Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Jézus, a Fény Fia csillaga a Jupiter, a Nyilas csillagkép uralkodó bolygója.
Arthur neve magánhangzóváltással kiadja az ÚrThor-t. Thor napja pedig csütörtök, miként Jupiter napja is.
A kereszténységben a nagycsütörtök a húsvétot megelőző csütörtök – a hagyomány szerint az utolsó vacsora napja.
Jupiter, mint a Naprendszer szívcsakrája közvetíti a Teremtő energiát a Föld és más bolygók szívcsakráján keresztül.
Az új Teremtési hullám pedig mint kiderült megindult, amelyben a Nap is szerepet fog játszani.
tejút robbanástejút robbanás 2
A csillagászoknak mindezideig nem sikerült kideríteni, hogy mi okozta ezeket a gigászi buborékokat.
Néhány kutató, mint Paul LaViolette állítja, hogy a Tejút szívéből érkező galaktikus hullám időszakonként a földi élet biodiverzitásában változást idéz elő.
2010-ben nyilvánosságra került, laborvizsgálatok kiderítették, hogy a Nap befolyásolja a radioaktív izotópok felezési idejét. Felvetették, hogy az sem kizárható, hogy valójában egy eddig nem ismert részecske képviselőinek, Napból való kiáramlása lehet a kiváltó ok, amely a Nap szívének 33 napos forgási periódusával áll kapcsolatban. Ezt a 33 napos periódust a brookhaven-i adatokban sikerült kimutatni.
Ezen felfedezés bejelentésére néhány tudós LaViolett-hez hasonlóan azon az állásponton van, hogy a Nap szíve ténylegesen átalakíthatja az életet a földön.
Jelenések könyve 22/1-2:
"És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók."
Folyóvizen innen és túl a 12 gyümöklcsel a Tejút és a Zodiákus 12 jegye, a királyiszék pedig a Nap, amelyből az Életnek vize áramlik majd ki.
Érdekességképpen Sopron mellett Harka található. Harkán pedig megtalálható Isten széke (Himmel Tron-Égi Trón) a Nap-hegy mellett.
      zodiákus
Carlos Barrios maya író és szertartást végző pap azt mondja, hogy a 2012 körüli időpont a beigazításban megnyit egy csatornát, amelyen keresztül magasabb rezgésű energia áramlik keresztül a földön, és ez az áramlás már megkezdődött. Való igaz, hogy megkezdődött, hisz a tényleges, csillagászati beigazítás 1998-ban megtörtént!
Az elit, aki ezzel tisztában van pedig ez után kezdi el az internet, a rádiófrekvenciás telefonok, a mobiltelefonok, stb. terjesztését, kiépíttetését, hogy a Fény Fia és által létrehozott hálórendszert a "tengerből" való kihúzása előtt saját hálórendszerrel fedje le. Ezt az egész emberiséget lefedni akaró rendszert éppen 2012-16-ig bezárólag kívánták megvalósítani, persze csak azért, mert nem történik semmi.
Tudósok a Természet Kutató Egyetmnél és egy erdészet Brüsszelben nyújtotta az első bizonyítékot, hogy a mobiltornyok hatnak a vad verebek reproduktív viselkedésére. Kevesebb házi veréb-hímet láttak a GSM tornyok közelében, viszonylag magas elektromos térerőn belül.
A további bizonyíték Alfonso Balmori kutatótól származik Spanyolországból:
Alfonso Balmori, egy megőrzési biológus Valladolidban. Ő jelentette a fehér gólya jelentősen alacsonyabb számát a fiatal madaraknál a mobiltelefon tornyok közelében elhelyezkedő fészkekben, amiket összehasonlítottak  a távoli fészkekkel. Balmori szintén rendellenességet talált abban, ahogy a madarak viselkedtek a telefonantennák közelében. A fiatal madarak ismeretlen okból elpusztultak, a madárpárok pedig gyakran harcoltak amíg a fészképítés zajlott. Az építkezéshez használt elemek a földre estek, a pár pedig semmifajta haladást nem ért el a fészek létrehozásában. Néhány fészket soha nem fejeztek be és a gólyák távol maradtak az antennáktól. (ISIS 2007)
Súlyos bűnt követ el a mobiltelefon-cipelő, WIFI rendszert használó emberiség minden ezen a bolygón levő élet ellen. Az egyetlen igazi megoldás, hogy fel kell adnunk az elektromágneses játékainkat és igényünket, a halál tornyok eltávolítása, szétbontása, lerombolása. Mindazonáltal, hogy ez meg fog e történni az a lakosság öntudatának a szintjétől fog függeni. Ha nem történik meg akkor komoly problémákkal, köztük az étel súlyos hiányával fogunk szembenézni ­ és ez még a legkevesebb.
Most már belátható, hogy a Napkitörés általi technológiai bukás csak a mi érdekünkben fog megtörténni, ha megtörténik.
 
A mayáknál a kereszt a beigazítást jelenítette meg. A magyar őshagyományban pedig úgyszintén a kereszt az örök élet fája, Jézus pedig maga a Keresztes, melyből magánhangzóváltással Krisztus vált. Jézus a hiedelem szerint 33 évet töltött a földön és ő az, aki minket tanításával az örök életbe vezet.
Jézus keresztfája és a Mixtec keresztfa, tetején egy madárral, alul pedig a portált megjelenítő kerékkel. Codice Vendobonensis az Életfa, melyből az emberiség kiemelkedett.
Jézus mixteckeresztSzent kereszt
Jézus csillaga a Jupiter, a kapcsolat pedig 2010-ben létrejött.
2011-ben pedig folytatódik a kapcsolat a Nyúl üregén keresztül, a másik szívcsakrától, a Szíriusztól, amely csillagot szintén Jézussal társítottak a gnosztikusok. A delfin mint szimbólum összeköti az eget és a földet, a Teremtő üzeneteit közvetíti az ember felé, ami pedig az 5. században feltűnt egyes keresztény ábrázolásokon, mint Jézus Krisztus egyik szimbóluma.
                http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/sziriusz_delfin.jpg?33284927
Mielőtt még túl elbizakodottak lennénk, érdemes megjegyezni, hogy Noé látva a nemzetsége körében elszaporodott bűnt, 500 (Főnix) évig megőrizte magát szüzességben (Kincsesbarlang 23. o.)
Nos a Szűz uralkodó bolygója a Merkúr, amely a Naprendszer szakrál (szex) csakrája.
Péter Apostol II. levele 3/: "Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek."
A Merkúr bolygó a TOVAJOK istene. A Merkúr bolygó Nap körüli keringési ideje 88 nap.
Al Pacino-t láthattuk a 88 percben tűzzel a háta mögött, és az ÖRDÖG-ként az Ördög ügyvédjében, Keanu Reeves mellett.
            88 percÖrdög ügyvédje
Az "Ördög ügyvédje" filmben Charlize Theron-t (Burning Plain - Megváltás, The road - Az út, ....) - láthattuk Keanu és Al Pacino oldalán
Charlize Theron a dél-afrikai Benoni-ban született, anyanyelve az afrikaans. A Theron nevet afrikaans-ul „Tronn”-nak ejtik, de a színésznő inkább az angolosabb „Trón/Szrón” kiejtéssel használja vezetéknevét.
Will Smith oldalán a Hancockban pedig kiszalad Hancock lakókocsijának ajtaján, ahová fel van függesztve Tonatiuh, az Ötödik Nap naptárköve.
Theron 2012-ben a "Snow White and the Huntsman" filmben az ördögi királynőt, a gonosz boszorkát fogja alakítani, aki Hófehérkének átnyújtotta a piros almát.
Keanu Reeves Constantine címü filmjében pedig a Transformers sztárja Shia LaBeouf látható, akit az Indiana Jones és a kristálykoponya királyságában láthattunk, amint lemásznak egy spirális lépcsőn a piramisban, és ráálnak Tonatiuh naptárkövére. Shia a Transformers (TRANSZFORMÁCIÓ) filmben egy 33-as számú pulcsit visel.
                            shia 33
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/indiana_tonatiuh.gif?13294221
             2009-es ábrasorozatban láthattunk egy főnix madarat.
                                  phoenix ábra
A főnixmadárnak 16 faroktolla és mindegyik szárnyán 12, vagyis 24 szárnytollazata van. 16 osztva 24-el, az 0.666.
Zakariás 13/8-9:
"És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!"
Ezt megelőzően, 9 nappal korábban viszont egy szitakötő jelent meg.
      Szitakötő ábra
A szitakötő tagoltsága megegyezik a "Mayan Setwing" nevű szitakötővével, amely egy vörös faj.
http://www.greglasley.net/nonBirds/mayaset.html
                Ennek a fajnak a maya neve chäk tulix (Betelgeuse)
                 vörös szintkötő
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15
51. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 
52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 
53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 
54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. 
55. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? 
56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. 
57. De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
58. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

Folytatás a négyesben
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 323
Tegnapi: 354
Heti: 677
Havi: 5 837
Össz.: 2 631 141

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: A Nap és az Élet vize 3
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »