Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Kezdésnek hallgassuk meg TAIO CRUZ FEAT. KYLIE MINOGUE : HIGHER számot, amelyet jelen időszakban a rádióadók műsorán szerepel napi rendszerességgel. Az oldalon magyar fordítás is olvasható.
Hogy megértsük miért szerepel Kylienál a "magasabbra" kifejezés, érdemes egy kicsit jobban szemügyre venni karrierjét, az ugyanis a Locomotion (vonat) számmal indult, jelen pillanatban pedig az "Aphrodite" albumnál tart, aki Vénusz.
                         aphrodite
            Az alkímiában a réz a Vénusz féme, az arany pedig a Napé.
Ennek amiatt van jelentősége, ugyanis Mózes a népének tüzeskígyót készít az Úr parancsára, ami egy sorral odébb már rézkígyó.
Mózes II. könyve 4/2-3: "Az Úr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S ő monda: Vessző. Vesd azt - úgymond - a földre. És veté azt a földre és lőn kígyóvá; és Mózes elfutamodék előle."
Mózes IV. könyve 21/6, 8-9: "Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népéből. És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada"
mózesmózes 2kundalíni
A tüzes kígyó természetesen a kundalíni energiakígyó, amely a gerincoszlopon kúszik fel. A kundalíni sugárzás hatására mozgásba lendül.
tűzkígyókígyó grálkundalíni
val kilmer
Az erő rúdja, vagy vesszője egyik végén a negatív Föld, a másik végén a pozitív Nap gömbje, melyek közt áramlik a tűz. Az erő pálcáját/vesszőjét tartani annyit jelent, mint megragadni Isten hatalmát - írja G.S. Arundale.
A Föld szíve a kundalíni egyik pólusa, a Nap pedig a másik. Bizonyos értelemben az ember mindig azonos a rúddal, ám a rúd még nem ébredt fel. Alszik vagy álmodik, a tűz pedig csendes izzásban szunnyad.
A kundalínit nevezik a tűz teremtő nőiességének, olykor kígyótűznek is. A női teremtő hatalom egy üstben, a méh belsejében szunnyad, és a tűz rohanó, zuhogó áramlatainak ritmikus mozgására ébred fel.
Vannak esetek, amikor a kundalíni összpontosulása csak lokális. Ezt nevezzük spontán égésnek, vagy öngyulladásnak. Minden narkotikum, drog, serkentőszer gátolja a rendszert, és gyengítő miazmát képez az egyén és minden magasabb szintű tudatosság között. Az alkohol egy közvetlen stimuláns, ami ez erőt rossz irányba, rossz értelemben ingerli, helytelenül élénkíti, és ahányszor bekövetkezik ez, az egyén távol kerül attól, hogy készen álljon a tűz fejlődésére.
Martin Palmer - A Jézus szútrák:
"Tíz nappal azután (tíz/tűz/Ten), hogy a Messiás felment a mennybe, leküldte a Tiszta Szelet tanítványaihoz. A mennyből figyelte, ahogy a Tiszta Szél megvilágosítja tanítványait. Tűzként érkezett meg hozzájuk. A tiszta szélnek köszönhetően valamennyien átszellemültek, és elindultak, hogy mindenkinek hirdessék az igaz hitet."
Tiszta Szél mai formában Szentlélek. SZÉL természetesen a Vénusz régi neve. Vénusz istennő szent madara pedig a galamb, mely madár képében ábrázolják a Szentlelket.
                           pünkösd
Borbola János elmondja, hogy a Magyar Szent Koronán, ami Angyali Korona, vagyis nevéből adódóan üzenetet hordoz (angyal = hírnök), az oromzati Pantokrátorképen Jézus jobb és bal oldalán szereplő Fényfák/Életfák fölött a Nap és a hold láthatóak. Ezen ábrázolásra Szántai Lajos egy 2002-es előadássorozatán a Vénuszt említette méretarányosságából eredően. Logikus az érvelése, ugyanis Jézus elmondta, hogy "AKI GYŐZ, ANNAK ADOM A HAJNALCSILLAGOT", vagy éppen ÉN VAGYOK AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG"  (Jel. 22,16).
       felső Pantokrátor
Ha a két tűzláng formájú életfát egymásra helyezzük, megkapjuk a kettős spirált, ami lehet a DNS, de lehet a kettős kígyó megjelenítése is.
Mint már írtam aMagyar Szent Koronán az oromzati Pantokrátor és a felső Pantokrátor képen szintén láthatunk 2-2 spirált.
2009 decemberében Norvégiában kék spirál jelent meg az égen. Ez norvég idő szerint december 9, míg máshol ugyanekkor dec. 8-a volt.
2009 dec. 8-9 ---> 555 nap ---> 2011 júni. 16-17 ---> 555 nap ---> 2012 dec.22-23
norvég spirál 2009norvég spirál
 
 
2009 dec. 10-én Obama elismételte 44-szer a háborút a beszédében Oslo-ban, egy kék eberekkel tarkított festménnyel a háttérben. Szintén egy nappal a norvég kék spriál után dec. 10-én James Cameron filmjének az AVATAR-nak bemutatójára került sor. A filmben a "Terminator - Salvation" és a "Titánok harca" sztárja játszott. http://www.imdb.com/title/tt0499549/releaseinfo
2011. júniusának közepén, a 2012. dec. 21-től 555 napra eső holdfogyatkozás körül bejelentik, hogy Magyarországon az ÉLET FÁJA elkerüli a mozis premiert.
Az Élet fája főszereplője pedig 2011 őszén Magyarországra jön az élő halottak miatt.
Az Avatar filmben a NAVI nevü kék faj otthona egy nagy FA, amely egy olyan területen helyezkedett el, ahol a legtöbb UNOBTÁNIUM található. A hódítók ezért a méregdrága ásványi anyagért jöttek.
avatar unobtániumavatar fa
Nos a Navik a Fa népe, akik a Nyilas csillagképben található Pandorán laknak. A Nyilas csillagképnél található a Déli Korona csillagkép, amely a jel. 6/2-ben úgy szerepel, hogy "És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön."
A Nyilas csillagkép a teremtési erő áramlásának csillagképe, melynek a Jupiter az uralkodó bolygója, amely pedig a teremtési energia bolygója. Nyilas mikor a galaxis szívére céloz nyílás keletkezik az égen. A fehér lovat kapcsolják a Nyilas csillagképhez és a Naphoz. A fehér ló csillaggal a homlokán táltos ló. A táltost régiesen, vagy tájszólásban TÁTOS-nak írták. A TÁT-OS pedig tartalmazza a nyitást (TÁT) és az Ős (OS) szavunkat, vagyis a nyitást az Ős felé, Isten (Ősten) felé, miként a Nyilas is nyílás.
Jelenések könyve 19/11-12:
"És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona;"
A Magyar a Fa népe, kinek egyedül a világon Angyali Szent Koronája van. A mundán asztrológia szerint pedig, a magyar nép a Nyilas csillagkép szülötte. A magyar király a népen belül a Nap szimbóluma, ebből kifolyólag a király minden esetben fehér, táltos lovon jelent meg és lóháton tárgyalta meg minden ügyét. Szántai Lajos szerint a ló a jó/lyó váltópárja. Színia pedig bemutatja, hogy a lyó táltos nyelven a teremtés első mozzanata, a spirális forgás. A világ teremtési folyamatában a spirális forgás pedig a ritmus/frekvencia/rezgés megfelelője. 
A Nyilas, jobb lába pedig mintegy dobverési jelenetként mutatja be a Forrással való kapcsolatát, ahonnan a teremtési erő kiáramlik hangfrekvencia/ritmus/rezgés formájában.
                DÉLI KORONA
Nem érdekes, hogy a kőműves mesterség feladata a fal emelése, a szabadkőművesek pedig éppen falat húznak a Menny és a Föld közé? A FAlon pedig FAlón hághat át az, aki megtáltosodik. A táltosra pedig addig nem ülhet fel az utazó, míg a táltost ki nem vezeti a városból (Mirkó királyfi).
Mint már írtam a soproni Pálos kolostor és Karmelita templom a Fával azonos értékű, a helyszín pedig a 88. elemben, rádiumban gazdag. A kető nyolcast, ha egymásra helyezed, megkapod a kettős spirált (DNS ----KUNDALÍNI VAGY KADUCEUS FELTEKEREDŐ KÍGYÓJA/KÍGYÓI).
A rádium-elem, mint ismeretes, rendkivül drága. Százezrekbe kerül csak, hogy egyetemi kisérletezésekre elegendő mennyiségű rádiumotállítsanak elő. Ebből kifolyólag ahol megfelelő mennyiségű rádium áll rendelkezésre, azt őrzik is, mint valami féltett kincset. A sugárzó rádium elsősorben a gerincben rakódik le, ahol a kundalíni felkúszik.
A kundalíni többé-kevésbé minden életben aktív. Ez az élet tüze, ami mindent átjár. Ahol élet van, ott a kundalíni többé kevésbé ébren, illetve ébredőben van. Ez a tűz lehet békés áramlat, de lehet pusztító, örjöngő zuhatag is. A kundalíni egyik hatása, hogy intenzívebbé teszi az EGYSÉG érzetét. Ez ledönti a tudatosság különböző rétegei, és állapotai közötti határokat, és egyúttal azokat a határokat is megszünteti, amelyek az egyén, és a rajta kívül elhelyezkedő nagyobb én között vannak.
 
Nos az Avatar filmben a Navik fája belsejében egy kettős spirál látható, a tövében pedig egy sárkány látható tűz kíséretében. A sárkányt a jelenések könyvében azonosítják a kígyóval és a Sátánnal, ki az egész föld kerekségét elhiteti (élvezetek, érzékek kielégítése, paráznaság, stb.; egyszerűen az érzéki vágyak).
avatar fa spirál
A filmben a Navik fáját a hódítók kidöntötték, amire az EGYSÉGben, szimbiózisban élő fajok összessége összefogott, elsöpörve a mindenben pénzt ,anyagi haszonszerzést látó betolakodókat.
Jelenések könyve 19/17-18:
"És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára. Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét."
Az angyal/hírnök, ki a Napban áll, természetesen a Vénusz bolygó a maga tranzitjával, mikor áthalad a Nap előtt. Erre 2004-2012-ben kerül sor, legközelebb pedig 2117-2125- ben. A mai eseményeket figyelve vajon elképzelhető e az, hogy a leírás, több mint egy évszázad múlva történő eseményeket vetít előre? Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a jelenések könyve 12/1-2-ben Napba öltözött asszony szerepel.
"És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben."
Ugyanott, pedig olvasható a harmadrész, mint számos helyen a bibliában.
Jelenések könyve 12/3-4:
"Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét"
Harmadrész, vagyis 33.33 a földre vetítve szélességi-hosszúsági fokokká alakítva egyenlő  a 2012.9 tengeri mérföldel.
Mint már bemutattam, a soproni karmelita templom kapuja fölött látható egy Mária szobor a kisded Jézussal a kezében, akinek kezében pedig az élet vize található. Mária a holdsarlón áll, fölötte pedig a kagylóforma, ami a Vénusz szimbóluma.
 

Jézus szamárháton ment be Jeruzsálembe, és fehér lovon fog visszatérni a világ Királyaként ítélni és a választottakért.
Vörös kört láthatunk a 2011-es Micimackónál az égbe vivő lufi formájában egy szamárral.
micimackó Jézusmicimackó
Micimackó, a medvéktől eltérően nem barlangban, hanem egy fa belsejében lakik.
              micimackó
                    Soproni sör/vörös kör, Tűztorony és a kundalíni S
                              soproni
A Tűztorony hűségkapuja 2012-ben 84 éves, és ugyancsak 2012-ben immáron 127 éve fújták meg utoljára az idő múlására emlékeztető kürtöt. A 127 óra címü film borítója a nullpont megjelenítése.
                              Lidl és a vörös kör az "i"-be foglalva.
                                          lidl
A betük számokba öntve a német ABC szerint 12-9-4-12.
Az ezoterikusok mint már ismert a 9-est a harmadik szem megfelelőjeként alkalmazzák, azonkívül 9-es szám jelenik meg a Magyar Szent Koronán (8 apostol + a felső pantokrátor) és Egyiptomban 9 Ennead formájában.
A kilences az ősi rovás ABC szerint a kereszt, vagy Életfa/Világfa másként.
A kereszt kereszteződését pedig 2011-ben a 3. szem homloki, megjelölési pontjára helyezték a PAP címü filmben, akárcsak a vörös kört Indiában.
priestindia vörös kör
A 12-es szám a zodiákus jegyek száma. A 412 pedig a Jupiter alkímiai szimbólumába rejtett számsorozat variánsa.
Vagyis a LIDL logóba rejtett számok a keresztútnál megnyíló kaput, az időt a 7UP-ra jeleníti meg, miként a 7UP-nál is az UP (FEL) A vörös körben foglal helyet.
                                7up
Az óra pörög, az idő múlik, Fido is a 7UP-ban úszik, hogy visszatérjen OZ-hoz, vagyis az ŐS-höz. http://hajnalhasadas.hupont.hu/267/voros-vagy-kek-2
                                fido
                    7, mint a 7 csakra, vagyis itt az idő a 7UP-ra!
                 Vörös kört láthattunk a RIO-ban, kék madarakkal.
riorio vörös kör
A RIO kék madara, Anne Hatthaway pedig mint Macskanő jön Magyarországra forgatni. Kék madár, mint a szárnyalás felfelé, a kék ég felé.
                          anne hathaway rio
Vörös kört láthattunk az Image Movers Digital logójaként (Anyát a Marsra/88 perc).
                          image movers digital
JÚNIUS 15-ÉN, VAGYIS A 2012 DEC. 21-TŐL 555 NAPRA ESŐ TELJES 108 PERCES HOLDFOGYATKOZÁSNÁL http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13779261
zöld gyűrüs vörös köd
                                    Jim Carey-nél a holdon.
               grinch
    Jim Carrey/Morgan Freeman/23-as szám/Mindenható/Isten és a pingvinek.
carrey freeman pingvin
                 Pingvin jelent meg 44 év után Új-Zélandon
                               http://mno.hu/portal/792127
                                    I BELIEVE I CAN FLY
 REPÜLŐ PINGVINEKCARREY I BELIEVE I CAN FLY
                                   Jim Carrey/JC/Jesus Christ
        JézusJézus 2
Az új-zélandi Christchurch városban 2011. február 22-én, helyi idő szerint nem sokkal 13 óra előtt 6,3-es erősségű földrengés következett be. http://hu.wikipedia.org/wiki/2011-es_christchurchi_f%C3%B6ldreng%C3%A9s
A romok eltakarítása közben John Robert Godley városalapító 1867-ben emelt szobra alatt találtak egy időkapszulát, ami egy pergament tartalmazó kristályüveget és egy fémhengert tartalmazott.
                                   1867 ----> 144 év ----> 2011
                              Christchurch = Krisztus temploma
                       144000 = Fény a homlokon/Kiválasztottak
Ugyanekkor több mint száz gömbölyűfejű delfin pusztult el Új-Zélandon, ahol az állatok tömegesen sodródtak partra. http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=396593&referer_id=friss#null
2011 június 13-án, pünkösd hétfőn földrengések sorozata rázta meg Christchurch városát.
                              pünkösd
A februári rengés következtében  egy menyasszony egy összeomlott ház romjai közt rekedt, majd a vőlegény vezette mentőcsapat menekítette ki a nőt a törmelékek közül, ami után három nappal össze is házasodtak.
A vőlegény neve CHRISTOpher GREENslade.
                     christchurch esküvő
Jelenések könyve 2/9-10: "Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.
Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját."
                                   7 csakra
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 148
Tegnapi: 400
Heti: 548
Havi: 9 579
Össz.: 3 301 610

Látogatottság növelés
Oldal: A tűzkígyó ébredése
Hajnalhasadás - © 2008 - 2022 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »