhetetlen szenvedélyük. A Teremtés 1:1 úgynevezett papi szerzői biztosan gyakorlott püthagóreusok voltak, és mint ilyenek, a héber tudósi hagyományoknak ugyanazt a vonalát folytatták, mint azok, akik létrehozták a Jehoshua haMeschiah és ennek Septuaginta-beli fordításának, a Iesous Christos-nak numerológiáját.
Az Újszövetség görög változatában Jézus Krisztus nevének megfelelője a Iesous Christos, mely név a 37 többszöröse, ugyanis Iesous gemátriai értéke 888 (37x24), Christos-é pedig 1480 (37x40). Tehát a 37 a Iesous Christos prímszáma. Mivel a prímszámok alapvetőek a gemátriában, kijelenthetjük, hogy a Iesous Christos a 37-re épül, és e szám minden tulajdonságával és szimbólikus értelmével rendelkezik.
Megfigyelték, hogy a Iesous (37x24) és a Christos (37x40) összeadva egyenlő 2368-al, azaz 37x64-el.
Figyeld meg a Szellemírtók filmet, ott ugyanis 555-2368 szerepel, mint a szellemírtók telefonszáma. A jelentőségéről beszéljenek a képek.
     
                           szellemírtók 555-2368
              szellemírtók obeliszk
              szellemírtók kapu
              szellemírtók piramis
                             555/Washington/Vesica piscis
              555 obeliszk Washingtonwashington obeliskdan aykroydszellemírtók
A szellemírtók 1-2 gonoszai. Gozer (G-OZ-ER/7-OZ-23) a sumér istenség és Vigo a Kárpátok ostora, Moldávia bánata.
                       szellemírtók 1-2
Észrevetted a magyar kapcsolódást? Sumér az Magyar, Kárpátok közt egy ostoros volt, Attila az Isten ostora. A szellemírtók szerint sumér istenség akar a világunkba, világukba jönni.
                                       Vigo és János
vigo és János
Ilyen csillagokat láthatsz a KÉK vagy SÁRGA cikkben és a Képlet filmben, amit a A Képlet titka 1 cikkbe helyeztem.
Az első részben a 22. emeletről vezet fel a lépcső Gózer kapujához, vagyis a 23-on van Gozer.
szellemírtók 22lépcső gozerhez
                                Gózer a pusztító (Kék/Vörös)
gózer a pusztítógózer kék-vörös
Kulcsok őre és a fehér ló: "várj a jelre, akkor minden rab szabaddá lesz, különben elemészt a tűz".
kulcsok őre fehér lókulcsok őre fehér ló 2
A filmet Kovács László (magyar név) fényképezte, akinek nevéhez is odakerült az A.S.C. (K+L = 23, A+S+C = 23).
             szellemírtók László Kovács
A második rész 23 évre készült 2012-től, amely időpontra pedig be van harangozva a 3. rész: http://www.imdb.com/title/tt1289401/
Érdekes módon. persze véletlenül, Dr. Venkman, vagyis Bill Murray filmbeli gyermekének neve Oscar, akire Bill egy 12-es számmal ellátott ruházatot helyez. A film végén Vigo festménye helyére a 4 szellemírtó portréja kerül, középpontban a kis Oscarral, akire Bill a Jupiter ujjával mutat. A 2012-es év, a 84. Oscar díjátadó ceremónia időpontja! A 2. részben pedig említésre kerül a horgászat, mikor Bill a múzeumba látogat Danához, vagyis Sigourney Weaverhez. A film végén a szellemírtók a Szabadság szoborral sétálnak el Vigohoz, melynek a JACKIE WILSON - HIGHER AND HIGHER számot játszák. A filmben befut a Titanic is.
       Titanic Szabadság szobor
       szellemírtók Titanic
A szellemírtók kocsijának rendszáma ECTO-1, vagyis 5+3+20+15-1, ami 42.
              echo-1
Visszatérve a 37-es számhoz, felhívják a figyelmet arra, hogy ha a 37-es számot három dimenzióban kellene elképzelnünk, kocka vagy hexagon alakban jelenne meg.
                        37 64
Figyelemre méltó, hogy a 37+64, a 101-es értéket is magában hordozza.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/neo_101.jpg?63646935
A 8x8 egyenlő 64-es számot Borbola János Hórusz számként nevezi (Kikelet 43. old.)
Nos, ha a 37-es számot kockaként képzeljük el, 64 részkockából tevődik össze, amelyek közül azonban csak 37 látható. Ha 45°-os szögben nézzük a 4 egységből álló kockát (4x4x4 = 64), az pontosan megegyezik a 37 részkockát magában foglaló hexagonnal. Ebben a különös és egyáltalán nem logikus viszonyban a 37-es és a 64-es számok kapcsolatban állnak egymással.
Mivel a Iesous Christos összege 37x64, Bligh Bond és Simcox Lea arra a következtetésre jutott, hogy Jézus Krisztus numero-geometrikus megjelenése a 4-es alapú, hexagonnak felfogott kocka. Ezt azzal az érveléssel támasztják alá, hogy mivel a görög "igazság (aletheia)" értéke 64 a nagyobbik kánonban, a négyes alapú kockát az "Igazság kockájá"-nak lehet nevezni. Ez Jézus Krisztusnak mint Igazságnak a jelképe. "Az Úr jelklépe, a kocka" 37 látható egységet tartalmaz, ezek Jézust, az embert jelentik; a 27 láthatatlan egység pedig isteni mivoltát.
27 37 7364 37 27
Figyelmet érdemel, hogy a 37 és a 64 úgyaránylik egymáshoz, mint az 1 a 3 négyzetgyökéhez, vagyis 37 szorozva 3 négyzetgyökével egyenlő 64,0855879-el. Ennek mértani illusztrálása két egyforma nagyságú kör, amelyek középpontjaikban metszik egymást. A püthagóreusok ezt az ábrát a potenciális logosznak tartották, mert a Diádot jelképezte, vagy a Triáddá váló kettősséget, a Harmóniát vagy a Logoszt. A középen elhelyezkedő, átfedésből létrejövő rombuszoid alakzat tulajdonsága, hogy a rövidebb AB tengely és a hosszabb CD tengyely közti aránya, az 1 a 3 négyzetgyökével egyenlő. Mivel a Iesous Christos mértanilag szintén kifejezhető az 1 a 3 négyzetgyöke aránnyal, a korai keresztények vesica piscis-nek, a Hal belsejének nevezték, Jézust pedig a Halak jegyébe forduló kor Nagy Halának. Így vált a legelső hitvallássá a "Iesous Christos, Theou Uios, Soter" akrosztikon: Jézus Krisztus, Isten fia, amely leírva ICHTHUS, a "hal" görögül.
mandorlahal a geometriában
                                 Jézus a halban
Robert Lawlor szerint a vesica piscis "formák létrehozója", hiszen minden szabályos sokszögről elmondható, hogy vesica-szerkezetek ismétlődéséből keletkezett, vagyis a Hal belsejéből mindegyik sokszög "megszületett". Hasonlóképpen, Jézus Krisztus is felfogható úgy, mint aki a poligonális "világ" formáit létrehozza. Bár a vesica piscis elve nem annyira nyilvánvaló a természeti világban, mint az aranymetszés, a geometriában központi jelentőségű, akárcsak a nyugati világ szakrális építészetében.
               mandorla az építészetben
Érdemes figyelmet szentelni rá, ha már a halból születő geometriai formáknál tartottunk, hogy egy 45 egységes alapháromszöggel rendelkező háromszögből 153 egységes háromszög alakítható ki.
             45 153
                            45 = ADAM = MADA=MAGYAR
      http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/teremtes_-_tervezes.jpg?93043998
spirál 1napraforgó
toboz spirálisház
              csigaház
                          csigaház 2
csigaház 4csigaház 3
csigaház 5csigaház 6
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 147
Tegnapi: 364
Heti: 2 269
Havi: 4 668
Össz.: 3 507 151

Látogatottság növelés
Oldal: 37x64 és a Feltámadás
Hajnalhasadás - © 2008 - 2024 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »