Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Mint már szerepelt több cikkben, a Világegyetem szavunk a tanulásra ösztönöz (Universe/University), az EGY verziójában, az Univerzumban.
Szent Jánosnál szereplők is erre buzdítanak mindannyiunkat (8/32, 14/6-11):
"Keressétek Isten országát, hogy megismerjétek őt az igazságot. Az igazság tudása pedig szabaddá tesz."
Mi az igazság? Mire jössz rá egy kis tanulással?
Jézus:
"Én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van." (János 14/11)
"Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.+ (János 14/19-20)
Magyarán Isten, hogy tapasztaljon részekre osztotta magát, így mindannyian benne, ő pedig bennünk van, miként mindannyian az ő képmásai vagyunk, és nem utolsó sorban valójában halhatatlanok. Ezt a Tudást, vagy Tudatot felejtettük el, felejtették el velünk, de annak ellenére még mindig ott szerepel Jézus tanításai közt.
Szeresd felebarátodat, mint TENmagadat. (Jakab 2/8-9)
Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan (zsoltárok 82/6, János 10/34)
Ebből kifolyólag mi mind Isten gyermekei vagyunk, az ő kicsiny részei. Isten szavunkat Forray Zoltán Tamás boncolgatja ŐS-TAN formává.
Ha megnyílik a szíved, a Teremtő /TŐ, amelyen minden jó gyümölcs TEREM/, az ŐS, az ÜK, az OK, az ŐSOK, AZ (A-Z = Alpha-Omega/ A az első, Z-ZS az utolsó az ABC-ben), TEN-gernyi Tudással TANnal  ÁRaszt el, vagyis Ő lesz a TANÁRod. Ő az ŐSTENger, a TÓ melyből a TANítás származik, vagyis TANíTÓ. Ha Isten szavának, SZÓjának áradását látjuk, kell-e félnünk valamitől?
Ha lelkiismereted tiszta egyáltalán nem:  http://www.leventevezer.extra.hu/MA.pdf
Ha jó tanuló válik valakiből csöppet sem /TANUL-Ó, Ó = régi, ősi, minden kezdete/. Aki TÉNYleg TANUL, ÁS (tanulás) a TUD-ÁS-ban, azt már nem érinti meg a FÉL-ELEM, azt a SZER-ETET-i, a SZER-ELEM élteti, és a SZER-ELME szól belőle.
"És FEL-HŐ támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok." (Márk 9/7)
Ha földi létem végéhez ér, a hullám a sírba kerül, én hullám formát veszek fel, és a hullámzó ŐSTEN-gerhez (Ősten/Isten) térek vissza, egyszóval semmitől sem kell tartani, félni, mert az eltávolít Tőle.
Ha Isten Jó, maga a SZER-ETET, akkor van okunk félni? Isten tényleg büntet, mint azt a Judeo-kereszténység kitalálta, vagy pedig csak a természet törvényei hatnak vissza ránk?
Azok, akik másokat még csak emberszámba sem vesznek, gyilkolják embertársaikat, valójában közel vannak a Forráshoz, vagy nagyon távol esnek tőle?
Bizony a szívük elzárja őket a Forrástól, és emiatt alkalmaznak terrort, félelemkeltést  nap mint nap, ugyanis ők a negatív energiából táplálkoznak. Ha ez a negatív energia megszűnik, kiapad, akkor viszont megszűnik az őket éltető energiaellátás. Ha ennek az energiának a megszüntetése lenne az oka mindannak a rossznak megszünése, ami minket körülvesz, akkor hogyan is kell viszonyulnunk a negatív kisugárzású nemzetekkel, egyénekkel? Fegyvert fogni ellenük, mikor azt sem tudjuk, hogy már ki az őshonos Magyar, vagy egyszerűen csak nem támogatjuk őket. Több mint valószínű, hogy nem kell őket támogatni, nem kell nekik energiát szolgáltatni az életbenmaradásukhoz, akkor viszont a birodalmuk szépen-lassan elsorvad. El fog tűnni a süllyesztőben, ugyanis a SZER áradása már elkezdődött, és emiatt is "jönnek, mint az oroszok" kishazánkba, őshonunkba. Egyszerűen fel kell ébredni, a tüzet nem szabad az oltáron hagyni kialudni.
"Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva" (Márk 13/35-36)
 
A hét napjaink elnevezésénél található SZERda szavunk a hét közepét jelenti. Csak újonnan lett a Nap napja, a vasárnap (SUN-DAY), a hét utolsó napja. Régen ez volt a hét első napja, a vásár napja a magyarságnál. Ebből is, mint az ősi újjászületési, feltámadási szimbólumból, a keresztből ellentettjét kreálta az idegen nemzet, aki ránk telepedett.
A zenei hangsor hét hangjának közepe a FA (do, re, mi, fa, so, la, ti). Minket a SZER-ETET, az visz fel a zenei hangsor lépcsőfokán a SO/SOL/NAP -hoz, Naptudathoz, onnan pedig a következő csillagvilághoz, vagy magasabb világhoz.
A magyar ABC utolsó betűjéből, a ZS-ből vagyis annak Táltos rovásbetűjéből is pont az ellentettjét kreálták a világhódítók. Zs, mint Színia leírja a zsenge, sarjad, újjászületés szimbóluma.
Nos a rovásírás ZS betűjéből, ami az "életrúna” is a germán mitológiában, valakik kreáltak egy PEACE szimbólumot, ami most már fejjel lefelé van fordítva, megjelenítve a halál szimólumát. A halálrúnát azon személyek sírjaira rótták fel a germánok, akiknek azt kívánták, a túlvilágon se leljenek nyugalmat. S ugyanez az üzenet szól Árpád-házi királyainknak – hasonló gyalázat ez, mint a halotti korona Szent István fején a tízezresen (bár szerencsére valójában az sem István király arca). A béke szimbóluma pedig a fehér galamb, amely Szentlélek formájában szállt le Jézusra.
                           béke
A béke kézmozdulata pedig a V lett, amit oly előszeretettel mutogat mindenki.
   PEACEGALAMBV
                CHURCILL
A V sorozat idegenjei is békével jöttek, de mégsem. V = Victory (győzelem, „az Isten feletti győzelem”), Vagina, Vulva, Viagra.... (már leírtam)
A galambot pedig lelőtték a NASA-nál. Az ISS-en pedig megkongatták a vészharangot: http://hajnalhasadas.hupont.hu/41/a-nasa-es-az-osszeeskuvok-titkos
 
Az ember, az isteni képmás, a Nagy Kozmikus Tűzből kipattant, földre lepottyant kis szikra, akinek a hazatalálás útján kell járnia, ám valakik a halál útjára vezették, vezetnék. A SZIKRA szavunk jelentése SZIK (mag) Ra (ragyogás, Nap).
MAGad vagy a Nagy EGYnek kicsivé vált egyénisége, vagyis EGY-ÉN. A VÁGYak leküzdésével fény gyúlik a sötétségben, hogy TEN-MAGad VAGY (vagy/vágy).
Téged az érzéki vágyak tartanak a test és tér-idő börtönében (Vénusz-bolygó/Ishtar/Iszter/Eszter/Eszti/Esti/Esthajnalcsillag).
Lánc, lánc, eszterlánc,
eszterlánci cérna,
kisleányok bús körében
kergetőzöm én ma.
Nincs semmi aranyom,
jobbra-balra löknek,
körbe-körbe, egyre körbe,
láncán kis kezöknek.
Merre menjek, szóljatok,
hátra vagy előre?
Az erdőbe megbotoltam,
egy nagy, csúnya kőbe.
Voltam én is jófiú,
Istenem, de régen,
csigabigát én is hívtam
künn a régi réten.
Verset mondtam én is ám
gilicemadárra,
magyar gyerek gyógyította,
török gyerek vágta.
Jártam az erdőben is
csillagot keresve,
aranykapun én is bújtam,
és aludtam este.
Nézzetek rám, húgaim,
éjjel most nem alszom,
bámulom a holdvilágot,
véres már az arcom.
Nézzetek rám, lelkeim,
a cipőm levásott,
körmeimmel, kárörömmel
csúnya gödröt ások.
Szánjatok meg, szíveim,
rongyos a kabátom,
szédül a lánc, szédül a tánc,
már utam se látom.
Szeretem a láncot én,
de úgy fáj e sok lánc,
szeretem a táncot is én,
csakhogy ez pokoltánc.
Engedjetek innen el,
hagyjatok magamra,
este szépen süt a lámpám,
este jó a kamra.
Hagyjatok szaladni még,
tündérekbe hinni,
fehér csészéből szelíden
fehér tejet inni.
 
Ugye érthető miről szól a dalocska?

Vénusz az esthajnalcsillag, Jézus pedig hajnalcsillag (jelenések könyve 22/16). Nem esticsillag, hanem a Fény hozója az alsó világba.
A Vagyok kijelentés egyedül a magyarban érthető meg, ugyanis ha megkérdezik tőled, hogy Kis Pista vagy e, azt válaszolod, hogy: "Igen, az vagyok".
AZ = A-Z = Alfa-Omega
VAGYOK = OK VAGY, a testté vált IGE(n), vagyis SZÓ.
A Tűz pedig mint tudjuk ÉG, te pedig az ÉG-ből EST-ÉL le, hogy tanulj, és megtaláld a hazautat.
Jézust a zsidók azért rakatták a keresztre, mert folyamatosan tükröt tartott nekik és nem tetszett, amit abban láttak. Nem tetszett, mert el is mondta nekik, hogy az Atya házába, az Égbe nem mehetnek be, az Életfán/Világfán nem mehetnek fel.
Miért is? (Jakab 3/13-18, 4/1-4)
A világűrből (űrből/Úrból/Úrtól) érkezett Hermész/Thot vagy Tehuti (Tejuti vagy Tejút) alapította az első misztikus iskolákat. A rómaiak Mercuriusként (Merkúr) ismerik. Van egy botja, a Caduceus, azon két néhol egy feltekeredő kígyó. A zsidó kabbalisták életfája 10 fokos (nem 9 nem 11: 911), miként a DNS egy fordulata 10 lépcsőfokos. A tíz (tűz) az angolban TEN, a TEN pedig a TENger és az IsTEN szavunk része (TENmagad). A török nyelvben a TENgri Istent jelent.
A Naphoz legközelebb levő Merkúr bolygó 88 földi nap alatt kerüli meg a Napot, miként 88 csillagkép van az égbolton, a riói olimpia idejében pedig a 88. Oscar (aranyember) gálát tartják Amerikában. A Merkúr két keringése alatt háromszor fordul meg a tengelye körül (vagyis két merkúri évben három merkúri nap van). Ez a szokatlan forgási-keringési kapcsolat azt jelenti, hogy a Merkúron levő megfigyelő számára a napkelte után 176 földi nap múlva lesz a következő napkelte.
Thot egyiptomi jelképe az IBISZ, vagy gázlómadár. Ennek magyar párja/megfelelője a DARU. A daru pedig az építkezésben használatos égbe nyúló felemelő szerkezet.
Egy darus kocsi pedig véletlenül a földre pottyant magyarföldön a Budai Várban, mikor a Munkácsy-kiállítás képeit emelték be az épületbe: http://mandiner.hu/cikk/20101110_felborult_egy_daru_a_budai_varban
Természetesen a Krisztus-trilógiája először látható a galériában.
176 = 88+88 = 153+23
153x13+23 = 2012 = háló ki lesz húzva a tengerből
2012 = 84. Oscar gála és a londoni olimpia.
London legmagasabb épülete pedig 42 emeletes és a Big-Ben óratornyát 2012 május 31-től 153 évre idították el.
 
Szépen lassan összeáll a kép!
2010 november 28-án meghalt Leslie Nielsen 84 éves korában.
                          Lelie Nielsen
Jelenések könyve 12/3-4: Egyharmad, vagyis a 100% harmada 33.33
Doug Nielsen a kanadai színész unokaöccse szerint a sztárt az elmúlt 12 napban tüdőgyulladással kezelték a floridai Fort Lauderdale-ben, ám állapota nem javult.
Denzel Washington és Chris Pine a 777-es piros vonat után száguld a kék vonattal a "száguldó bomba" (Unstoppable) filmben. A filmet november 10-én mutatták be, időzítve 2012 végéhez.
            UNSTOPPABLE
A piros vonat elején 6 db hetest láthatunk, amiknek értéke (7+7+7)+(7+7+7) = 42
Leslie Nielsent a "Sziki-szökevény" filmjében a 42-es számú busszal szállítják.
42 leslieleslie
Leslie Nielsent szállító busz összeütközik egy piros kék vonattal. Vagy vörös-kék-fehér (Kozmikus Tűz-Kozmikus víz-Kozmikus Fény, Atya-Anya-Fiú). Az üldözés során a vonat fényszórója miatt egy dupla szívárványt láthatunk.
                          kék vörös
         dupla
       84 dupla

Folytatás a ketteben
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 292
Tegnapi: 526
Heti: 292
Havi: 5 452
Össz.: 2 630 756

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Kapcsolat-SZÓ-SZER 1
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »