Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Egyszer réges-régen, Közép-Amerikában és a világ számos pontján alagútrendszerek épültek. Ilyen alagútrendszerek fedezhetőek fel Tibetben, Székelyföldön, az ausztriai Salzburgnál, stb. A Kárpát-medence, a magyarság őshona telis tele van effajta földbe és hegybe vájt rendszerekkel, melyek Kisteleki Géza szerint szíriuszi hatásra épültek. Az inka, maja kultúrát megelőző időkben a szellemi elit és a szakrális nyelv a magyar volt, amely nyelvet a szíriusziak is beszéltek és átadták a Föld népének, vagy magunk is onnan származunk, hisz a Tejútról jöttünk, és oda is megyünk vissza, miként a boci-boci tarka a székelyeknél kutya-kutya tarka. Több mint valószínü, hogy a maya-azték naptárköveket, amelyek az Olmékoktól öröklődtek át, a szíriusziaktól származik, egy pedig megjelöli a 2012-es évet.
Nos magyarok, hunok nyomaira bukkanunk Kínában, Perzsiában (mai Irán), Svájcban (svájci hun-völgy), Közép-Amerikában, Gízában, és még sok-sok helyen, beleértve a mai Izrael területét is.
Dr. Zakar András - A sumér hitvilág és a biblia:
"Amikor Izrael elfoglalta Jeruzsálemnek az arabok által birtokolt részét, hozzáfogtak a régi várfal (Solyma) alapjainak kiásásához és..., a várfal felszín alatti részén szkíta rovás-feliratokat találtak. Ekkor azonban a kutató-árkokat sietve visszatemették."
Hierosolyma, azaz Szent sólyom volt Nimród harmadik városa, amit magyarok alapítottak.
Dr. Mihály Ferenc - Kiáltónak szava: bibliába temetett magyar őstörténet 50.old.:
"Bibliai atlaszok az Exodus előtti Palesztínát teljes egészében: mint Kánaánt, és lakosságát mint Kánaánitákat tünteti fel. A lakosságot az Ótestamentum "Hittitáknak", a perzsák Kitteusoknak és Kattusoknak nevezik, melyet a görögök "Scytha"-ra módosítottak. Azonban ÉL Istenük után nevezték el őket ÉL Harcosainak, Elitáknak is, ezt a biblia Izra-elita néven őrizte meg. E nép azonban nem volt azonos Júda népével, bár Dávid és Salamon alatt a két nép együtt élt, de Salamon halála után az Izraeliták visszaszerezték függetlenségüket. Júda aspirációi sohasem szűntek meg Izrael bekebelezésére, ami Kr. e. 129-ben és 104-ben - a Rómával kötött szövetség után - bekövetkezett. Az ótestamentum mai formájának, a Septuaguintnak írói már Júda népére is alkalmazzák az Izrael Népe nevet, mely azonban mindmáig, csak mint zsidó nép vallási neve terjedt el a köztudatban. De Krisztus idejében "Izra-Elita" alatt még nem a zsidókat, hanem "Él Harcosait" vagyis a kánaáni kitteusokat, a szkítákat értették. Jeruzsálemben is a lakosság nagyobb része izraelita szkíta volt és a zsidók csak mint kisebbség éltek ott, kiknek vezetői a polgári közigazgatással voltak megbízva. Jézus az ottani izraelitákat tanítani járt oda: zsidó ruhában, mert a zsidók halálra keresték (János 5/1-18)"
 
Ellopott Hun őstörténetet találunk a német Nibelunk éneknél is, már mint német őstörténetet http://www.magtudin.org/Nibelung.htm

Az "EGY" nyelvet beszélők már MENES fáraó (Ménes) dinasztiája előtt óriási civilizációt alkottak (Rawlinson: Herodotus II. 345.old.)

Ők a Tudás fiai, akik az özönvizet megjósolták, akik a Cheops (egyiptomi KHUFU, óegyiptomi KÚT) piramist és a Szfinxet is építették.
Érdekes módon ez megjelenik Henochnál is, de már írtam róla:
A Tudás népe a Magasok/Magyarok népe, akik a Hunok, miként a piramisok mellett keletre tekintő emberarcú-oroszlántestű (AEON KORSZAKOK) szobornak is óegyiptomi neve nem az újkori Szfinx, hanem HUN.
A Szentírásként ismert Judeo-keresztény biblia Genezisében szereplő ÁDÁM-ról pedig egyre többen vélik hangsúlyozni, hogy a neve a Mada nép megfordításával képződött, emiatt is jutottak arra a meggyőződésre, hogy Ádámmal Isten magyarul beszélt. http://magyarsag.synthasite.com/szentrokonsagadamjezus.php
Maya-indián nyelven HUN egyenlő az EGY kifejezéssel, amely azonos az indiai NAGA/NAGYOK nyelvével is (Forray Zoltán Tamás - Ősi hitünk 86.o.)
 
Közismertek már a Pálos szerzetesek által birtokolt barlangrendszerek is. A budai-hegyben be is falaztak egyet pár évtizede több méter vastag betonfallal.
A Pálos rend névadója I. Remete Szent Pál http://turulbaratikor.hu/e107_plugins/content/content.php?content.26
I. Remete Szent Pál Szántai Lajos szerint eljutott a gízai komplexum alá épített alagútrendszerbe (feljegyzési csarnokba) és ott olvasta az ősi írásokat.
Mivel a bibliai Pált is zsidónak tartják, mint mást is, olvasd el az Apostolok Cselekedetei 14/8-19-es részt.
Ezek után tudd, hogy köztudottan a zsidó tanítás alapján zsidót nem szabad megölni, megkövezni!
János Evangyélioma 8/59: "Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék."
 
Jézusról és a Szíriuszról bővebben a hiroshimai atomrobbantással egyetemben, amely időpontilag természetesen a Szíriusz heliakális felkelésére esett, amely Jézus színeváltozásának a napja a kereszténységben:
Párizs tengelye is ezt az időpontot mutatja, Párizst pedig a Pilisből (Sicambria) továbbvándorolt Trójaiak alapították, akiknek történetében Párisz neve is feltűnt.
 
Talán véletlen az összefüggés, talán nem de (inkább nem!) érdemes szót ejteni róla. Hierosolyma városának nevéből leképezhető Hirosima Japán városának neve, a japán nép pedig a magyarok egyik ága:
HI(E)ROS(OL)YMA.
2002 - Feltárják a Pálos rend alagútját - Sopronbánfalva
"Újabb turisztikai látványossággal bővülhet Sopronbánfalva, ha bejárhatóvá válik a hegyi templom alatt húzódó alagút. Egyelőre azonban írásos emlékek, és kutatási eredmények nélkül csak találgatni lehet, hogy mikor és milyen céllal épült a második világháborúban óvóhelyként nyilvántartott létesítmény. A helyi lokálpatrióták szeretnék szakemberekkel felméretni a járatot. Reményeik szerint egyszer idegenforgalmi látványossága is lehet a kis településnek a hegy gyomrában kanyargó, 100 méter hosszú alagút."
Azóta a volt Pálos rend kolostorát az elit (zsidók) számára felújították, mintegy meditációs központként (OM/AUM rezgetés). Az óvóhelyet 2009-2010-ben, amely eddig elhanyagoltan nyitva tárva állt felújították és lezárták, másszóval szó sincs megnyitásról.
AZ ÉPÜLETNEK 23 SZOBÁJA VAN!
Egy egészséges ember testi sejtjeiben 23 pár kromoszóma van. A kromoszóma - a genetikai információt hordozó DNS egység.
A Szíriusznál is megtalálod a számot, ugyanis a  Szíriusz-B egy perc alatt 23-szor fordul meg a tengelye körül.
A Szíriusz csillag mozgása pedig megegyezik a DNS molekula geometriájával.
A mágusok papi rendje, a korábbi életmódot feladó (nomád, állattenyésztés) táltoshitűekből alakult ki. A Pálosok a mai táltosok.
Összefügg még a hangzása is a három névnek:
Táltosok-mágusok-Pálosok
 
Roppant furcsa volt számomra mindennapos kutyasétáltatás alkalmával, hogy az állítólagos gazdasági válság idejében egy kolostort kívül/belül felújítanak, felhívva a figyelmét valamire azoknak, akik valamelyest képben vannak.
 
A fehér ruhás János atyát láthatjuk a videóban, amint Habsburg Györgyel, a "Magyar Vöröskereszt" elnökével kezet fog és puszilkodik.
Habsburg Györgyöt pedig az MDF-nél láthattuk legutóbb.
MDF
VICCES NEM? VAGY MÁR NEM IS ANNYIRA?
Véletlenül pont a habsburg birodalom állt és áll a magyarok, a magyar nyelv eltiprásának hátterében. Érdekes nem?
Eltekintve attól, hogy János atya kivel bratyizik, a táltosok Jézus hitűek,  ebből kifolyólag roppantul fontos a halászatnak a száma, a 153. Born Gergely elmondta, hogy 1989-ben elkezdett több részre válni a föld energihálója.
Mivel halásznak? Természetesen hálóval. A hal pedig TE vagy, a tenger pedig az emberek sokasága.
               halászat
Jézus és tanítványai szám szerint 13-an voltak (12+1).
Ebből kifolyólag 153 X 13 = 1989,  1989 + 23 = 2012
Az Úr Jézus magát mindig az "Ember Fiának" nevezte, amit 81-szer helyeztek bele az evangéliumokba.
81 + 72 = 153, vagy
69 (jin-jang) + 84 (dupla, vagy teljes szívárvány) = 153
Remélem érthető.
Már összeraktam, de azért te is rakd össze a képet, hogy az olajkutat a mexikói öbölben 777 napra robbantották fel a 2012-es Vénusz-tranzittól.
Az olajkutat miért is ne a 152. napon zárják le, ebből kifolyólag a 153 napon már nem szennyezi a tengert, vagyis a mexikói-öböl vizét.
Ekkor volt a Jupiter földközelben, amely közelség csak 12 év múlva lesz újra esedékes. http://www.space.com/spacewatch/jupiter-shines-bright-during-september-100916.html
Jupiter a Fény fiának, Jézusnak a csillaga, aki részt vett, részt vesz a halászatban. A Jupiter Peter Lemesurier szerint a messiási programhoz kapcsolódik, és nem utolsó sorban szemlélője lesz a Bikában történő 2012-es Vénusz-tranzitnak.
 
2010 év elején hallhattuk, hogy két alagutat is építenek 2012- vége és 2013 elejére beidőzítve az észak-nyugati országrészben
Hogy ebből mi valósul meg az még rejtély (talán semmi), de ismét egy kódolt információt láthatunk a hírben, ugyanis 24 km-ről van benne szó.
Csak megemlíteném, hogy Isten trónja körül a 24 vén foglal helyet, egy-egy királyiszékben!
 

Jelenések könyve 4. Az Isten trónja körül a 24 vén foglal helyet, egy-egy királyiszékben. 4.vers

A 24 vén a földről megváltott emberek közül valók. Megváltott állapotukra utal a fehér ruhájuk hangsúlyozása. A “fehér ruha” a Krisztus általi megigazulás szimbóluma. Jel. 3,4-5. A Bárány dicsőítésére elmondott énekük is hivatkozik arra, hogy megváltásban részesültek. Jel. 5,8-9. Az arany koronák a küzdelem jelei, amelyet befejeztek, és a győzelemé, amelyet elértek. v.ö: Jel. 2,10/b. II.Tim. 4,8. Két kinyilatkoztatás alapján tudjuk, hogy miként került a 24 vén a földről a mennybe: Jézus feltámadásakor sokan az elhalt szentek közül is feltámadtak. Máté 27, 52-53. Jézus a mennybemenetelekor foglyokat vitt magával. Eféz. 4,8. A bűn és a halál birodalmából kiragadott foglyokat, a győzelem jeleként. http://igemorzsa.hu/ist_prof_lamp/jelenesek/09_tema.html

Sopron mellett található HARKA és GÖRBEHALOM.
Harkán található az Isten széke, amely német nyelven már Himmel Tron-ként (égi trón) jelenik meg. Egy ilyen helyszín Székelyföldön is található, számos mesterséges építménnyel (félbevágott hegy, barlangok, stb.) Harka egy összetett ősi szó, amely annyit tesz, hogy Úrlelke/Naplelke...
Görbehalom is egy összetett szó, amiben szerepel a halom. HAL-OM. 
Halmoknál, mint szakrális helyszíneknél ahogy Born Gergely elmondja barlangrendszerek találhatóak, ahová ki kell járnunk.
A halmok temetkezési helyszínekként is megjelennek, éppen ezért a HAL-ál is kapcsolódik hozzájuk, miként a HAL korszakában élők is a spirituális halál állapotában vannak. Az AUM, vagyis az OM (ॐ) az univerzum teremtésekor elhangzott szent teremtő mag-szó (bija) és a harmadik-szem mantrája
Ezen ábra jelent meg 777-nél, vagyis 2007. július 7-én angliában csillagászatba átültetve.
 
 
A Vénusz bolygó egyik neve SZÉL (Bíró Lajos - Szerelem: Isten), ugyanis az égbolt szélén elhelyezkedő csillag.
"Isten tudja, honnan jöttem,
Köd előttem, köd mögöttem.
Szél hozott, szél visz el.
Bolond kérdi, mért visz el."
 
Valamit tudhatott Zsuzsa, vagy az aki írta a szöveget!
Egyes mesékben a hőst az ott lakó Szél (Vénusz), a Hold és a Nap anyja segíti útján. http://rovasjavas.freewb.hu/magyar_mitologia
A Vénusz bolygó, mint Hajnalcsillag Jézusnál kétszer is szerepel! A hajnal pedig már az ajtó előtt van, szép lassan az ajtónkon kopogtat!
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 269
Tegnapi: 354
Heti: 623
Havi: 5 783
Össz.: 2 631 087

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Az idők végezete és a FA népe 3
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »