Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Az Aztékok i.sz. 1325-ben érkeztek meg a Mexikó völgybe Aztlán szigetéről - Diego Durán alapján -, amit korábban számos mezoamerikai kultúra lakott. Az önmegneveztés, vagyis az azték név jelentése Aztlán népe. Aztlán jelentése pedig a "fehérség helye", egy másik értelmezés alapján a "darvak helye". Mind a kettő értelmezés a fehér színnel mutat kapcsolatot, a helyszín pedig több mint valószínű, hogy jelképes úgy, ahogy Paul LaViolette Atlantisz szigeténél veti fel. Atlantisz szigete persze több mint valószínű létezett, csak az építészetének leírása az, ami az Ősproton állóhullám jellegű elektromos erőterét mutatja a Krítiászban (LaViolette - Az ősrobbanáson túl 244.o.).
atlantiscsillag
Aztlánt víz és pára vette körül, s égi utasításra az aztékok felépítették Tenocstitlán városát, hogy megkíséreljék újból létrehozni Aztlánt a Mexikó-völgyben (megépíteni az eget a földön). Számos régész és kutató vitatja Aztlán létezését, s azt állítják, hogy az aztékok teremtéstöréneti kialakulásának mitológikus/szimbolikus helyéről van szó. Aztlánra vonatkozó leírásokat i.sz. 1428-ban Itzkoatl király pusztította el abbeli meggyőződésében, hogy alattvalóinak (vagy inkább személyének) előnyösebb lenne, ha nem tudnák az igazságot múltjukról, eredetükről.
Az ismeretlen szerző kezéből származó "Historia de los mexicanos por sus pinturas" nevű kódex is említ egy Aztlán nevű szigetet, ami egy TÓ közepén feküdt. Az egyik parton állt a Kolvakatepek vagy Kolvakan nevű hegy, ami annyit jelent, hogy "csavart domb"; itt volt a 7 barlang, azaz a Csikomoztok (Manuel Aguilar Moreno - Az Aztékok földjén). 
                    polar express
Ezt a helyet a csicsimékek szülőföldjének illetve teremtésük és származásuk helyének tekintették. A 7 törzs legfőbb istensége Vitzilopocstli, akit később hadistenként azonosítottak, akivel a főpapok álmok és mély transzok során léptek kapcsolatba. Pont, mint a táltosok révülésük folyamán. A magyar ősemlékezetben a csillagos égbolton (Toroczkai W. Endre - öreg csillagok) a magyar hadak útja a Tejút, ami a lelkek és Tündérek útja is.
Mint már kiderült - Manuel Aguilar Moreno által -, Aztlán jelentése fehérség helye, vagy darvak helye, ami természetesen egy TÓ közepén helyezkedik el. Nos a TÓ ezek alapján fehér, ami ebből kifolyólag természetesen a Tejtó, vagyis a Tejút, a galaxis centrumával és a Szíriusz csillaggal, ugyanis a kódex alapján Kamastle isten rácsapott egy sziklára a pálcájával, és a kőből 400 csicsimék emelkedett ki. A törzs neve pedig annyit jelent, hogy "vadászok" vagy "kutyák" (Orion/Szíriusz). Az Orion megjelenítése az építészetben pedig ugyanúgy ismeretes Mexikóban, mint Gízánál és más helyeken, pl. a Pilisben is.
A 7 törzs 7 barlangból bújt elő a földanya méhéből (7 chakra, teremtés 7 napja, 6+1 teremtési SZERkezet) . Csak nem hetedhét országból, az Óperenciás tengeren túlról, ami EGY-SZER volt hol NEM volt? Csak nem a Napon (400), a Világfán található aranyalmán keresztül? Barlangok, alagútak vannak Mexikóban, Egyiptomban, Boszniában, a Pilisben..... Alagút-járat-féregjárat-csillagkapu a főbb energiacsomópontoknál. Ez ám a nagy titok, amit tűzzel és vassal pusztítani kell, hogy a parányi isteni szikrák meg ne tudják, haza ne találjanak, égi származásukat elfelejtsék. Jobb ha az alattvaló szolga marad, nem pedig felszabadult egyenrangú lélek. Jobb, ha a szent helyek temetkezési helyek maradnak, így a halál jut az alattvalónak eszébe róla, nem pedig az ÖRÖK ÉLET.
Fehér hely magyar honban, a Hunok földjén is volt. Ez a fehér hely Fehéregyháza (Alba Ecclesia - FEHÉR EGY HÁZA), a korábbi Ős Buda, az ezt megelőző Sicambria (Attila városa), ami a római Herculia. Ide temették Attilát, Árpádot, több királyt és vezért. Sicamriába vándorolt a lótisztelet csapdájába esett Trója megmaradt népessége. Sicambria lakóit Sicamberek-nek nevezték. Sicambria jelentése SZIK/SZIKRA-AMBRIA/EMBRIÓ/EMBER, vagyis szikra emberek.
 
Nos az Aztékok a FEHÉR FÉNY-ből, vagyis Istentől származtatták magukat, ami mint már ismeretes a TŰZ és VÍZ egyesülésével jön létren (a tűz és víz egyesülésével pedig nyilvánvaló, hogy gőz/pára keletkezik, ami a szellem formája). A fehér ördögök pedig tüzes vízre szoktatták az amerikai indiánokat, ősnépeket. Ezt a szerepet Oroszország ősnépeinél a vodka töltötte be. Magyarországon az első kocsmát pedig a megszálló nép egyedei nyitották meg, uzsorával egybekötve (Bartha Miklós - Kazárföldön).
Semir Osmaganic bosnyák származású texasi piramiskutató szerint közös vonások találhatóak az egyiptomi, közép-amerikai és a viszokoi (bosznia) piramisok közt. Bosznia közepén a Föld valaha épült legnagyobb civilizációs együttesét találhatjuk meg - mondja Semir (Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig). A teotihuacani komplexum kapcsolatát Carl Munck bemutatta. http://hajnalhasadas.hupont.hu/86/kovek-kodja-es-2012-1
 Teotihuacan neve nahua nyelven annyit jelent: "az istenek helye, a hely, ahol az emberek istenekké válnak".
A teotihuacani komplexum 7 fázisban érte el a végleges formáját és barlangra épült. A 7 a chakrák, a Naprendszer ősi bolygói, a Nap, de legfőképp a FÉNY száma, stb...... A PIR (pyr) pedig egyenlő a TŰZzel.
Piros, pirulás, pirítós, pirkadat.....
 
1519-ben egy maroknyi spanyol katona és kalandor partra szállt az Aztékok szülőföldjén, 1521-re pedig meg is döntötték birodalmukat. Az álkeresztények úgy érezték kötelességük minden maradványukat kiírtani. A gyarmatositók kiméletlen rombolást végeztek. Igen csekély időintervallum alatt a 12 milliós benszülött népességből 2 millióra csökkentették a számukat. Városaikat kifosztották és lerombolták. Tudásukat, könyveiket ellopták vagy máglyára küldték, tudóikat kivégezték. Az Aztékok egyik máig megmaradt naptárköve e Napkorszak lezáródását 2012 december 22-ére vetíti előre.
Az aztékok Tenocstitlánjának alapítása a Mendoza kódexben mindent elárul. A SAS lélekmadár rajta áll a hármasság egyik szimbólumán, alatta pedig a 6+1-es teremtési séma, az egész pedig az X-ben (SZER/SZOR).
                     mendoza
Az azték birodalom tudásának, tudóinak elpusztítási eseménye nem sokkal azután történt, hogy Nagy vezetőnk Hunyadi Mátyás magyar király eltűnt a történelem színpadáról. Általunk ismert élethossza: Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6. Mátyásról közismet, hogy szoros kapcsolatot ápolt a pilisi központú Pálos SZERzetesekkel.
 A palócok úgy tudják: „Azt mondják, hogy a Pilisbe’ van a világ közepe, mer’ ott esett le az aranyalma az égbõl.” (Fejős Zoltán gyűjtése nyomán)
Pálosok és Mátyás király címere a hollóval. Mátyás zsoldoshadseregének, a FEKETE SEREG-nek a címere, ahol szintén 2 oroszlán a hollóval, a gyűrüvel és a 4 elemmel. Az ötödik elem a SZERelem (Bruce Willis - Ötödik elem)
                  http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_sereg
                  
                     fekete sereg
            mátyás pálos  
Oroszlánok (Nap) az Életfánál. Az életfa mindenhol megtalálható a világon, de a világ közepén nő. Magyrország a Föld szíve, a magyarság pedig a FA NÉPE. Egyedül a magyarságnál található madár a fán (Grandpierre). A szolmizációs hangok középső hangja is a FA, ami a Jupiter megfelelője (Színia). Innen egy hangra fel a SO/SOL/NAP, ami a SZOLmizációban is fellelhető, vagyis másképpen a hangok a Naphangolás részei, ami által Naparcúvá/Naptudatúvá válhatsz.
Különös, hogy a pálosok címerében lévő holló csőrében is gyűrű van, hiszen a pálosokhoz kapcsolódó holló csak kenyeret vitt csőrében Remete Szent Pálnak.
A Sziléziai Krónika szerint egy vadászat emlékét őrzi a holló, amikor elragadta Mátyás gyűrűjét, de a király visszaszerezte azt. Egy másik vélemény szerint a holló mint az anyai hír hozója van jelen a címerben.
Szántai Lajos:
"A Pálos rend elrejtezése 1490-1526 között történik, későbbi erőegyesítésre várva. Beavatáskor követség érkezik a haldoklóért. Átvezeti a dimenzió-kapun. Nem veszett el semmi. Raktározza a testét, mert szüksége van még rá. Tehát
visszatérnek."
Szántai Lajos szerint  Dicsőséges, Igazságos magyar királyunk Mátyás (aki a FÉNY királya volt ) és a Fekete sereg egy hegyben nyugszik, nem halt meg, hanem rejtezik és visszatér.
Born Gergely azt mondja ez a hegy a PILIS.
Mátyást a határontúli mondákban, amelyekből regények is íródtak (nálunk persze nem) egy hegy alatt, vasasztalnál alvó királyként jelenítik meg.
(MÁTYÁS KIRÁLY IGAZSÁGA ÉS A VÉGSŐ ÍTÉLET - Szántai Lajos előadása) 
A vas a Mars bolygó féme és a hadászaté, miképpen a magyar hagyományban Hadakozó a neve a Marsnak, de más népeknél is hadisten.
1951. húsvéthétfőjén az ÁVH betört a Gellért-hegyi Sziklatemplomba, és begyűjtötte a pálosokat. Amit lehetett magukkal vittek, beolvasztották, a többit összetörték. A barlang bejáratát két méter vastag betonfallal torlaszolták el és zárták le. Többen állítják, hogy a Kárpát-medence földje, hegyei alatt keresztbe-kasba mesterséges alagútak, épületek találhatóak.
 
2010 decemberében a bíróság elítélte a FEKETE SEREG vezérét MAGYAR RÓBERT-et.
FEKETE SEREG + ÍTÉLET + MAGYAR RÓBERT.
Róbert jelentése: dicsőség, fényes, híres.
A hír háttere mögött nem a bűn értendő, hanem mint a maják mondták, a jelen eseményeiből kikövetkeztethető/tudható a jövő.
Mi történik, mikor a ketyegő óra lejár, vagyis nullpontjához ér? Kinek, milyen nemzetnek a feltámadása van napirendre tűzve, mikor a Naptevékenység csúcspontjára hág?
Miért avatkoznak be a HAARP rendszerrel a föld alapritmusába, és ezáltal Szent helyeibe? (Born Gergely-Szakrális helyeink működtetése  http://www.youtube.com/results?search_query=Szakr%C3%A1lis+helyeink+m%C5%B1k%C3%B6dtet%C3%A9se&aq=f )
Melyik népnek is a csillaga a Jupiter, a hangsorban található FA megfelelője?
Toroczkai W. Endre szerint a Jupiter a MAGYAROK CSILLAGA (Öreg csillagok).
2010-re pedig egy újszülöttet helyeztek C Clarke regényének filmváltozatában, a Kapcsolat évében a Jupiterhez, a Magyarok csillagához, köztük egy csillag/szikra.
                      2010          

folytatás a kettesben
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 323
Tegnapi: 354
Heti: 677
Havi: 5 837
Össz.: 2 631 141

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Úton hazafelé 1
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »