Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Keanu Reeves az Amikor megállt a Föld filmben a 888-as feliratú kijelzőnél áll meg a vasútállomáson, amiben mint ÍTÉLŐ jön a Föld bolygóra. A helikoptereket pedig pontosan ugyanúgy szedi le az égről, akárcsak Hórusz az Immortel (Halhatatlanok) filmben.
           http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/keanu_888.gif?79721266
     http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/keanu_1.jpg?32577230http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/keanu_2.jpg?62299657
                immortel
  2007-ben pedig Phoenixben ugyanígy zuhant le két helikopter.
                      2007 phoenix
Keanuról és a phoenixi balesetről már írtam:
Keanura vagy százszor mondják, hogy megváltó, mire ő elmondja, hogy MAGADAT KELL MEGVÁLTANOD.
Keanu a Karakoram hegyeknél találkozik az első gömbbel. A K2 része a Karakoram hegyeknek. (K2 = KK = 11:11).
               karakoram
                       k2
Aleister Crowley, Aiwass médiuma volt az, aki először próbálta meg megmászni a K2-t!
Nos Hóruszt Ozirisz holttestéből támasztotta fel Ízisz (Szíriusz), akárcsak egy FŐNIX-et.
Oziriszt 42-en ítélik el és 72 cinkostársávaltársával gyilkolja meg Szeth.
Oziriszt az égen az Orionnal azonosítják általában, de érdekes, hogy az SgrA megfigyelésénél is megjelenik a neve (OSIRIS : OH Suppressing InfraRed Imaging Spectrograph) : http://iopscience.iop.org/1742-6596/54/1/064/pdf/1742-6596_54_1_064.pdf
Az SgrA természetesen a Galaxisunk magja (Központi Nap), amelyből a sok-sok por származik, amely mostanában ér el minket. Ez a por LaViolette szerint körbeveszi és begyújtja a csillagunkat, létrehozva az új Napot, vagyis Hóruszt.
 
Magyarországon 2006 január 19-én csütörtökön, Jupiter/Zeusz napján, Hejcénél lezuhant egy AN-24 típusú gép. 42-en vesztették élletüket a balesetben. Hejce az ország egyik legrégibb települése.
A szerencsétlenségről a tanulmány: http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan70.pdf
A szlovák gépen természetesen a magyaroktól származó nemzeti jelképük, a hármashalom és az Egy jelképe a Kettőskereszt. A gép pedig a 24-es, ami pedig az X.
an-24
A gép a Borsó-hegyen csapódott be.
A gép szárnyainak fesztávolsága 72 méter és 800 kilométer/óra a maximális sebessége (800 = Omega).
2010-ben újból a médiába került a Borsó-hegy. Ekkor egy 77 éves eltűnt férfit kerestek Regécnél:
Regéc jelentése SZARV.
Regéc címere. Két oroszlán közt mi is van? A Nap, amelybe őseink napfelkelténél, mint Isten szemébe néztek.
                                 REGÉC CÍMER
Nos tudjuk, hogy Jézus mint ítélő tér vissza, egyesek szerint a Napisten alakjában. Jézus családfája tekintetében pedig Máté evangéliumában 6x7, Lukács evangéliumában 11x7 név említődik, azaz 42, illetve 77.
Péter kérdésére, hogy meg lehet-e hétszer bocsátani, Jézus azt felelte, nemcsak hétszer, de még 77-szer is (Mt. 18/21-22).
 
 
Szarv jelentése egyenlő a szarvassal, ugyanis a magyar szarvas szó a szarv szóból képződött. Bizoyos esetben az is maradt (avesztai SRVA). A szarvaskultusz és a szarvastól származás a magyar nép ősi öröksége. A Csodaszarvas a mennyei világba vezető utat mutatja meg. Agancsán (szarvain) az égő gyertyák a csillagok. A Csodaszarvas agancsa az égigérő fa ágait is jelképezi, melyek az egekbe visznek. Egy Kis-Küküllő-menti mesében (a Naphoz járó ügyes fiú) a szarvas azért álldogáll a mező közepén, hogy ha valaki a Naphoz akar feljutni, azt a szarvával fel tudja segíteni. A vele való találkozás segít az embernek kitörni a világ zártságából, lehetővé téve az ember számára az átmenetet a felsőbbrendű életmódhoz, a szellemi érettség eléréséhez. A Csodaszarvas a túlvilágra csalogat: vissza z Édenbe, az eredeti létbe, az ember igazi hazájába.
A mi Csodaszarvasunk az egyiptomi mítosz őstehenével, égi tehenével azonosítható, akit "nagy áradatnak" is neveztek (az egyik regősénekben a Csodaszarvasnak "Lába nyomán fakad a víz") és egyes képeken a szarvai közt látható a Nap-gyermek, ugyanis őt tartották a Napisten (RÉ) szülőjének. A haraszti regősénekben a Csodaszarvas egyik lábával a tengerben, a másikkal az erdőben áll a felkelő Nap és lemenő Hold között, ami azt jelenti, hogy a Napot az ősvízből ő emelte ki, ő hozta a világra, akárcsak János jelenések 10/1-2 erős angyala.
Karcsai mesében (Infántis Lacika) Tündérszép Ilona (Boldogasszony) Kék tengeren van. A kék tengeren 77 sziget és a hetvenhetediken van Tündér Ilona vára. Tündér Ilona palotája a mesében 7 emeletes, amit nagy víz vesz körül és egy hídon kell keresztülmenni a kapujáig. A kacsa lábán, vagy kakas sarkán forgó forgó palota/vár a Világfa teteje, vagyis a Sarkcsillag, amelyet a Sárkány csillagkép vesz körbe, őrizve a palotát. A palotához pedig a szívárványhídon lehet eljutni, miként minden emeleten ezer ablak van színarany üvegből. Az arany és a szívárvány (42/84) a Nap jelképei, ahová a Csodaszarvas emel fel. Másképpen fogalmazva a mennyországba (földi?) Nap/Krisztus/Kozmikus/Megvilágosodott tudattal térhetsz vissza. Ha a kozmikus tudatot megvalósítottad, nem félsz a haláltól, mert tudod, hogy az nem a nagybetűs Vég (ami sosincs), így van esélyed arra, ami csak keveseknek adatik. 
2012-ben Hollywoodban megtartják a 84. Oscar-díj átadót, az ARANYEMBER szobrocskával.
84oscar
Az arany a NAP féme, a 84 pedig a szívárvány 360°-os íve. Noéval Isten a szívárvánnyal kötött szövetséget
Mózes I. könyve 9. rész
"13. Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között."
Ez alapján nyilvánvaló, hogy Noé Istene a Napisten volt.
Noé története pedig párhuzamot mutat Ozirisszal, akit a hónap 17. napján gyilkolt meg Szeth
Mózes I. könyve 8. rész
"4. A bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján, megfeneklett az Ararát hegyén."
 
777 napra a 2012-es végponttól, befejezték a világ legmagasabb Jézus szobrát (felszentelés később, de ekkor szenteli fel Benedek a Sagrada Familiát 800 fős énekkórus mellett)
                       jézus
A szobor talapzattal együtt a médiában 51 méter magasként szerepelt.
51 = Kozmikus/Krisztus tudat (51-es körzet, Pénzvonatban az 51. emeleten leli meg a Buddha tudatot Woody Harrelson, Formula 51 Samuel Jacksonnal és a piros kék bogyókkal)
 
Tündér Ilona a rózsasziget királynéja (rózsa = szerelem, feltámadás, titok). Az Atya Jézusra: "Íme ez az én szerelmetes Fiam, kiben nekem kedvem telik. őt hallgassátok!"
 
Jézus tanításai követését/betartását várta el híveitől, nem azt, hogy bálványozzák, szobrokat emeljenek neki. Azt is mondta, hogy:
Máté Evangyélioma 3. rész:
10. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. 
11. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. 
12. A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
 
 
Márk Evangyélioma 13. rész
20. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. 
21. Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé itt a Krisztus, vagy: Ímé amott, ne higyjétek. 
22. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. 
23. Ti pedig vigyázzatok; ímé előre megmondottam néktek mindent. 
24. De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, 
25. És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. 
26. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. 
27. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. 
28. A fügefáról vegyétek pedig a példát. A mikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 
29. Azonképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. 
30. Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, a míg meg nem lesznek mindezek. 
31. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. 
32. Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. 
 
A 26-osban az embernek Fia átírás. Istennek Fia szerepelt eredetileg.
Más elképzelése szerint (Bíró Lajos) Tündér Ilona Vénuszi istennő. A Vénusz pedig köztudottan a szerelem égi megfelelője. Jézusnál 2-szer szerepel a Vénusz (Jelenések könyve 2/28, 22/16)
Én két dolog miatt nem értek egyet vele. Első, hogy a kacsalábon forgó vár körül forog az összes csillagkép.
Másodsorban azért, mert a Sarkcsillag a fejtetőcentrum (korona csakra) energetizátora. A korona csakra pedig a Tórem-hit szerint az Ata-Isis tudatsíkjának a helye. Ez alakítja át a Forrásból (Istentől) eredő energiát, mely a csillagokon keresztül befolyásolja az embereket. Ha megfelelően tudod energetizálni a korona csakrát, akkor harmóniát teremthetsz az életed minden szintjén: a test, az elme, és ami ezeken túl van, az önvaló viszonylatában. Így meg tudod valósítani a földi mennyországot, az élet teljességét.
 
Nos 2012-2016 nagy jelentőségű esemény kibontakozását fogja jelenteni. Esélyt arra, hogy visszajuss őseredeti állapotodba, abba az állapotba, amit elvesztettünk valamikor. Bizonyos körök ezt majd meg szeretnék akadályozni figyelemeltereléssel.
 
2010 december 21-én téli napfordulónál teljes napfogyatkozás lesz, amely 72 percig tart (72min 21 sec).
A hold­fo­gyat­ko­zás a 125-ös Szár­osz-cik­lus 48. fo­gyat­ko­zá­sa a 72-ből.
48 x 42 = 2016
                   dec21
                  2016 : 72 = 28 ( Nap átlagos forgási periódusa )
A magyarok azért temették halottaikat fejjel nyugatnak, arccal (lábbal) keletnek, mert a feltámadást és az égbe jutást a felkelő Naptól várták.
Ettől elérő irány az évszakok váltakozása miatti Napfelkelte irányának változása - Bíró Lajos: magyar halottaskönyv.

Folytatás az ötösben
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 292
Tegnapi: 354
Heti: 646
Havi: 5 806
Össz.: 2 631 110

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Szíriusz kapcsolat 4
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »