Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Sopronban a Paprét 27 szám alatt épült fel az ország első tornacsarnoka 1867-ben.
                                1867 -----> 144 év ------> 2011
Sopronban három zsinagóga is épült. Az Új utcában található az Ózsinagóga és az Újzsinagóga. Mindkettőt a középkorban emelték. A harmadik zsinagóga a legnagyobb, amely a Papréten áll. Az ortodox imaházat 1890-91-ben emelték.
                            1890-91 -----> 121 év  -----> 2011-12
                                          121 = 11x11
121 = Jehoshua haMeschiah gemátriai értéke (Gordon Strachan - Jézus az építő 124. old.)
Sopron Tűztornya 1676-ban kapta mai alakját, barokk körerkélyét és sisakját. 1676-ban Sopronban tűzvész pusztított.
Az 500 éves Tűztorony megrepedt. A felújítási munkálatok után az első látogató csak 2012 nyarán mehetnek fel
A toronyőrök éjjel lámpással, nappal színes zászlókkal jelezték, hogy merre látnak tüzet. Zenész-toronyőr (Ádler György) szegődtetéséről az első írásos adatunk 1546-ból való. A toronyőr később három másik trombitással együtt jelezte, ha ellenség vagy előkelőség, borszállítmány közeledett. A körerkélyről negyedóránként trombitaszóval figyelmeztették a soproniakat az idő múlására, és a 16. századtól a toronyórát is ők kezelték. Zenész privilégiumuk 1829-ben a Soproni Zeneegyesület megalakulásával megszűnt, de 1885-ig negyedóránként továbbra is megfújták a kürtöt. A Tűztorony a hűség jelképe.
                            1885 ----> 127 év ---- > 2012
Miként a Magyar Szent Korona és a Feltámadás cikkben is szerepelt, a Vissza a jövőbe befejező része szintén 1885-ben játszódik, amely 127 évre esik 2012-től.
TUTANHAMON és a RAINBOWBRIDGE angol ABC szerinti gemátriája 127.
A 2011-ben kiadott 127 óra címü film főszereplője pedig május 1-én szabadult fogságából, miként 2011. május elseje 600 napra (görög gemátria X), vagy 864000 percre (Napátmérő), vagy 14400 órára esett 2012 dec. 21-től.
A Mel Gibson főszereplésével készült PASSIO, Jézus keresztútjáról szóló film 127 perces. http://www.imdb.com/title/tt0335345/
   1272012
                                      passio apocalypto
Bizony-bizony, igen úgy fest a dolog, hogy a magyarok, akárcsak az összes többi Napnép, tudott az idő múlásáról, vagyis, hogy 2012-ben az idő a nullpontjához érkezik. Hol volt akkor még a maja naptár!
1753-ban Sopron erdejében, a később Brennbergbányának nevezett helyen nyílt meg Magyarország első szénbányája, ami a 19. század utolsó évtizedeire az ország egyik legkorszerűbb bányájává vált. A bányát 1959. decemberében, 53 évre 2012. decemberétől, a maja naptár lejárati időpontjától véglegesen lezárják és szétrombolják.
Brennberg mellett található Óhermes és Újhermes. A Wikipedián 2011-ben fellelhető 2001-es felmérés szerint Óhermes lélekszáma 26 fő, Újhermes lélekszáma pedig 118 fő. 118+26 az 144. Hermes pedig Hermész, aki Thot, vagy éppen Tehuti/Tej-uti.
                        http://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron
       hermes 144
A TEREMTÉS 6  nap alatt ment végbe, amely mai számítás szerint 144 óra.
            Brennberg neve magyarul annyit jelent, hogy Tűz-hegy.
A képlet címü film kezdete, Nicholas Cage főszereplésével szintén 53 évre játszódik 2012-től.
képlet 1959
A 2005-ös HERBIE FULLY LOADED filmben Michael Keatont láthatjuk az 56-os csapatban és egy 53-as Volkswagen bogárral. 56+53 az 109, a 109-es utasnak pedig fel kell ébrednie (109. utas/Passengers, Esti mesék/109-es szoba)
                                        herbie
herbie 2herbie 1
Michael Keaton 2011-ben a Noah's Ark: The New Beginning fimben kapott szinkronszerepet, Noé személyében http://www.imdb.com/title/tt1091821/
bogárjourney escape
          xxxbabylon ad
vin skarabeuszvin necronomicon
Sopron címere a Tűztorony hűségkapuján. A soproni hűségkapu 2012-ben lesz 84 éves. http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/front_show?contentId=4776
hűségkapu84
       címer33
Az 1921. december 14-én tartott népszavazáson Sopron és még nyolc község fejezte ki Magyarországhoz való tartozásukat. A Magyar Szent Koronán 8 apostol mellett a 9. maga Jézus az Atya képében, vagyis a felső Pantokrátor. Borbola János szerint a 9-es szám és az egyiptomi kapcsolódás bizonyítja, hogy nem is volt soha több apostolkép a Szent Koronán (9 Ennead)
                      2012 - 1921 = 91 = Phoenix, Stargate
Sopron egyik legszebb épülete, a Fő tér egyik ékessége ez a palotaszerű barokk sarokház. A XV. században a Haberleiter család tulajdona volt, akik 1482-83 telén Mátyás királyt is vendégül látták, midőn Bécset ostromolta.
                 mátyás
A Storno család 1872-ben vásárolta meg az épületet, ahol vendégként 1840-ben és 1881-ben Liszt Ferenc adott hangversenyt. A ház jellegzetessége a kétemeletes, gazdag díszítésű, kerek, zárt sarokerkély és a Festetics címerrel díszített toszkán féloszlopokkal közrefogott kosáríves kapu és a remekmívű Pelikános kopogtató. Mint köztudott, a pelikán Jézus szimbólum, Jézus pedig az ajtón kopogtat.
A Storno-ház első emeletén a Helytörténeti kiállítás, 1867 óta gyűjtött történelmi emlékekkel, dokumentumokkal mutatja be Sopron és a vármegye új és legújabb kori történetét. 2011-től 1867 bizony 144 évre esik, vagyis, miként az ajtón Jézus szimbólummal kopogtatnak, 2011-ben Jézus az ajtódon kopogtat. A XV. században a házban Sopron első gyógyszertára, a Fekete Elefánt működött (elefánt/Ganesha/Jupiter).
                      http://www.utisugo.hu/telepulesek/sopron
                     1482-83 -----> 530 év ------> 2011-12
A soproni pálos kolostort szintén ekkor, 530 évre 2012-től, 1482-ben adta át Sopron városa a pálosoknak (az 530-as szám, miként már bemutattam, a transzformáció száma).
Gönczi Tamás és Szántai Lajos által pedig ismert, hogy az igazságos Mátyás királyunk rendszeresen ellátogatott a pálos atyákhoz.
A Szent Koronánkat 1440-ben (144000 = Fény/Kiválasztottak) lopták ki Magyarországról Bécsújhelyre, ahonnan 1463. július 24-én, vagyis 23 év múlva (23 = DNS, Szíriusz B) Sopronban III. Frigyes (Habsburg) császár és képviselői adják vissza a várossal egyetemben, 80000 Ft ellenében,  Hunyadi Mátyás közbenjárásával történő 1463. július 19-ei megegyezése után. Sopront 1441. február 25-én, Luxemburgi Erzsébet özvegy királyné Sopront és környékét 8000 aranyért elzálogosította. Hunyadi Mátyás a Magyar Szent Korona ellopása és Sopron elzálogosítása után jön a világra, 1443. február 23-án születik meg.
Ha a soproni Pálos kolostortól felmegyünk a Korona Hotelhez, onnan pedig felmegyünk az erdőbe, megtaláljuk a régi Gloriette (Glória) helyén a kősziklára emelt kilátót, mely a Vas-hegynél található, attól egy kőhajításnyira pedig a nyilas egyesület gyakorlópályáját.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/gloriette_sopron.jpg?94220792
A nyilas csillagkép a 9. a 12 állatöv közt. A 9. Arkánum a magány, remeteség, amit Pálos atyáink valósítottak meg. Ez a tökéletes szűziesség, miként a választottak is szűzek. Ezt mutatja be a Magyar Szent Koronán Szent János, akinek neve magánhangzó vátásával Jónás.
A Szent Koronán szereplő zománcképen Szent János jobb keze (jobbik) egy hal formából bújik elő, akárcsak Jónás a cet szájából, ahol 3 éjjelt és három napot töltött, ami a megtisztulás, újjászületés időszaka.
János mutató-/Jupiterujjával a könyvre mutat (Élet könyve), Merkúr ujjával pedig a földre, vagyis miként már egyszer leírtam, a Merkúr szétbontva MER-KÚR, vagyis a parázna magánhangzóváltással egyenlő a pározna, vagyis szeretkezni akar szavunkal. Ebben az esetben pedig a kundalíni egy helyben toporog, nem tud felkúszni a csigolyákon, hogy glóriát kapjon az egy-én.
                               SZENT JÁNOS
A Glotiette kilátótól nyilvánvalóan vonalat húzhatunk a kolostorukhoz, melybe jelen pillanatban idegenek fészkelődtek be. A Gloriette kilátó 8-as (oktogon) alapra épült és 16 lépcsőfoka van, vagyis a 9 x 8 az 72, 9 x 16  lépcsőfok pedig kiadja a 144-et. A Gloriette kilátót 23 évre 2012-től újították fel.
A gondolat mérhető frekvencia, elektromágneses erő, mely az agyban jön létre. Ebből a szempontból érdekes a Gloriette elhelyezkedése a vöröses/sárgásbarna árnyalatú, vastartalmú sziklán, ugyanis a vas jó vezető és mágnesezhető.
              http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/gloriette_kilato_vashegy.jpg?80993866
                               Hollywood 2012 és a Glory
glory2012 freeman
              Jézus
Péter, mint tudjuk azt jelenti Kőszikla. Péter kezében a kulcs, másik kezében pedig a papirusztekercs, ami Borbola János szerint annyit jelent, hogy MAGYART. A vas az elektromosságot és a hőt közepesen vezeti, és mágnesezhető. Mint fém pedig a Mars  féme. A legendák szerint az Igazságos Mátyás királyunk egy hegy belsejében, vasasztalnál alszik, vagyis révül. A Mars legközelebb 2012. november 12-től december 25-ig tartózkodik a Nyilasban. A 2012. dec. 21-ei téli napfordulós égi helyszíne a Marsnak pedig kiszámolható a Vénusz és a Jupiter (Nyilas uralkodó bolygója) 2012. dec. 21-ei égi elhelyezkedéséből (Michael Lawrence Morton). Mikor a NYILAS a Tejút szívére céloz, NYÍLÁS keletkezik az égen. Éppen ekkorra időzítik a maják (illúzió/álom) ketyegő órájának lejártát. A visszaszámlálás lassan a végéhet ér
Sopront országszerte úgy ismerik, hogy a LEGHŰSÉGESEBB város.
Szántai Lajos szerint 1440-ben, a Szent Korona ellopásával kezdődött meg a 10 nap.
A jelenések könyve 2/9-10-ben azt mondja az Első és Utolsó, hogy ne félj a megszállók nyomorgatásától, hanem légy hív mindhalálig és neked adja az Életnek Koronáját. A nyomorúság 10 napig tart. A precessziós Nagyévben, ami 25920 év (26000, 25800) egy Világhónap kb 2160 év. Ez a valóságban változó, ugyanis a csillagképek nem azonos méretűek! Ettől függetlenül általános számítással 1 nap 72 évnek felel meg, 10 nap ebből kifolyólag pedig 720 évnek. 1440 + 720 az 2160, de mivel az idő megrövidíttetett a választottakért, a számítás nem aktuális. A holdátmérő viszont 2160 mérföld.
A holdon pedig egy FIÚ horgászik. Nicholas Cage filmjének MOONSTRUCK borítóján a holdban egy vesica piscist láthatunk. Cage játszott a képletben, melynek kezdeti dátuma 53 évre esett 2012-től.
                              dreamworks
                     moonstruckMoonstruck 2
             moonstruck cagewtc
1456-ban Nándorfehérvárnál diadal volt Hunyadi János vezetésével.
500 év múlva (Főnix) 1956 október 23-án szabadságharc volt Magyarországon.
50 év múlva 2006 október 23-án, a megemlékezés napján tüntetés tört ki, amely összecsapássá alakult.
5 év múlva 2011-ben pedig?  500 év+50év+5év = 555
Nos mint szerepelt 1440 + 720 (10 nap) az a holdátmérő és a precessziós ciklusban a zodiákus kör 1 Világhónapja.
Az elmúlt 11 év leghosszabb teljes holdfogytkozására, amely 108 percig tartott pedig 2011. június 15-én került sor, 555 napra 2012. december 21-től, mikor is 11:11-kor lesz téli napforduló.
Nicholas Cage Képlet filmjénél egy holdfogyatkozást láthatunk és egy együttállást. A Merkúr és a Vénusz együttállására pedig a teljes holdfogyatkozás elött került sor. Ezen égi események közt pedig egy szép szökőár volt látható a Napon. Ekkor kezdték vetíteni az X-Men - First Class filmet, amiben először jelent meg a kerekesszékes, és láthattunk egy szétrobbanó csillagot. A filmben a kerekesszékes és Magneto a Lincoln emlékműnél sakkozott.
knowing
holdfogyatkozás
képlet együttállás
együttállás 2011 juninap
Nap 2011 juni 7
x-men_first_class.jpg
x-men csillag
x-men kerekesszék
x-men sakk lincoln

                                      Folytatás a hármasban
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 254
Tegnapi: 526
Heti: 254
Havi: 5 414
Össz.: 2 630 718

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Sopron és a Pálosok rejtélye 2
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »