Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Az aztékok naptára Tonatiuh, 2012 december 23-án jár le. Graham Hancock egy egész bolygóra kiterjedő földrengéssorozatból kifolyó civilizációs összeomlást jósolva az időpontra.
Kisteleki Géza - Az aranylemezek üzenete:
"Az Erdélyi Aranylemezek értelmezése alapján a bolygók különböző töltésekkel (pozitív, negatív, semleges) rendelkeznek, és az ebből adódó bolygóerők olyan összhatást is létrehozhatnak, amelyek megrepesztik a Föld burkát, az egységes szárazföldet szétdarabolhatják. Ezen elmélet szerint Földünk kontinensei ennek hatására váltak szét. A szétdarabolódás folyamata lényegileg ma is tart, és veszélyeket rejt a Föld sorsára nézve. Ezért előnyös lenne például, ha kettő Nap lenne, mert hatására az említett folyamat is jó mederbe terelődne. A széttöredezettség folyamata megszűnne, és egyenletesebb lenne bolygónk klímája. Sok jel arra utal, hogy a Jupiter Nappá alakítása folyamatban van.
George Merkl texasi atomfizikus mutatott egy olyan általa különleges eljárással készített fényképet, amely a pár évvel ezelőtt föld-közelben elvonult, és végül a Jupiterbe csapódott Schoemaker-Levy "üstökösraj" egyik "meteoritját" ábrázolja.
Azon a képen látható, hogy becsapódás előtt nem sokkal az üstökös - mint egy mesterségesen alkotott objektum -, egyik felén szétnyílik és egy "nyéllel" rendelkező bombát bocsát ki éppen magából. Lehet, hogy ennek segítségével (is) alakítják valakik a Jupiter folyamatait, és második Nappá "varázsolják" Naprendszerünkben?
A szíriuszi Naprendszer két napot foglal magába, és ott az emberek nagyobb harmóniában élnek a kozmosszal, mint mi az egy napos Naprendszerünkben. Az Erdélyi Aranylemezek egyik értelmezése szerint a két Nap jó hatással lenne a földi életre és az emberek tudatossági szintjére.
Az Onyega-tavi barlangban talált szöveg, melyet Szun Nan Nin professzor és négy kínai nyelvész fejtett meg:
Ha orcád olyan lesz mint a Nap,
Hajad csillog mint a harmat
És szemeid mint három csillag,
Örök időkön át istenien szép vagy.
De bölcs nem vagy mert nem tudod
Mi az isteni akarat ami csillogtat.
Így csak vieces vagy, és bölcs ha majd
rádragyog egy új Nap."
2003 szept. 21-én a NASA Galilio program szondája 14 évi utazása után a Jupiter örvénylő légkörébe zuhanva befejezte pályafutását.Az űrjármű megsemmisítését 2002-ben tervezték mivel állítólag nem akarták az Europát beszennyezni egy esetleges biológiai fertőzéssel a kimerült üzemanyagu járművel.A Galileo vitt magával 144 db plutónium 238 üzemanyaggolyó tartalmú dobozt, amit Radioizotópos Thermoelektromos generátornak hívtak/RTG/.
Ez mikor belezuhanna a légkörbe a nyomás miatt összeroppanna az az a plutónium amit magával vitt  összedölne a Jupiter légkörének óriási nyomása alatt és elindít egy atomrobbanást.Van Der Worp tovább vitatta ezt a maghasadási reakciót.Azt mondta hogy az esemény sokkal nagyobb termonukleáris reakciót fog kiváltani a nehézhidrogénben és  a Jupiter légköre bizonyos százalékának hosszában  végül meggyújtja a Jupitert ezzel megalkotva a Naprendszer második napját.
Ezen a két képen látható egy robbanás jelenete a Jupiteren.2003 okt 19.ei.Azon az éjszakán egy amatőr csillagász Belgiumból bizonyos Oliver Meeckers készítette a képeket egy kicsi refraktoros távcsővel.A képeken egy nem odaillő paca volt látható:
2003
A kép mejelenése után pár nappal az interneten megjelentek az első találgatások hogy mi lehet az a bizonyos paca ugyanis a profi csillagászok ugyanúgy mint az amatőr csillagászok értetlenül álltak a jelenség elött.Senkinek még csak fogalma sem volt a jelenség okairol.
1994 júliusában mikor a Schoemaker/Levy 9 üstökös telibe találta a Jupitert ugyanilyen fekete folt volt megfigyelhető a becsapódásnál.
Eugene Schoemaker, aki felfedezte a Jupiterbe zuhanó üstököst 69 éves korában autóbalesetben halt meg aszteroidakráterek kersésésére tett éves kirándulásán Ausztráliában Pine Gap közelében!
NASA-nak nem kell ezért az eseményért felelősséget vállalnia soha mert senki nem tudja megkérdezni azt,mi okozta a csillaggá válást. Az esemény alatt míg a Földet záporozzák a nehezebb anyagok több milliárd ember és állat pusztulhat el míg a kiválasztottak a föld alatti bunkerekben várják meg a több hétig tartó eseményt, és természetesen amíg a Föld ózonpajzsa magához tér. Ezt az eseményt egy égi jelként fogják majd "ha" megtörténik hírdetni egy új vezető megjelenésével és a megmaradt katonai erő felállításával.
A titkos cél a naprendszer teljes átalakítása egy második csillaggal és a Titánon lakható terület kialakítása Istent játszva.
Jelenések könyve 12. rész:
4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat
Harmadrész = 33.33%.
33.33° = 2012 tengeri mérföld.
hermon
2009 július 19-én kapták le egy másik becsapódásnak nyomát. Ekkor a 216° volt a célpont. Ekkor a Vénusz is felfénylett.
venus
          vénusz fény
Ezt megelőzően lekapták a Jupiter új foltját június 17-én:
         jupi2
Az fénykép előtt és után két gabonaábra jelent meg:
A fehér ló nem ló, hanem a csillag földi totemjele. Iráni mintára Kínában is az égi tudást megtestesítő szimbólum volt. (Bertha Tibor - Időkód)
Mind a 2 ábra egy Főnix eseményt jelent.
Mivel szóba került a Jupiter újabb becsapódása kapcsán a 2012-es Vénusz-tranzit.
A Napba öltöztetett asszony a jelenések könyve 12. fejezetéből.
"1. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona
 2. A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben. "
 
A Napba öltöztetett asszony természetesen a Vénusz-tranzit, ami 2004-2012-ben történik.
2004-es olimpia ceremóniáján egy kék angyalt láthattunk a terhes asszonynál
                      kék
olimpia
A 2 Vénusztranzit közt 2 x 1460 nap telik el. Az első tranzit június 8-ára, a második tranzit június 6-ára esik, és ezektől vissza, - vagy rászámolva 1460 napot június 7-nél lyukadunk ki.
Az 1460-as szám egy tradícionális FŐNIX szám, abból kifolyólag, hogy az 1460 mai években számolva az ősi egyiptom 1461 évével egyezik meg. A Főnix éveinek száma pedig: 500, 1461, és 7006.
http://www.1911encyclopedia.org/Phoenix_(Bird)
Hol lesz a Jupiter/Zeusz  2012-ben?
2012-ben a Vénusz-tranzit a Hyadokban történik, az Aldebaran (király-csillag) fölött.
Tudjuk, hogy a Jupiter az a bolygó, ami a teremtő energiát közvetíti a Naprendszerbe.
2012-ben Jupiter (Zeusz), pontosabban májusban az ekliptika alatt a Bikánál lesz. Júniusban pedig az ekliptika fölött, a Bika hátán, a 7 nővér, vagyis a Plejádok alatt, amiben Maia (Illúzió) is megtalálható.
Augusztustól decemberig a Bika szarvai közt, a Hyadokban foglal helyet az égbolton.
 
Jelenések könyve:
3. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;
 
Nos a Jupiter a Bikában a Plejádok alatt fog tartózkodni a Tranzit idején. A Plejádok pedig a 7 nővér, 7 nimfa néven is ismertetes. Köztük található Maia is (Maya=Illúzió). http://hu.wikipedia.org/wiki/Messier_45
 
jupi 2012
plejádok
A Vénusz bolygó a Földről nézve 8 évenként visszatér az égnek ugyanazon területéhez. Ekkor a Vénusz látszólagosan mindig megközelíti a Plejádokat.
Ahogy a Vénusz vissza-visszatér, mindig közelebb kerül (látszólagosan), a Plejádokhoz. 1972-ben ez a pozíció 1 fokon belül volt az Alcyone-val. 1980-ban még közelebb, és 1988-ban ismét közelebb került. 2012-ben viszont közelebb kerül az Alcyone-hoz, mint bármely más csillaghoz a Plejádokban, köztük a MAIA-val.
Chichen Itza piramisának lépcsőjén minden évben, tavaszi (le) és őszi (fel) napéj-egyenlőségkor, végigkúszik a kígyó. 1976-tól  2048-ig, egy 72 éves időintervallumban egyszer, vagyis 2012 május 20-án napfogyatkozással esik egybe a zenit átjáró, vagyis pontosan 60 nappal a napéjegyenlőség után. John Major Jenkins szerint ez a szándékos tervezés, hogy a kígyó lekúszik az égből több, mint egy egyszerű tavaszi napéj-egyenlőség megjelölés. Ugyanis a kígyó 4:30 és 5:00 között 7 háromszöget formáz meg, ami a Plejádokra utal, ami szerinte egy precesszionális óra, egy XXI. századi figyelmezetetés. Vagyis 2012-ben lesz egy beigazítás a Nap, Hold, a Föld, a Vénusz, és a Plejádok közt. A Crotalus csörgőkígyónak, aminek mintáját a mezoamerikai művészetben rendszeresen használták, van egy olyan jele, ami azonos a szoláris "Ahau" betűképével. A csörgését viszont "tzab"-nak nevezték, ami azonos a Plejádokra alkalmazott szavukkal.
chic
kukul
Ezen napfogyatkozástól a maja és az azték naptár végéig 216 nap van hátra (dec. 21-23).
2012 május 20
A British Petroleum, vagyis a BP (B = 2 / P = 16, vagyis BP = 216) balesete, vagy inkább szándékos katasztrófája 777 napra történt a 2012 június 5-ei Vénusz-tranzittól. A 777 a 3 mellett a szentháromság száma. A Szentháromság angol megfelelője a TRINITY.
 
Noé nagyapja Lámekh 777 évet élt (Mózes I. 5/31). Noé pedig 500 évesen nemzette Sémet, Khámot és Jáfetet (Mózes I. 5/32). 500 = FŐNIX
Noé volt a Vígasztaló, ki a megátkozott/megromlott földön született, ki az Istentelen nép közé született Istentől, és Istennel jár (Mózes I. 5/29, 6/11-12).
 
A világ első nukleáris robbantására 1945. július 16-án az új-mexikói Whites Sands sivatagban került sor. A Trinity nevet viselő plutóniumbomba felrobbantását Robert Oppenheimer felügyeletével, a Manhattan projekt keretében végezték el. A tesztelésre használt bomba a későbbi Fat Man névre hallgató szerkezet pontos másolata volt, amelyet alig egy hónappal később Nagaszaki fölött robbantottak fel. Ezt megelőzően augusztus 6-án Hirosímára dobtak egy bombát.
http://atom.blog.hu/2007/07/16/trinity_szentharomsag_diadala_az_elso_at
Thomas Farell tábornok a következő szavakkal ismertette a Trinity nevű robbantást:
"A fény bevilágította a hegyvonulatot, a hegycsúcsokat, a szakadékokat. Olyan csodálatosan szépek voltak, olyan szép jelenség volt, amit leírni sem lehet. Ezt követte30 másodperccel később a légnyomás, a szél, ami tartós, félelmetes dörgést úsztatott a levegőben. Olyan volt ez, mint a VÉGÍTÉLET figyelmeztetése, ami tudtunkra adta, hogy mi jelentéktelen SZENTSÉGTÖRŐ lények azzal az erővel játszadozunk, amit a MINDENHATÓ önmagának tartott fenn."
trinity
Augusztus 6-ai időpont, amikor Hirosímára ledobták az első atomot, Jézus színeváltozásának a napja: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/urunk_szinevaltozasa
A szeptember 11, vagyis 9/11-es időpont az Etióp, Kopt és a egyiptomi-keresztény naptárak új évének napjával esik egybe majdnem mindig. Az ősi egyiptomban pedig az új-év kezdetét a Szíriusz Heliakális emelkedésével kapcsolták össze, mikor a Szíriusz látszólagosan együtt kel a Nappal. Ez volt a Nílus áradásának időpontja. Így nyugodtan mondhatjuk, hogy 9/11 = augusztus 6-al. http://www.goroadachi.com/etemenanki/lucifer-timecode.htm
Május közepén Obama atomtudósokat küldött a helyszínre, de ettől visszaléptek. Május 30-án pedig lejött egy cikk, hogy az atom az egyetlen megoldás az energiaügyi szakértő szerint.
Bár a robbantás igen elkeseredett lépés lenne, de ez csak egy lehetőség, ami vagy megtörténik. Mindenesetre az Armageddon filmben Bruce Willis olajfúrócsapata egy nukleáris bombával pusztítja el a Föld irányába száguldó aszteroidát.nik, vagy nem.
A Knowing (Képlet) filmben Nicholas Cage a 7-es csatornán pedig az olajfúró katasztrófáját nézi. A 7-es körül 3 kör, vagyis 777.
knowing
 
2009 december 09-én Norvégia fölött kék spirál volt látható. ezt a jelenséget 19.5 fokra helyezték a Föld poláris tengelyétől. Az esemény időpntjában amerikában 8-a volt, ami 911 napra van a Vénusz-tranzit 2. felvonásáig (2012 júni 5-6).
 
1996 augusztus 6-án David macKay-ék bejelentik az élet nyomait a marsi (háború istene) kőzetben ezt 7-én Clinton megerősíti.
 
2001 volt az az időpont, ami az Egyesült Államok alapításától (1776) 225 évre helyezkedett el az idővonalon. A Vénusz 225 nap alatt kerüli meg a Napot. Ebben az évben volt a WTC 9/11-es eseménye.
2001 9/11-től 911 napra pedig Madridban robbantottak, ahol egy Lucifer (Vénusz) szobor található.
madrid
Ésaiás próféta könyve 14. rész:
12. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!
Nos Vénusz neve mint ismert Lucifer. Arthur C. Clarke könyvéből készült 2010 a kapcolat éve filmben Jupiter neve mikor csillaggá válik Lucifer (fényhozó). Velikovsy könyvében az Ütköző világokban a Vénusz bolygó a Jupiterből lett kihajítva.
2004-ben augusztus 13-án kezdődtek el az athéni olimpiai játékok, ahol a Vénusz-tranzitot játszották el egy terhes asszonnyal. Február 13-a az év 225 napja. Anapba öltöztetett asszony mellett láthattunk egy lépcsőt a mennybe (DNS).
napbadns
2012 dec 3:  Jupiter az óriás bolygó ekkor kerül legközelebb a Földhöz.
2012 dec 21: Téli napforduló  az északi féltekén 11:11 Univerzális, vagy egyetemes idő szerint. http://www.seasky.org/astronomy/astronomy_calendar_2012.html
2012 dec 21-én a Nap 6.48 Greenwichi középidőkor a 48.03471728-as rácspontértékü égi helyszínnél lesz.  Ecliptika rácshosszúság Nyugat Alnitak szerint pedig 17292.49822-as Nap helyszín. A Nap pont 6.48-as időpontban kel a Horizonton Gízánál.
Greenwichi idő szerint 2012 decemberi napfordulón de. 6:48-kor (VENUS 90 * JUPITER 1.847876806) = MARS 166.3089125  az égi helyszínük rácspont értéke mind ugyanannál a pillanatnál.                                                                                                                                                                                              
A Nagy piramis rácspontértékéből(238.3004375) és a Teotihuacani komplexum központjának rácspontértékéből(9.118906529)  is levezethető a Nap helyszíne.    238.3004375 * 9.118906529 = 1729.249822  = (48.03471728 * 360) / 10
2010
2010 2
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 232
Tegnapi: 251
Heti: 232
Havi: 7 958
Össz.: 2 656 929

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Jupiter-Vénusz-tranzit 2012 / 2
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: úton hazafelé 3 videa - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »