Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

1/3-ad PI (Shark mound) X 2/3-ad PI (Monks mound) X PI (Nagy piramis) = 06.890283706 (a Mars ARC hosszúsági adata)
A Mars arc elhelyezkedésének adata megegyezik az Akapana piramis (Tiahuanaco) földi elhelyezkedésével, amit magából a piramisból is ki tudunk számolni.
90° x 16 sarok x PI = 4523.893421 = 16° X 33' X 08.567" = 1440 x PI
Az Akapana alapja 656 négyzetláb. http://www.crystalinks.com/preinca.html
656 megjelenik a Mars Arcnál is, Tikalnál, Betlehemnél is.....
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/carl_munck_akapana.jpg?92457210
Az Akapana piramisának csúcsán egy elárasztott helyet építettek, melyet egy föld alatti öntözőrendszer táplált. Sok kultikus hely (mint pl. a wyimongi Ördög torony is) a törzsek számára olyan hely volt, ahol látomások segítségével igyekeztek a jövőbe látni. Talán a medence szerűség is ezt a célt szolgálta. Egy fürdőmedencét tártak fel Delphoiban is, közvetlenül az Apollón-templom alatt, ahol valószínüleg a nyilvánosság elől visszavonult nagy jós fürdött. Mások szerint a csatornarendszer és a medence a Sztüx folyó (élők és holtak birodalmát elválasztó folyó) szimbolikáját képviselte, mint Cumae esetében. http://hu.wikipedia.org/wiki/Szt%C3%BCx
A wyomingi Ördög-toronyhoz helyezte Steven Spielberg és csapata a 3. típusú találkozások filmjét, amiben egyfajta kódolást találunk 2012-ről
Az Ördög-toronynál pedig a valóságban is különös fényjelenségeket észlelnek. A benszülöttek többsége úgy hiszi, hogy a szinte lapos csúcson jóindulatú szellemek élnek, köztük Thunderbird (Viharmadár), az óriási sas, amelynek kiterjesztett szárnya eltakarkja a Napot.
Akapana piramisnak minden szintjén a vízelvezető csatornák rendszeréből víz zúdult a 7 teraszra tagolt piramis homlokfalaira, amely a vízszintes lépcsőkről zúdult alá az alatta levő szintre, vízesésekkel, zuhatagokkal szinte egybefüggő vízfüggönnyel borítva a piramis teljes homlokzatát. Ollantaytambónál, amninek építészete egyezést mutat Tiahuanacoval, Cuzcoval, stb. , a szertartási központ bejáratának északi részén egy sor ősi szökőkút áll, elhelyezkedésük miatt a tudósok úgy vélik, vallási célokat szolgálhattak: feltehetőleg itt imádták a víz istenét.
Megjegyzendő, hogy a szertartásszerű mosakodás, megtisztulás szüksége távolról sem csak a kereszténységgel áll kapcsolatban. Az a meggyőződés, hogy az Istennel szemben szükséges a megtisztulás - mert egyébként az embertől nem fogad el semmilyen áldozatot sem pedig imát - a hellenisztikus misztériumokban, az egyiptomi vallásokban, Babilonban és Indiában is általános meggyőződés.
akapana
A kb. 4000 méter magasan elhelyezkedő Tiahuanaco egyesek szerint az inkák 1463-a megérkezésével (elfoglalásával) kapta jelenlegi nevét, aminek jelentése: "holtak városa". Az inka szó jelentése viszont "Nap"-ot jelent.
William Prescott szerint az inkák előtt élt egy fejlett civilizáció az országban, ami a hagyományok alapján a Tititcaca-tó vidékéről származott. Ezen ősök, akik az inka birodalomban hatalmas kövekből építkeztek, a mondák szerint szakállas fehér emberek voltak, kik a Titicaca-tó partján telepedtek le. Maurice Cotterell szerint Tiahuanacót 5-ször építették újra, a Nap hatására bekövetkező Földtengely dőlésszögének változása miatt. A Viracocha relief és szobor ennek az 5 katasztrófának az periódusára ad magyarázatot.
Úgynevezett "őskori bunkerek" találhatóak Tiahuanacu Napkapujának közelében, amit korunk atombunkereihez szokott  embereit is ámulatba ejtik. Ezen kőépítményeket a földbe mélyesztve, a megszokott arányoktól eltérő vastagságú falakkal látták el. Az oldalfalakat alkotó kőtömböket sajátos vájatokba illeszkedő kőbordák kapcsolják össze, a hatalmas fedőkövek pedig minden felülről jövő "támadásnak" képesek ellenállni. Az őskori óvóhely apró helyiségeiben kis méretű kőtűzhelyek, felettük pedig az ahhoz tartozó füstelvezető nyílások találhatóak a mennyezeten. Egyesek szerint a város eredeti neve inkább utal az eredeti építőkre, amely a TIA (isten, emberfeletti lény), és a HHUANACU (barlang) szavakból tevődött össze. Egy másik elképzelés szerint a TIAHUANAQUÚ-ból ered az elnevezés, aminek jelentése: "az eltűnt víz partja". Az inkák előtt a város neve Taypicala, vagyis "középen álló kő" volt (Graham Hancock).
Való igaz, hogy Tiahuanaco romjai 27 méterrel magasabban találhatóak a sósvízű Titicaca-tó vízszintjétől. A városnak a romjaiból - ami 20 kilóméterre található a tótól -, és a víz nyomából kiderül, hogy Tiahuanacu hajdankor 5 kikötővel rendelkező vízparti város volt. Akár az óceánok vízszintjének magassága volt eltérő a jelenlegitől - miként ezt Várkonyi Nándor is felveti -, akár egy hatalmas földrengéssel járó talajszint emelkedésnek volt tanúja Tiahuanaco ( erre utal a szomszédos  Puma Punku romhalmaza is), a híres, több mint 10 tonna súlyú egyetlen zöldesszürke andezittömbből kifaragott Napkapuba vésett üzenet bemutatja, hogy óriási, katasztrófával járó változáson esett át hajdankor a Föld bolygó, eltüntetve a föld színéről egy nagy civilizációt.
Tiahuanaco mellett található Puma Punku építőeleme
pumapuma punku
           kő
Video
Tongatapu legkeletibb részén is áll egy trilithon, ami egy három hatalmas mészkőtömbből összeállított kapu, a tiahuanacói Napkapuval megegyező rendeltetéssel.
                         trilithon
A 6 méter magas függőleges oszlopokba lyukakat vájtak, és abba illesztették bele tökéletes pontossággal a szintén 6 méteres kőgerendát. Az egész Napkapu kb. 100 tonna súlyú, aminek építőelemeinek fajtája a szigeten nem található meg, valószínüleg elnyelte a tenger. A helyi legenda szerint  Maui isten a tengeren átgázolva egy másik szigetről hozta a köveket. Erre utal a neve is: "HAAMONGA MAUI", vagyis "Maui (isten) terhe". A tongai kőkaput Stonehenge délkeleti rokonának tartják, mivel ez is, mint Tiahuanaco Napkapuja, a napfordulók pontos megfigyelését tette lehetővé. Megjegyzendő, hogy a napfordulók méréséhez elegendő pár fadarab, emiatt is vetik fel páran, hogy az épületeknek más kultikus rendeltetése is lehetett.
Mint látható ezek az épületek mind-mind kapcsolódnak egymáshoz a Föld rácshálóján keresztül, egy hajdankori tudást rejtve, így  szinte minden ősi építmény egy hatalmas rendszerbe/tervbe vonható elhelyezkedésük és egyéb adataik alapján. Valamelyik építésének ideje a távoli múltba vész, valamelyik, mint pl. a Kígyódomb Ohio-ban nem is oly távoli múltban történt.
Kik és miért építették ezt a kódrendszert?
Megjegyzendő, hogy Carl Munck számolásának végeredményeiben néha egy kis apró eltérés észlelhető, de ez oly csekély, hogy elhanyagolható egy ekkora tervnél. Szinte minden ősi építmény egy hatalmas rendszerbe/tervbe vonható elhelyezkedésük és egyéb adataik alapján.
Álljon itt egy példa az építők személyére:
1200 évvel Mózes előtt Gudea ugyanazt állította, mint maga Mózes. Az utasításokat, amelyeket leírt, egy látomásban kapta: "egy férfit láttam, alakja mint az ég", aki mellett "isteni madár állt". Arra utasította, hogy építsen egy templomot. Egy másik férfialak, szintén istenség, lazúrkőből csiszolt táblát tartott a kezében, "arra rajzolta le a templom alapjait". Egy apró szobron Gudeát ülve ábrázolják, térdén e táblával, ami az istenek által sugallt tervet tartalmazza.
               gudea
A bölcs Gudea mivel nem értette az építészeti utasításokat, egy istennő elmagyarázta neki a tervrajzban foglalt méreteket, illetve a felhasználandó téglák méretét és formáját. Gudea ezután egy "döntéseket hozó jóst" vett maga mellé és egy "titkokat kifürkésző" asszonyt, hogy pontosan azonosítsák az isten templomának helyszínét. Majd 216ezer embert alkalmazott az építkezésnél. A terv egy bonyolult 7, lépcsőzetesen emelkedő teraszból álló zikkuat (Teotihuacan Nap piramisa is 7 egymásra épített formáció a jelenelegi kutatások fényében a korábbi 5-el ellentétben) adatait tartalmazta, amelyek utasításait 1900-ban A. Billerbeck - "Der Alte Orient" című munkájában részben megfejtett.
 
Az egyik legenda szerint a maják „ősistenei” a világűrből jöttek, és oda is tértek vissza. A „Popol Vuh”-ban, a quiché-maja törzs „világteremtéséről” szóló monda szerint 400 (máshol 4) fiatal férfi hosszú harc és megaláztatás után visszament a Földről a világmindenségbe, a Plejádok csillaghalmazába!
John Major Jenkins szerint ez a szándékos tervezés, hogy a kígyó lekúszik az égből több, mint egy egyszerű tavaszi napéj-egyenlőség megjelölés. Ugyanis a kígyó 4:30 és 5:00 között 7 háromszöget formáz meg, ami a Plejádokra utal, ami szerinte egy precesszionális óra, egy XXI. századi figyelmezetetés. Vagyis 2012-ben lesz egy beigazítás a Nap, Hold, a Föld, a Vénusz, és a Plejádok közt.
Az inkák hite szerint ezen a világon száműzetésünket töltjük; igazi hazánk a fenti világban van, és hogy a test halálakor az a lélek, amely beavatottként élte le földi életét, visszatérhet az égbe, és újra magára öltheti egykori mennyei dicsőségét. Úgy képzelték, hogy az égi birodalom kapuja a téli napforduló előtti és utáni négy napban nyílik ki (Hancock - Égi tükör).
Rovbert Bauval - A Szfinx üzenete (273.o.):
"A 11:11 arány, mely magában hordozza 'különleges számunkat', a 111,111-et, egyfajta matematikai kulcsnak, vagy 'csillagkapunak" tekinthető az Orion övéhez. Az egész Gízai nekropolisz legfontosabb numerikus faktorának tekintik a 11 prímszámot. 111,111 foknyi haladás visszafelé a nappálya mentén (Hyadok - Taurus zérópontjától számítva) a tavaszpontot a kozmikus Oroszlán 'alá' helyezi."
Gönczi Tamás:
"Feltűnő, hogy a mi mitológiánkban, eltérően másokétól, az Orion nekünk nem tájoló pont, hanem otthon. Orion az otthona Nimród királynak, otthona Csaba királyfinak. Égi otthon, égi központ. Nálunk nincs kapcsolata az egyes földi helyekkel olyan direkt módon, mint például az egyiptomi piramisoknál megfigyelhető. Az Orion az egész világon egyfajta kijelölő pont, csak nálunk otthon. Különös a viszonyunk hozzá."
 
A Nagy piramis legfontosabb dimenziói (magassága és alapjának kerülete) láthatóan mintegy matematikai modellként szolgálnak a Föld poláris sugara és egyenlítői kerülete számára, 1:43200 arányban. Vagyis, ha a Nagy Piramis magasságát megszorozzuk 43200-al, olyan adatot kapunk, amely hozzávetőlegesen megegyezik a Föld középpontját az északi sarkal összekötő sugár hosszával; alapjának kerületét 43200-al megszorozva pedig olyan adatot kapunk, amely közelít az Egyenlítő hosszához. Az egész gízai komplexum a 30. szélességi fokon helyezkedik el, ebből kifolyólag 43200:30 = 1440. Az Isten-királlyal, Ozirisszel 72 összeesküvő segédletével végez Szeth (az egyiptomi halottaskönyv szerint a Bika/Taurus csillagkép Szeth, a mai sátán lakhelye). Ebből kifolyólag 43200:72 = 600; 600 x 1440 = 864000, ami a FÉNY-re és a NAP-ra utalás, ugyanis a Nap ősi átmérője mérföldben 864000mérföld, vagyis 400 x 2160. Az Oroszlán csillagképet pedig, ahová  111,111 foknyi haladással eljutunk a Hyadoktól, a "Nap házának" tartották (Badiny).
Az új korszak születésekor az őszi napéjegyenlőség idején (szept. 21) az Oroszlán házában foglal helyet a Nap, a téli napforduló idején (dec. 21) a Skorpió házában lesz a Nap, a nyári napforduló idején (júni 21) pedig a Bika jegyében érkezik majd el a felkelő Nap.
2012 december 21-én lesz a 11:11-es egyetemes idő szerinti napforduló, ezen a napon pedig 6:48-kor kel a Nap Gízánál (Morton). 43200:648 = 66.6... (666 = Héber Sorath, vagyis Napdémon gemártiai értéke).
6480 pedig = 25920 (72x360°, az ősi precessziós Nagyév, ami egy kicsit ettől eltér a jelenlegi csillagászok szerint) : 4 (4 AEON - Oroszlán, Bika, Sas /skorpió/, Vízöntő).
A piramisok helyszínét az ősi egyiptomiak Rostau-nak hívták, melynek jelentése: "másvilág kapuja".

                                 Folytatás a hármasban
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 321
Tegnapi: 354
Heti: 675
Havi: 5 835
Össz.: 2 631 139

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Kövek kódja és 2012 - 2
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »