Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Az előző levélben bemutatásra került, hogy a tényleges (csillagászati) galaktikus kiegyenlítés és a maja naptár végpontjának idővonalán a felezővonalnál milyen eseményekre került sor. Szóba került a 2008-as olimpiai játék, amit természetesen Zeusz/Jupiter tiszteletére hoztak létre. Ezen az olimpián egy óriási gömb jelenítette meg rendszerünk csillagát, amely mellett egy űrhajós is feltűnt.


 

Nézzük meg a The Black eyed Peace - Meet Me Half Away új kislemezét, és az ahhoz készült videót:
http://blackeyedpeas.dipdive.com/media/82739
A lemez borítója egy égbe vivő lépcsőt szimbolizál, éppen úgy mint az új  MUSE lemez, a The resistance albumán, aminél ráadásul egy szívárványhídat ábrázoltak.
A The Black eyed Peace borítóján a lépcsők által bezárt piramisa az A betű csúcspontal (AEON). BY KA (lélek által).
http://library.thinkquest.org/03oct/00667/tulv.htm
És a középső kép természetesen az Óz a csodák csodájából. Út az élet fájának, vagyis a Napnak irányába. Smaragdváros - Zöld - Oz/irisz.
Ozirisz nevében is benne van, vagyis OZ és Írisz.
Az Írisz a görög mitológiában a szivárvány istennője, a szem szivárványhártyája, és egy védelmi rendszer a Csillagkapu filmsorozatban.
meet me halfwaymuse
                  A Meet Me Halfway a "The END" albumon található.
                                the end
A Meet Me Halfway videoklip 2 csillag bemutatásával kezdődik.
Fergie egy szerető, síró, földre fektetett nőt játszik. (Földanya)
földanya
A videoklipet a Naphoz, és a Jupiterhez helyezték, szimbolizálva a szentlelket keresőt, levitálót, Tobozmirigyes botot tartót, stb..
Ganesha a hindu elefánt a Jupiter egy fajtája. És egy űrhajós, mint a 2008-as olimpiánál.
levitációtobozmirigy
jupiterNap Meet me
A Napnál ez az ének hangzik el:
"Let’s walk the bridge, to the other side, Just you and I (just you and I)

I will fly, I’ll fly the skies, for you and I (for you and I)
I will try, until I die, for you and I, for you and I, for for you and I,
For for you and I, for for you and I, for you and I"
A videoklippben mutatóujjal, vagyis Jupiter ujjal bök a térképre, amivel a Tórát is olvassák. A neve TORAH POINTER.
meet me half pointertóra pointer
A videoklippben, mint fent látható belekerült a bot tetején levő tobozforma, ami a tobozmirigyet szimbolizálja.
Tobozmirigy a Vatikánnál:
toboz vatikán
A klippben Fergie, miután a Galaxisra mutat, ahol egyfajta villanás/robbanás történik, besétál egy kockába (Megj: A kereszt „karjainak” metszete egy négyzet, ami a föld szimbóluma, vagyis a keresztet, ha összehajtogatod egy négyzetet ad ki). Apl de Ap a néger rap-er pedig egy tetrahedronba lép be. Egyfajta csillagkapuba, szimbolizálva, hogy a Föld találkozik a magasabb énjével. A 4 csillag befejezésként a Föld égboltján tűnik fel (4 AEON).
tetrahedronföld kocka
Peter Lemesuriernek - aki a Nagy piramis titkaiba akarja beavatni az olvasóit a "Nagy piramis rejtélyének megfejtése" - könyvében, éppen a 333-334. oldalára került egy érdekes írás a Vízöntő korszakáról.
"Több mint valószínünek tűnik, hogy a keresztény vízben keresztelkedést eredetileg a Halak szimbólumának szánták. S szimbólikusan teljesen helyénvaló, hogy a kersztény püspök egy pásztorbotra támaszkodik (a Kos, s így az Ótestamentum jelképe), és hogy egy hal alakú püspöki süveggel koronázzák meg, mely a Halak Újtestamentum rendszerének szimbóluma.
hal
Az elkövetkező kor, ahogy azt már láttuk, a Vízöntő kora, a vízhordó vagy Hal-Ember kora. Miféle üdvözülési vagy megváltó üzenetet kell ebből kiolvasnunk? Feltehetően a "vízhordó ember" dolga az, hogy hordozza a vizet (talán a halandóság vizét) egészen addig a pontig, mikor ki kell öntenie -akárcsak az "anyaméh vizét" - azért, hogy az emberi szellem újraszülessen. Azaz ki kell engednie azokat a "halakat" a vízből, akik "beleragadtak". Úgy tűnik tehát, hogy a Piramisnak a jövőben a Vízöntő jegyében kiválasztott ember sorsára vonatkozó üzenetének egyértelmű párhuzamát fedezhetjük fel, míg a Vízöntő kor végének dátuma megfelel a király kamrájának. S tényleg vannak arra utaló jelek, hogy Jézus maga is tudatában volt ezeknek a csillagászati kapcsolatoknak. A visszatérő ember fiának nem egyedüli jele volt pl. "JÓNÁS PRÓFÉTA" (a bibliai hal-ember Máté 12/36-tól , aki a babilóniaknál Oannes - 12x36 = 432), az ember, aki tanítványait a "felső szobába" vezeti - ami a kitüntetett ezer évet szimbolizálja -, hanem úgy is említik, mint "a vizes korsót hordó ember"-t. Ez a szimbólum pedig csak szándékos lehet, mivel a vízhordás szigorúan női munka volt. Itt azonban a zodiákus Vízöntőre való közvetlen utalását látjuk.
Valójában még az ezt követő lábmosási eseményről is úgy tűnik - http://www.logon.org/hungarian/s/p099.htm - ,  hogy a keresztelkedési újraszületési rituálé részének találták ki.
      http://1.bp.blogspot.com/_TkKZZyzUvio/StamqmYKnYI/AAAAAAAADdQ/IG6uZORNJlo/s400/Jesus+washing+feet2.jpg
Ez a szertartás inkább a "Vízöntő" víz öntése (János 13/5), mintsem a "Halak" alámerülése. Az utolsó vacsorára kevesebb, mint 24 órával Jézus halála előtt került sor. Ezen az eseményen pedig Jézus hirtelen bejelenti, hogy szövetségük akkor fog folytatódni, ha egy különös "Vízöntő" beavatási szertartáson részt vesznek, bár még nem értik annak jelentőségét. Csillagászati terminológiában szólva, Jézus igazából arra hívja fel a figyelmüket, hogy ha azt szeretnék, hogy szövetségük az ő fenyegető halálát követően is folytatódjék, akkor annak a szövetségnek a "Vízöntő" szövetségnek kell lennie. Azaz, testben újra kell születniük ahhoz, hogy a Vízöntő aranykorát együtt élhessék át, mely kort Jézus mint ünnepélyes "vízhordó" személyesen felavat. Szövetségük ekkor folytatódni fog, melyet a kenyér megszegése és a bor szétosztása szimbolizálnak (Máté 26/29 : Mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig, a mikor újan iszom azt veletek az én Atyámnak országában.)
A szimbólumokat - mint a víz borrá válik - számmisztikai szempontból másképp is értelmezhetjük, hogy azt a végeredményt kapjuk, miszerint a Vízöntő kort Jézus a megtisztulást megelőző "előkészítő" korszakká avatta. Ez a megtisztulás pedig a várva várt királyság dicsőségéhez fog vezetni, ami pedig a Vízöntő korának közeledtével kezdődik el.
Jézus igen különös tanítása a Máté 13/47-ben  az eljövendő királyságot, a háló tengerbe eresztéséhez hasonlítja. Ami után a jó halakat a vederbe teszik, a hálót pedig visszadobják a tengerbe. A vödröt pedig általában vízhordásra használják. Úgy tűnik tehát, hogy közvetlen kapcsolatot fedezhetünk fel mind a Halak-al, mind pedig a Vízöntő jelképével.
Nos egyszóval a  Halak korának férfiait és nőit mind szigorú vizsgálatnak vetik alá, és csak a legjobbaknak ítélik meg, hogy "helyet foglaljanak korsójában", hogy aztán az örökkévalóság partjain kiboríthassa őket.
Máté 25 pedig útmutatásul szolgálhat arra, hogy azt gondoljuk, hogy a Bak (vagyHal-Bak) kora azon "bakok" ideje lesz, akik ittmaradtak, miután a kiválasztottak kiutat leltek a fizikai halálból. A Bak korszaka lesz az újabb pokol-korszaka a Földön.
René Guénonból kiindulva Gaston Georgel , az emberiség négy korszaka könyvében 2030-ban határozta meg a Vízöntőbe térést, de....
Felveti, hogy igen nehéz meghatározni a korszakok időpontját, de az egyik alkorszak kezdetét i.sz. 86-ban határozta meg, és felveti, hogy a második templomot i.sz. 70-ben rombolták le.
Úgy néz ki 16 év elcsúszás van a számolásban, ami megfelel a 2012-2016-ig terjedő időszaknak, mikor is a NASA Orion (Ozirisz/halál-újjászületés) programja 2014-ben elindul  http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20080812-orion-kesik-az-uj-amerikai-urhajo.html , 2016-ban pedig a 88. Oscar, és az olimpia Rioban, ahol egy nagy Jézus szobor található, amit a 2012 filmben ledöntöttek.
 
Mit is jövendöl a Judeo-keresztény biblia a jövőbeni fejleményekről (átírt, át/férefordított, ki is írta?):
 
Máté Evangyélioma 24. rész (Jézus):
"6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. "

Nos az utolsó sor az angol fordításban:
"Mindezen dolgokkal megkezdődnek egy új korszak szülési fájdalmai."
Máté Evangyélioma 24. rész
"27. Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
29. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
30. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
31. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig
36. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
37. A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
38. Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.
39. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
42. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
43. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.
44. Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia."
Nos mint írva volt az Úr napjának időpontja 2016, mint írtam az "1260 még van időd" cikkben.
A napról és az óráról viszont csak maga az ATYA tudhat, senki más.
Az Úr eljövetelének napját viszont megelőzi a bűn emberének eljövetele miként azt a  Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2. részének 2-3. sorában olvashatjuk.
Ez az időpnt az XXX-es londoni olimpiához lett időzítve, miként az XXX maga is a pornográfia jelzése

Látható volt a Black Eyed Peace Meet Me Halfway borítója feljebb.
Figyeljük meg, Steven Spielberg "3. Típusú találkozások filmjét, amit 2010-től 33 évre adtak ki.
Ugyanazt a borítót készítette el a Black Eyed Peace is.
blackclose enc
A filmben ugyanaz a jelenet látható, mint a Keanu Reeves filmben, az Amikor megállt a Föld-ben.
amikor3.
A harsona a filmben, és a Tarot elrendezése, plussz a 2010-es foci VB:
vuvuza
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 263
Tegnapi: 526
Heti: 263
Havi: 5 423
Össz.: 2 630 727

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Új korszak hajnalán 2
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »