Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

2011. okt. 26-án, az örök életről szóló IN TIME film premierjének napján bejelentik, hogy az ELENIN MEGHALT.
Az Elenint 2010. dec. 10-én fedezték fel, amitől 318 napot számolva (318 = Helios/Nap) 2011. okt. 24-hez érünk, amikor Steve Jobs életéről szóló könyvet adták ki, amely pedig 656 oldalas.
Egy 8880-as egységnyi körbe, ha 1000 egységnyi köröket rajzolunk kerületben, 12x12 db jön ki, ami 144 db ezer egységnyi kör. Ezen 144 egységnyi értéket mutató köröknek az átmérője pedig 318 egység lesz.
2011. okt. 24-én hétfőn Napkorona kitörés találta el a Földet, az okt. 22-ei kitörés következtében. Az esemény folyamán Észak-Amerika fölött vörös éjjeli égbolt volt látható.

http://galeria.index.hu/tudomany/2011/10/26/eszaki_fenyt_lattak_az_usa_kozepen/

http://galeria.index.hu/tudomany/2011/10/26/eszaki_fenyt_lattak_az_usa_kozepen/2441136_a1c84112afcd0554406fe2e4a8f3b09c_ml.jpghttp://galeria.index.hu/tudomany/2011/10/26/eszaki_fenyt_lattak_az_usa_kozepen/2441138_8e2aff063a047d0d0c2181000cd1b78d_ml.jpg

29 megás video (WMV): http://www.realclearwx.com/brianaurora.wmv

                          http://spaceweather.com/images2011/22oct11/cme_c2_strip.gif

                               Kisalföld: címoldal 2011. okt. 24.

http://www.kisalfold.hu/cimoldal/cikk/225_2246538_340.jpghttp://www.kisalfold.hu/cimoldal/cikk/225_2246640_340.jpg

          Október 24-én 77 métert futott a labdával, majd gólt lőtt.

http://sportgeza.hu/futball/2011/10/24/77_metert_rohant_a_labdaval_golja_elott/

       LABDA/SMILEY/77 = NAP                    DOLLÁR = KUNDALÍNI

A kitörés pillanata és a Föld mágneses mezejébe csapódása közti napon, október 23-án Törökországot 7.2-es földrengés sújtotta.

Október 25-én kedden a CNN a török kormány válságstábjára hivatkozva közli, hogy az áldozatok száma 432-re emelkedett. Ez a kiemelkedően jelentős szám később tovább emelkedett.
A földrengés VAN tartományt sújtotta.
A Teremtő Isten maga AN, melyet a magyar nyelv mindmáig hűen őriz, vagyis Ő az Aki mindig V-AN, az időtől független, hisz időtlen. A görögben nincs V, a Septuaginta pedig a legrégebbi ismert görög fordítása az Ószövetségnek. A V hang Védi, óVja (Ó-V), Vigyázza AN-nak nevét. Ugyanez figyelhető meg a VÉR és ÉR szavainkban.
Borbola J. - Csillagszoba: “AN elméletileg Mezopotámiába vált ismertté. Fia EN-Lil és EN-Ki, az Én-lélek és Én-Kő, a monda szerint fokossal választotta el az eget a földtől. Az olvasatokban gyakran találkozunk vele, neve a Nílus völgyében is az Istent jelentette. Megjelenésének különböző formáit sorakoztatták fel, ő az Atya, aki egy személyben a Sütő, azaz a Nap, nevezték őt éppen ezért Körnek is.”
AN egyik legismertebb egyiptomi jele az ANkh, melynek formája a Vénusz bolygó asztrológiai jelével egyezést mutat. Az Ankhot az istenek adták a fáraónak, míg Jézus annak aki elnyeri az életnek koronáját odaadja a Hajnalcsillagot, vagyis a Vénuszt.
Borbola János AN-t, az egyiptomi ONnal azonosítja, amely a görög nyelven Heliopolisz, vagyis a Napisten városa. Az Ótestametumban ON vagy Beth Semes (SZEMES/NAP háza).
Visszatérve a török 7.2-es VAN tartományeli földrengésre.
Rómában (Sopra Minerva) a 72 sugarú Napban, Jézus látható a keresztfán.
            http://www.williamhenry.net/sun29.jpg
2011. október 23-a 111 napra esett a Nándorfehérvári diadal kezdetének 555. évfordulójától, vagyis július 4-től. II. Mehmed török szultán 1456. július 4-én vette ostrom alá a várat.
2011. okt. 14-én volt a premierje az ODAÁT (Supernatural) sorozat 7. széria 4. részének, 2 nappal az Elenin érkezése előtt, amely 432 napra esett a 2012-es téli napfordulótól. A sorozatban Leviathánok szabadultak a Föld bolygóra és embereket esznek. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy nem véletlen tervezésű a történet.
Az Odaát sorozat 7/4-es részében Ozirisz jelenik meg mint a bűnösök ítélője. A két Winchester a 23-as szobával szemben szállt meg, amelyet be is mutattak az epizód készítői. A bűnösök a VAN’s feliratú bárban mondják el bánatukat, ami által ítélőszék elé kerülnek, amely pedig egy ALMA ültetvényen található.
                    (ELENIN/VÉNUSZ/PENTAGRAM/ALMA)
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/odaat_7._szeria_4._resz.jpg?49618536
Ozirisz szerepében a 2009-es STAR TREK filmbeli Enterprise Kelvin csillaghajó kapitányát láthattuk, vagyis FARAN TAHIR-t.
Az Enterprise Kelvin parancsnoka a film elején a 17-es liftel jön le a hídról, és átmegy a két 43-as ajtón, melyből az egyik fordított, vagyis 43+34 az 77, ami a Nap, vagy éppen CHRIST megfelelője.
                 http://2.bp.blogspot.com/_T7F7ffynvhA/SwnLocWFpFI/AAAAAAAABaE/9vpYYlJawjY/s1600/vlcsnap-876828.jpg
                 http://1.bp.blogspot.com/_T7F7ffynvhA/SwnMoEs9DwI/AAAAAAAABaM/tgZJi8qMBt4/s1600/vlcsnap-877022.jpg
Figyeld meg az Úr Jézus traszfigurációjának/színeváltozásának (augusztus 6 - 9/11) mozaikját, amely a sínai-hegyi Szent Katalin monostorban található, ahol ma szám szerint 23 szerzetes él.
         http://www.animoart.org/apart/byzantine_art_files/slide0024_image028.jpg
Az Úr Jézus egy mélykék tojás formájú “mandorlában” látható, amely 8 részre van felosztva.
Péter Apostol II. levele 1/16-19: “Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert a mikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, a kiben én gyönyörködöm: Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;
Sopronban a HAJNAL téren, a 23 zárkás pálos kolostornál, ahová egy 2.3 méter jelzésű táblánál lehet felmenni, a 10-es szám alatt található a HAJNAL gyógyszertár.
Ez több, mint véletlen, minden gondosan megtervezett a környéken. A Pálosok borpincészete a 64-es szám alatt található, amely Hórusz szám és Jézus Krisztus neve görög gemátriájának alapszáma (37x64 = 2368 = 888+1480 = IESOUS CHRISTOS). Ettől nem messze, pár lépésnyire, a HAJNAL gyógyszertár autójának rendszáma JSE-121, vagyis (JESSE?) 121, azaz Jézus a Messiás (Jehoshua ha Meschiah héber gemátriája 121).
                http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/palos_pince_64_-_hajnal_121.jpg?37104204
A 63/64 annyit jelent, hogy a 64-ből alkotott egészből csak 63 van jelen. Bővebb értelmezése megtalálható Borbola János – Csillagszoba könyve 142-143. oldalán (Aki kérdezte tőlem annak ajánlom, de másoknak is).
A Szent Koronánkat 1440-ben (144000 = FÉNY) lopták ki Magyarországról Bécsújhelyre, ahonnan 1463. július 24-én, vagyis 23 év múlva (23 = DNS, Szíriusz A-B, Tudás) Sopronban III. Frigyes (Habsburg) császár és képviselői adják vissza 80000 Ft ellenében. Szántai Lajos szerint ekkor kezdődött meg a 10 nap.
A jelenések könyve 2/9-10-ben azt mondja az Első és Utolsó, hogy NE FÉLJ a megszállók nyomorgatásától, hanem légy hív mindhalálig és neked adja az Életnek Koronáját.           Az ajtón kopogtat 3
A soproni GLORIETTE kilátót (Glória KI LÁT Ó-t, ki látja Istent) 23 évre 2012-től építették, de 23 méter magas a Károly kilátó és DNS formájú a Várhely kilátó, ahová a Várhely utca 23-as számú háznál lépsz ki a városból. Ezekről írtam a SOPRON ÉS A PÁLOSOK REJTÉLYE cikkekben.

    Sopron és a Pálosok rejtélye       Sopron és a Pálosok rejtélye 2

                        Sopron és a Pálosok rejtélye 3

Visszatérve a mandorlába helyezett Jézus színeváltozása festményekre, képekre, vagy éppen mozaikokra, amelyek hol 8-as felosztásúak, hol pedig, mint a novgorodi XV. századi ikonon, fekete kör (Tejút szíve) látható a fehér ruhában megjelenített, vagyis Fénnyé transzformálódott Jézus Urunk hátterében.
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/jezus_szinevaltozasa_kepek.jpg?62954275http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/oktogon_kapu000.jpg?77322816
                  http://images.travelpod.com/users/jaribg/mexico_df.1257699446.maya-calendar.jpg
A történet a DNS aktiválásáról, transzformálásáról szól, amelyet Hollywood ismét bemutatott nekünk. Az DNS aktiválás, ebből kifolyólag pedig a fénnyé transzformálódás kiváltója a Nap és a Tejút galaxis központi magja, szíve és azok Irányítója, Kormányzója, maga a Teremtő Atya, aki VAN. Érted már milyen fontos, hogy Naptudatúvá válj és ne rémülj meg a Fénytől?
 
Máté Evangyélioma 17/1-9 (Márk 9/2-9, Lukács 9/28-36): És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre. És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele. Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének. Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek! Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.”
 
Nos a tanítványokat fényes felhő borította be és meghallották az Úr szavát, amitől megrémültek. Jézus volt az, aki odament hozzájuk és azt mondta NE FÉLJETEK! A FÉL-ELEM visszatartó erő, amelyet jelenlegi világunk vezetői jól tudnak. Ne is foglalkozz velük, mert szándékosan teszik, amit tesznek. Minden a fénnyé transzformálódásról és annak megakadályozásáról szól.
Vesd össze GANDALF megjelenését a Gyürük Ura filmben, Jézus Urunk színeváltozásának festményeivel, ezen esetben Lodovico Carracci, 1594-es művével. Gandalf az első részben meghalt, a második KÉT TORONY címü részben pedig visszatért fehér ruhában és fényességben.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Transfiguration_by_Lodovico_Carracci.jpghttp://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120414181144/deadliestfiction/images/3/30/GandolfWhite_6662.jpg
http://copiosa.org/Lord_Rings_images/transfiguration.jpghttp://www.ucforums.com/photopost/data/500/484The-White-Rider.gifhttp://www.versexverse.com/wp-content/uploads/2009/05/featured_revelation19.jpghttp://raebear.net/faith/biblestudy/revelation/greatend/jesus-white-horse.jpg
Gandalf szerepében Ian McKellen (X-MEN, PRISONER, stb.) Írtam róla, 2012-ről és az X-ről az Esemény/Metamorfózis 6  cikkben.
                         http://www.posters.ws/images/414165/lord_of_rings_return_of_king_gandalf_white.jpg
A WTC ikertornyok ledöntésének évében, 2001-ben került sor a GYŰRÜK URA első részének premierjére, a másodikra pedig 2002-ben, amikor a Sötét zsaruk film második részét is bemutatták. A sötét zsaruk 2. részének DVD menüjében a 64-es ajtót megnyitották, amelyet beraktam a Leviathán/FÉL-ELEM 2  cikkbe.
A WTC ikertornyok tövébe pedig 23-as kaput helyeztek a Super Mario Bros film készítői lerombolt ikertoronnyal. W-TC annyi mint 23-23.
http://3.bp.blogspot.com/_DeutwC_pLZ0/S6r-v2PPlmI/AAAAAAAAD2g/wv45pnlb7V4/s1600/vlcsnap-16619441.pnghttp://2.bp.blogspot.com/_DeutwC_pLZ0/S6sG7BaoIrI/AAAAAAAAD3g/Hit8F6MOU0w/s1600/vlcsnap-16615881.png
                William Henry a Pál által említett transzformációról.
               http://www.youtube.com/watch?v=vMBm_Xm0Sks
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15/51-52: " Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra."
Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek. (Luk. 13: 24)
Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt (Máté 7/13-14)
                    http://www.williamhenry.net/stargateCruci.htm
                             http://www.williamhenry.net/images/stargateCruci/sgc_08.jpg
 2011. március 28-án a 044-es számú CONDOR VITESSE ( http://en.wikipedia.org/wiki/HSC_Condor_Vitesse ) nevű komp Szent MALO-nál átment és kettéhasított egy halászhajót. A balesetben meghalt a halászhajó kapitánya, a 42 éves Philippe Claude Lesauliner. A hírről március végén cikkezett a BBC ( http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-jersey-12924492 ) és más hírportál, de most valamiért úgy gondolták, hogy újra előveszik az esetet, mert ahogy írják, a MACSKANŐ volt a bűnös.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2051706/UK-ferry-crash-killed-skipper-caused-crew-chat-Halle-Berry-Catwoman.html

http://velvet.hu/blogok/gumicukor/2011/10/22/halle_berry_miatt_utkozott_egy_brit_komp_es_egy_halaszhajo/

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/10/21/article-0-0E74039200000578-987_634x392.jpghttp://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/10/21/article-0-0E74039600000578-305_634x337.jpg

44 négyszögesítve 121, ami Jézus a messiás héber gemátriai értéke.

A névadó normannok a 911-es Saint-Clair-sur-l'Epte-i szerződésben kapták meg a tartományt. Saint Malo leghíresebb szülötte Jaeques Cartier (JC!). A korabeli legendák szerint 708-ban Avranches püspökének, a későbbi Szent Aubert-nek megjelent Szent Mihály arkangyal, s megparancsolta, hogy a tengerből előbúvó sziklán kolostort építsen. (A vonakodó püspök kalapjára az arkangyal lyukat égetett, minekutána a kolostor első templomát még abban az esztendőben, október 16-án felszentelték.) 1944. június 6-án a szövetséges csapatok itt hajtották végre a hadtörténet legnagyobb partraszállási manőverét, melyre Churchill mondta, hogy "Ha az El-Alameinnél vívott csata volt a kezdet vége, akkor minden bizonnyal a D-Day, a partraszállás napja volt a vég kezdete".

http://www.kihagy6atlan.hu/temak/termeszeticsoda/saintmaloakalozokvarosa/

        A macskanő és a mandorla: A kocka el van vetve 9

     http://www.starstore.com/acatalog/Catwoman_prowl.jpghttp://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/mandorla.jpg?22899381

 

http://www.stpaulsirvine.org/images/transfiguration.jpghttp://mendonews.files.wordpress.com/2010/03/hunab-ku.jpg

           Hollandia: Novembertől hívd a 144-es állatmentő számot.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/2986040/2011/10/24/144-red-een-dier-volgende-maand-beschikbaar.dhtml

A 42 évig uralkodó Moammer Kadhafi 2011. okt. 20-án meghalt. Kadhafi 144 tonna aranyat kontrollált, amely most felszabadult. Kadhafi országát A 2012-es Vénusz-tranzittól 444 napra támadták meg, az OPERATION ODYSSEY DAWN alatt, attól 153 napra pedig ismét támadást hajtottak végre.

http://i121.photobucket.com/albums/o227/lartin_2006/album1/qaddafidinar.jpghttp://creepingsharia.files.wordpress.com/2011/10/gadaffi.jpg?w=468

2011. okt. 18-án bejelentik, hogy nagyjából 600 rejtélyes gamma sugár forrás látható az égen, amelyet a LAT-al figyeltek meg.

    600 = X (görög gemátria)                           LAT = 12+1+20 = 33

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/18oct_600mysteries/

2011. október: BURING MAN, IN TIME, és a THE THING a HOLTAK HAJNALA rendezőitől egy kis DNS mutációval.

KOzMIKUS, vagy KOMIKUS; IDőTLEN, vagy IDéTLEN; ÉLET, vagy ...

http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/2011_okt_premier.jpg?42864651

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 280
Tegnapi: 526
Heti: 280
Havi: 5 440
Össz.: 2 630 744

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: NYÍLIK AZ ARANYKAPU
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »