Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Magyar népmesénk Árgyélus királyfijának ÁRGIRUS változatában ezüstös a neve, mely fém a bolygók esetében a Hold féme. Árgyélus hangalakilag is rokonságban van a latin argentum főnévvel, mely ezüstöt, és a szanszkrit argunas kifejezéssel, mely fénylőt jelent. Árgirus királyfi elveszíti szerelmesét, a tündérlányt és keresésére indul. A keresés során felbukkanó akadályokat csodálatos módon győzi le, végül kedvesét egy nem evilági szférában találja meg, vagyis az Igazi számára nem evilágban található. A mesében a Király/Isten palotájának közepén, a paradicsomkertben állt egy szép almafa, mely minden éjjel új termést, aranyalmákat hozott. Az almafáról egyik reggel hiányzott az aranyalma, ezért a Király/Isten fiai, vagyis az emberek úgy döntöttek, hogy a tolvaj nyomába erednek. A legkisebb fiú, Árgyélus éjfélkor nagy szárnysuhogást hallott, és észrevette, hogy 13 holló szállt le a fára, hogy elcsenje az aznapi aranyalma termést. Árgyélus lábon csípte az első hollót, és az azon nyomban Tündérszép Ilonává változott. Ilona a fiú SZER-ELMÉért annyit ígért, hogy minden éjfélkor eljön, és az almákat is meghagyja neki.
 
A kis Jézus aranyalma
 
1. A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos Szűz az anyja.
Két kezével ápolgatta,
Két lábával ringatgatta.

2. Aludj, aludj, én kisdedem,
Aludj, gyönyörű gyermekem!
Nem királyné a te anyád,
Szolgálatból lettem dajkád.

3. Ó, te dudás, mit szundikálsz?
Fényes az ég, nem kell lámpás.
Verjed, verjed a citerát,
Jézuskának egy szép nótát!
 
Látható a történetből és a népdalból, hogy mind az aranyalma, és a 13 kapcsolatban van a Hold (holdév 13 holdhónap), Nap, Jézus és Kundalíni energiakígyó történetével. Az alma a zsidók által írt genezis könyvében szereplő paradicsomi kert közepén álló jó és rossz tudás fájának szimbólumává vált az elmúlt évszázadok folyamán, pedig a történetben nem alma, hanem füge szerepel, ugyanis fügefa levelekkel takarta el szemérmét Ádám és Éva. A történetben ÁDÁM a MADA nép megfordítása, míg ÉVA nevében szereplő V betü mégcsak nem is létezik a görögben, mely nyelven a Septuagintát olvashatjuk, a Genezis könyvének legrégebbi írott változatát. Sziddhárta herceg egy fügefa alatt világosodott meg, így lett belőle BUDDHA/MEGVILÁGOSODOTT (Buddha/Buda). A bibliai történet szerint a fa termését a kígyó ajánlotta fel Évának, amelyből Éva elvett és tudtán kívül megetette vele Ádámot. A kígyó szerint a fa termésének fogyasztásától a pár örök életűvé válna, míg a történet szerint eme gyümölcs fogyasztása révén kitiltattak a paradicsomból, a mennyeknek országából, magyarán a kozmoszból, le a Földre, ahová a Sátánt is lehajíttatott, a mennyek lakóinak örömére. Ádámnak a visszatérés kulcsa a kezében van és volt mindmáig, hisz ha hihetünk a számtalanszor átértelmezett, átírt ,megmásított történetnek, ő maga nem követett el tudatos parancsszegést. Tudásra minden lénynek szüksége van a kozmoszban, így a történet nem a tényleges tudásról, hanem arról szól, hogy az ember nem szeretettel fordul mások felé, hanem a jó és rossz tulajdonságokat keresi mindenben, mindenkiben, vagyis ítélkezni kezd mások felett, pedig a történet arról szól, hogy “ne ítélj, hogy ne ítéltess”. Hogyan lehet valakit szeretni, ha a rosszat látjuk benne? Jézus, aki maga is aranyalma, azt mondta: Új parancsolatot adok nektek, SZERESSÉTEK EGYMÁST. Az Univerzum építőköve a SZER-ELEM, az vihet vissza a Fénybe.
Az almafa miden nap új termést hoz, vagyis a Nap minden hajnalban újjászületik/felkel, így logikus, hogy a paradicsomkert, melyből kiűzetett az ember, maga a kozmosz, lezárva a Föld bolygóra.
Nos, hamár Árgyélus története és neve az aranyalmákkal együtt kapcsolatban van a Holdal is, akkor nézzük meg, hogy mit üzennek a fogyatkozások.
Elsősorban megemlítendő Szántai Lajos előadása argyelus.wmv , amelyben elmondja, hogy az ARANYALMA az évköri egységben a Bika csillagkép képjele. A Bika a Tejútfa törzsébe két hatalmas szarvával beledöf.
AranyaLMa/AranyáLoM/Aranykor
Aranyalma/Aranymetszés/Pentagram/Vénusz/2012. júni. 6./Vénusz-tranzit a Hyadokban
A Bika szarvai a Hyadok, melyek V alakot formáznak az égbolton.
Gyere bika át a vörös függönyön, az Orionhoz, hol a 3. szem energetizátora található.
http://bikaviadal.hupont.hu/felhasznalok/14936/kepfeltoltes/figura01.jpghttp://www.starrynighteducation.com/stargazer/images/1573OrionTaurus.jpg
2011. folyamán 4 részleges napfogyatkozás és 2 teljes holdfogyatkozás figyelhető meg a Föld különböző részeiről. A Nap- és a holdfogyatkozások egy éven belüli számának 4:2 aránya viszonylag ritka, a 21. században csak hat évben fordul elő. Mind a hat évben az első januárban, az utolsó decemberben történik.
http://www.independent.co.uk/migration_catalog/article5063696.ece/ALTERNATES/w380/eclipse_afpgetty.jpeg
2011. utol­só fo­gyat­ko­zá­sa egy tel­jes hold­fo­gyat­ko­zás, ami a Hold le­szál­ló cso­mó­já­nak kö­ze­lé­ben kö­vet­ke­zik be a Bi­ka csil­lag­kép­ben.
A je­len­ség a 135. Szár­osz-cik­lus 23. fo­gyat­ko­zá­sa. Az 1262 évet (1615-2877) át­fo­gó cik­lus össze­sen 71 fo­gyat­ko­zás­ból (9 fél­ár­nyé­kos, 10 rész­le­ges, 23 tel­jes, 7 rész­le­ges és 22 fél­ár­nyé­kos) áll.
A ko­rong észa­ki szé­le 6,4 ív­perc­re dél­re lesz az ár­nyék­kúp ten­ge­lyé­től és 33,3 ív­perc­re a szé­lé­től, a dé­li pe­re­me 36,5 ív­perc­re a ten­gely­től és 3,2 ív­perc­re az ár­nyék­kúp dé­li szé­lé­től.
A fogyatkozás Magyarország területéről csaknem teljes egészében nyomon követhető.
2011. el­ső fo­gyat­ko­zá­sa, január 04-én egy rész­le­ges nap­fo­gyat­ko­zás volt, ami a Nyi­las csil­lag­kép­ben a Hold fel­szál­ló cso­mó­já­nak kö­ze­lé­ben kö­vet­ke­zett be.
A Nyilas a magyarság és a többi Napnép csillagzata.
Ettől nem messze, 2010. utolsó holdfogyatkozása dec. 21-én, a téli napfordulón, a Nap újjászületésének napján történt, a Bika csillagkép keleti részén, közel az Ikrek-Orion csillagképek határához, a leszálló csomópont közelében.
                 http://www.supertorchritual.com/underground/images/10b/total_lunar_eclipse-Orion-122110.gif
Ha már tudjuk, hogy a BIKA milyen fontos motívum az ARANYALMA visszaszerzésében és, hogy az Orion, a mennyország csillag-ablaka, bejáró gyöngykapuja, s határa. Úristenvetése: hol a hét boldogság arany gabonája terem, akkor újból felhozom, hogy 2010. dec. 21-től pár napra, Ádám és Éva napján, december 24-én, fehér szamármamától fehér kiscsacsi született BIKAlon, melyet bemutattam az Az idők végezete és a FA népe 2 cikkben.
                 http://kep.index.hu/1/0/187/1871/18711/1871161_13ca183b791594333f69e15785d40954_wm.jpg
Remélem, most már a FEHÉR szín alapján VILÁGOS, hogy mekkora jelentőségű az üzenet. Ez a szamár az Égbe, a Mennyei Jeruzsálembe (Hyerosolyma/Szent Sólyom) visz, amely 144 sing és széltében, hosszában és magasságában egyenlő, vagyis kocka/Tér/FÉNYTÉR/FÉNYFÖLD (FÖLD/FÖL, MAGYAR/MADAR/MADÁR).
Felmerült benned, hogy az izraeli zsidóság mi a ménkünek kívánkozik hazánkba? Most akkor hol is van a Sólyom országa?
Jelenések könyve 22/5: “És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.”
http://www.rossettiarchive.org/img/op101.jpg
2010. dec. 21-től 176 (2x88) napra történt az első teljes napfogyatkozás 2011-ben.
Ez a június 15-én, vagyis 2012. dec. 21-től 555 napra eső teljes, 108 percig élvezhető holdfogyatkozás, a Kígyótartó csillagképben történt, mely csillagképet a DNS transzformációval hoznak összefüggése, és nem utolsó sorban ő a 13. zodiákus jegy.
Az eseménynél dobták be a hírt.
http://1.bp.blogspot.com/-5fRCAprj9-g/TfqTO-0YEOI/AAAAAAAAAu8/BM_zbIURcDo/s640/green+ring+bbc.jpg
JC/Jim Carrey a holdban vörös gömbel, vörös sállal.
http://2.bp.blogspot.com/-0zQMSqSnWDY/Tf2A0eytQ8I/AAAAAAAADVw/JceKGltpSjo/s320/The-Grinch-jim-carrey-141541_1024_768.jpghttp://2.bp.blogspot.com/_AcBUSVxs82w/SwFL4XhRtrI/AAAAAAAAWaA/rQ2tRz2mB8M/s400/Christmas-Carol-Wallpaper.jpghttp://www.geekosystem.com/wp-content/uploads/2011/09/dreamworksani.jpghttp://www.mypartyplanner.com/common/d_images/products/00/06/E0/image_450659.jpghttp://static.fotoalbum.hu/picturepreview/2009/07-28/8loona8/lemony_snicket_233618.jpghttp://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/mandorla.jpg?84003983
Márk 13/24-27: "De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig."
http://www.realchristian.net/images/570_6-BLACK-SUN-RED-MOON.jpg
Nos 2010. dec. 21-ei teljes holdfogyatkozástól 176 napra (2x888) történt a 2011. június 15-ei teljes holdfogyatkozás.
2011. június 15-től 178 napra, 2011. dec. 10-én történik az utolsó fogyatkozás 2011-ben, amely ismét egy teljes fogyatkozás, és egyben a 23. a 71-ből a 135. Szaroszban.
Megemlítendő, hogy JimCarrey/JC volt a főszereplője a 23-as szám címü filmnek.
2011.  dec. 10-től pedig ismételten 178 nap telik el a 2012. júni. 5-6-ai Vénusz-tranzitig.
2011. július 10-én 530 nap volt hátra 2012. dec 21-ig, 2011. július 10-től pedig 2011. dec. 10-ig 153 nap telik el.
530 a transzformáció, 153 pedig a halászat száma (1+2+3+...+17 = 153).
2010. dec. 24-től (fehér csacsi BIKAlon) ---> 530 nap ---> 2012. júni. 6. (Vénusz-tranzit)
2010. dec. 24. ---> 333 nap ---> 2011. nov. 22.
2011. nov. 22. (Elenin-Föld-Nap): Fukushima 33-szor rosszabb Csernobilnál. Csernobil legsugárzóbb, vörössel jelölt területén 1480000 becquerel/négyzetmétert határoztak meg.
ÉRTED A LÉNYEGET? 1480 = CHRIST, VAGYIS ÚTBAN A KRISZTUS TUDAT FELÉ, PLUSSZ A VISSZATÉRÉS
Az Elenin 432 napra volt a Föld közelében 2012. dec. 21-től. Az Elenin érkezésének napjától, 2011. okt. 16-tól 153 napra, 2011. május 16-án mutatták be az Élet Fája filmet. Ezen a napon jelenik meg egy 153 éve alapított orosz város fölött egy 656 láb méretű UFO, amelyre az orosz katonai erők rálőnek.
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/orosz_ufo_halaszat_656.jpg?76279412
99 nappal később 2011. aug. 23. Har/Heru/Hor/Horgász  ---> 109 nap ---> 2011. dec. 10.
2011. december 10-hez legközelebb bejegyzett premierje az Élet fája filmnek, Magyarországra esik.
A francia premiertől, május 16-17-től 144 napra landol Brad Pitt, az Élet fája főszereplője Magyarországon.
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/elet_faja_bemutatok_es_109.jpg?92914443
Brad Pitt játszott a TRÓJA címü filmben, mely Szép Heléna/Tündér Ilona szerelme miatt kirobbant háborúról szólt.
A filmben Brad Pitt Akhillész szerepében látható. Akhillész szerelme Briszéisz, akinek szerepében Rose Byrne látható, az X-MEN, a KÉPLET, a NAPFÉNY egyik szereplője, és aki 1:53-nál riad fel az álmából az INSIDIOUS filmben.
Trójába Erdélyből szállították az aranyat, Trója pusztulása után a trójai népesség pedig a Pilisbe vándorolt, onnan meg tovább Franciaországba, ahol megalapították Párizs városát, amely Ízisz/Vénusz/Szer-elem városa. Érthető a Francia-Magyar besorolása a filmnek?
2011. szept. 11. ---> 72 nap ---> 2011. nov. 22. (Elenin-Föld-Nap)
2011. nov. 22 ---> 432 óra ---> 2011. dec. 10.
               4:45 a.m. P.S.T ---> +3:33 ---> 8:18 a.m. P.S.T.
                         http://shadowandsubstance.com/
http://shadowandsubstance.com/20111210ecl/PST.jpghttp://www.supertorchritual.com/underground/images/11b/Elenin-Earth-align-Mars_orb-penta.gif
http://static6.origos.hu/i/1111/20111118-omega-napkelte3.jpg
DELFIN-POLIP megformázása az égen seregélyektől. 
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/11/18/article-2063210-0ED9415100000578-711_964x458.jpghttp://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/11/18/article-2063210-0ED98D4500000578-104_964x493.jpg
2 szivárvány látszólagosan egy pontból kiindulva. A képhez beállított bárkán 124, vagyis a Jupiter szimbólumába rejtett számok.
http://static6.origos.hu/i/1111/20111115-szivarvany3.jpg
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 142
Tegnapi: 313
Heti: 142
Havi: 7 865
Össz.: 2 633 169

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: FOGYATKOZÁSOK ÉS AZ ARANYALMA VISSZASZERZÉSE
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: úton hazafelé 3 videa - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »