Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

2011. márciusának végén tartotta Szántai Lajos, három részes előadás sorozatának utolsó fejezetét Sopronban, ahol elmondta, hogy: " Ha a Pálos szerzetesek teste nem bomlik fel, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen módon, mivel testben magyarként haltak meg, örök időkre biztosítják a magyarság számára, hogy megmaradhasson magyarnak. Lehet, hogy kicsit fogyatkozunk, vagy gyarapodunk, egy biztos, ha ezen a testi szinten támadunk fel, akkor szó szerint genetikai, csodálatos újjászületés vár a magyarságra."

 Borbola János - Kikelet 35. o.:
"A keresztény vallás szerint az ítéletet a Fiúisten mondja ki: " eljön az óra, amikor akik koporsókban vannak, kijönnek, és a jók feltámadnak az örök életre, a gonoszak pedig a kárhozatra". Az ősi egyiptomiak hite szerint is a halott megméretik. Maat, az Igazság istennője áll mellette, Tudó írja az ítéletet, melyet Ozirisz, ugyancsak Isten fia, mond ki. Ha életében nem tartotta be a szabályokat, akkor a krokodilfejű szörny rögtön felfalja, ha pedig jó ember volt, akkor felavatják igazmondóvá, magyarrá."
 
2011. a Titanic éve, ugyanis Morgan Robertson, a "Titán roncsa" regényét, amely kísértetiesen hasonlít a Titanic eseményére 1898 jelentette meg, a Titanic katasztrófája pedig  14 évvel később 1912-ben következett be. James Cameron a Titanicot mozivászonra vitte 1997 decemberében. A Titán roncsa megjelenése és a Titanic katasztrófája közt 14 év telt el, így 1997 + 14 év, az 2011.
titanictitanic 2
James Cameron a filmbe belevonta a 84-es számot is, mely az angol ABC szerint a DOGSTAR megfelelője és a teljes 360°-os szívárványé.
A mítosz mindig egy utazás története, egy valódi, fizikai értelemben vett utazásé, amely természetesen feltételezi a hős belső utazását, azaz megváltozását is. Ahogy Rose mesélte a filmben „… bár már 84 év telt el, még mindig érzem a friss festék szagát. Az étkészleteket még sosem használták, az ágyakban még nem aludt senki. Azt mondták, a Titanic az álmok hajója és valóban az is volt!” http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=32734
               titanic 84
               ship of dream
2011-ben az Oscar-díj átadó ceremóniáján Tom Hankset láthattuk a Titaniccal. James Cameron Titanicjának elején pedig 42-es látható, fölötte LEO, alatta pedig delfin (Jupiter/Nap/Szíriusz).
               titanic 42
               oscar titanic
               http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/oscar_tom_hanks.jpg?66893868
Tom Hanks bevonulása előtt az Elfújta a szélt mutatják be ahol minden ég a háttérben, és a két főszereplővel bemutatják nekünk a Szer-Elem-et, és a Világfát. Tom Hanks első film felkonferálása a Titanic, és az elsüllyedéséről beszélt. A Titanic pedig a katasztrófa mellett, a SZER-ELEM-ről szólt.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/oscar_2011_-_elfujta_a_szel.jpg?65522618
2011-ben a transzformáció kezdetét veszi, miként a Titanicban is láthattunk egy pillangót. James Cameron pedig 2012-ben 3D-ben is kiadja a filmet.
                     Titanic pillangó   
                     Titanic lepke
                     Titanic 2012
A Titanic 2012-ben éppen 100 éve süllyedt el. A 100-as szám a teljesség, az isteni tökéletesség szimbóluma.
Pakal fő elve: "MINDEN SZÁM. ISTEN EGY SZÁM. ISTEN MINDENÜTT OTT VAN".
A Hang a SZÁMon keresztül jut a térbe. Ha valamit nekem küldenek, azt úgy is mondjuk, hogy SZÁMomra küldték. Ha nagy a sokaság, akkor SZÁMtalan. Ha sok ember van valahol, akkor SZÁMosan vannak. Ha valaki közénk tartozik, akkor már SZÁMít és SZÁMon tartjuk, mint barátot. Ha a baráti körben meg akarunk tőle szabadulni, akkor SZÁMűzzük, SZÁMkivetjük.
 
  A Sumér panteonban AN/ANU volt az egyik legöregebb az istenek közül.
                  http://en.wikipedia.org/wiki/An_(mythology))
Az égi és földi istenek családjának feje AN volt (aki a babilóni/asszír szövegekben Anu néven szerepel). Ő volt az istenek atyja, az istenek királya. Birodalma az ég, jelképe egy csillag. A sumer piktografikus írásban a csillag jele egyúttal Ant, az "eget" és az "isteni lényt" vagy (az Anutól leszármazott) "istent" is jelölte. E jel négyrétű jelentése megmaradt azt követően is, hogy a sumer piktogrammokból kialakult az akkád, a babilóni és az asszír ékírás. A legkorábbi időktől az ékírás eltűnéséig - vagyis az i.e. IV. évezredtől időszámításunk kezdetéig - ezzel a jellel különböztették meg az istenneveket, ezzel a jellel jelezték, hogy a szövegben szereplő név nem holmi halandó, hanem egy égi eredetű isten neve. Anu hajléka és királyságának székhelye az égben volt, és leírásokból kiderül, hogy palotájának bejárata előtt állt a tudás és az igazság fája.
Borbola J. - Kikelet 33. o.: "Az érzékelhető világot a Teremtő AN, az Őstanok hírdetője teremtette. Ő jön majd el értük, a feltámadottakért, akik az ég tengerén hajózva viszontagságos útjuk után elérték a csillagszobájukat. Az ehhez segítséget nyújtókat, a Kilenceket (Enneade), szintén AN teremtette. Hozzájuk fordultak segítségért a túlvilági útjukra indulók. A megméretés és igaznak minősítés után megkapták a magyarok/madarak/igazmondók jelzéseit, a tekercset, a virulót/szemfedelet, az utolsó kenetet, a keresztutat. Sőt, a segítők jóvoltából megifjodva állhatnak majd a Nagy Bíró elé, mert testük is feltámadt."
 
 
Mivel tudjuk, hogy a Sumér az Magyar: ha valakinek átadsz valamit és megkérdezik, hogy kinek adtad, azt mondod ANnak adtam, vagy éppen ENnek (EN/ÉN/EGYMÁS KÖZT/EGY-MÁSA/Szikember/Szikraember/Sicambria). Tudjuk, hogy a Ten, az Isten szavunk szógyöke, amely az angolban Tizet jelent. Tíz parancsolat, Tíz csapás, miként azt is mondják, hogy Tíz az Isten. Szeresd felebarátodat, mint TENmagadat. (Jakab 2/8-9)
Nos az aprócska kitérő után visszatérek a Titanichoz, ugyanis utasainak megmentésére a Carpathia (Kárpátia/Kárpát-medence) nevű hajó siet, mely magyar kivándorlóknak épült. A Titanicnak 42 sebesült túlélője volt.
Nem árt figyelni rá, hogy Magyarországon éppen 2011-ben tartották a 42. Magyar filmszemlét (42-es szám a Titanicon). http://magyarfilmszemle.hu/
Érdekes a 42-es szám megjelenése az eseménynél, főleg, hogy katasztrófa elhelyezkedésénél is megjelenik: "a Mesaba az északi szélesség 42°-41° 25', nyugati hosszúság 49°-50° 30' területén jelentett jeget."
                     http://www.ep128.hu/Titanic/Titanic.htm#13
A 42-es szám az Ítélők száma mellett a szívárvány száma és a Jupiter alkímiai szimbólumába rejtett szám, mely bolygó a magyarok (+ a Naptudatú népek) és Jézus csillaga. Jupiter a naprendszer szívcsakrája, a Föld bolygóé pedig Magyarországon található, a Pilisben, amely nevében tartalmazza a koronacsakra helyét is, vagyis a fejtetőt.
Gönci Tamás: "Középkori magyar hagyományok arról beszélnek, hogy a Pilisben csodálatos madarak éltek, akik nagyon régi, ősi magyar romokat őriznek. Olyan változat is maradt reánk, hogy ez a mesés madár egy barlangot őriz, ami a föld alatti világba vezet.
„A régi mese arról szól, hogy nagyon-nagyon régen még a magyarok egész földjét egy hatalmas madár testesítette meg, aki folyamatosan utazott az ég és föld között, a Nap és a kiválasztott föld között. Mindaddig, míg egy addig ismeretlen más világból, más földről jött égitest meg nem jelent a földön. Ekkor ennek a hatalmas mitikus madárnak a Naptól kapott szíve meggyengült. Egyre fáradtabb lett, hovatovább már nem bírta el a testét. Ekkor lezuhant, és ahogy földet ért, a Nap magához hívta a testet. Mégpedig úgy, hogy az meggyulladt, elégett, és ami benne a Napból származott az visszatért a Naphoz. Oda, ahonnan vétetett.
Nem sok idővel ezek után a Nap úgy döntött, hogy újra leküldi kedves népéhez a Napmadarat az égből. Újra életre keltette azt, de már nem országnyi méretű, hatalmas turul képében, hanem a magyarok földjéből kiválasztott egy vidéket, neki a legkedvesebbet, aminek a lelke a Nap lelke, gondolatai a Nap gondolatai. Erre a neki ked-ves vidékre elküldte hát az ő madarát az égből. E vidéket a Napmadár alakjára formázta, és odaültette a Turult, hogy őrizze azt.
Mivel e napvidék formája is maga a madár formája volt, a madár teljesen eggyé vált a neki kiválasztott vidékkel. S ha odaszállt a hegy tetejére az ő árnyéka teljesen lefedte a vidéket.
Ha védőleg kiterjesztette fölötte a szárnyát, éppen addig ért a szárnya, ameddig e vidék határa húzódott. A kiválasztott vidék a Pilis.
Ebben a mesében a Turul és a főnix tulajdonságai keverednek, és nem árt észrevenni, hogy azok a bizonyos madarak, a mada ár-ja, vagyis a magyarok sokasága, akik őrizték a Pilist.
                  Pilis Turul
Turul Nagy MagyarországMagyarország
Visszatérve a Titanichoz, Rostron 27 éve szolgált a tengeren, de csak két éve volt kapitány és három hónapja a Carpathia parancsnoka. A Carpathia végsebessége 14,5 csomó volt, most mégis 17 csomóval száguldott a Titanic felé. 
17 = Szírusz/halászat (1+2+3+...+17 = 153 = 1 a köbön + 5 a köbön + 3 a köbön = 1+125+27)
A Titanic volt az első "olimpiai" óceánjáró a White Starline Company-tól /Olimpia és a Tejút/, Rose szerint pedig a csillagokhoz vigye Leo.
                 titanic csillagokhoz
A White Star Line 1869-ben alakult, amely év a 2013-as évtől 144 évre esik. A Titanic 1912-es katasztrófája pedig ugyanezen évtől 101 évre esik. Érdekes nem? Főleg, hogy magyaroknak készült hajó mentette meg a túlélőket. Egyre inkább úgy fest a dolog, hogy a Titanic katasztrófája, akárcsak a WTC tornyok ledöntése, egyfajta rituálé volt.
A Kárpát medence egyfajta bárka, kiképző/tanuló központ a kivándorlóknak, éppen ezért akiknek ez tudomására jutott, azon igyekeznek, hogy magyarrá, igazmondókká váljanak. Bárcsak ilyen egyszerűen menne! Nagyon nem úgy fest, hogy nyelvtanulással ez elsajátítható.
Borbola János - Csillagszoba:
"Az Élő, a Magyar az, aki őrködik. Ő vigyázza a kaput - ma a mennyország kapujához hasonlítanánk -, és csak a jókat, a hímeket és a Teremtő Atyát engedi be. Egyiptomban a halott esetében, ha a jó tettek kerültek túlsúlyba, akkor a nagy útra (keresztútra) készülőt felavatták matarnak, a szakirodalom szerint igazmondónak".
Makar, Matar, Madar, Mada, vagyis Magyar, egyenlő az igazmondóval, vagyis eredetileg Nap-/Krisztustudatú, miként Jézus maga az Élet, és az Igazság.
Az arany a Nap féme, amely emberi viszonylatban örök fém/fény, vagyis az örök élet, az időtlenség, a halhatatlanság, romolhatatlanság szimbóluma (2012-ben lesz a 84. Oscar díjátadó ceremónia). A magyar a Nap népekhez tartozik, miként a földön a magyarban azonos a 24 óra, vagyis az egy nap a Nap szavunkkal. Ez még az egyiptomi nyelvben egyezik meg - Borbola János: Kikelet 17.oldal.
 
Érdemes megfigyelni, hogy a Titanicban a ROSE (Rózsa) nevü hölgyön, egy KÉK színü gyémánt látható, melyet Rose, a film végén bedob az óceánba.
             rose kék gyémánt
rose gyémántgyémánt titanic
ROSE ,mikor az óceánba akarja magát vetni, az UGRÓ ruhája és cipője VÖRÖS.
rose ugrása
                  vörös rose
A Titanicban látható ROSE keze, akárcsak a RED EYE film borítóján.
         rose kezered eye
                                       A Red Eye jelenetei
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/red_eye_rapture_1221.jpg?55824944
Mennyire állja meg a helyét ez a párosítás? Figyeld meg a film elejét, amikor ROSE megjelenik helikopterrel, kutyussal és kerekesszékkel. Mikor Rose/Rózsa megjelenik, egy smileyt láthatunk, melynek a homloki részén, a harmadik szemnél, egyfajta vörös vérpacát láthatunk. Később pedig a smiley pólós személy egy OME feliratú pólót visel, ami 15+13+5, vagyis 23.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/titanic_jelenetek.gif?30087245
Nyilvánvaló, hogy a Nap, Szíriusz és harmadik szem, plussz a DNS. A Kárpát-medence pedig, mint írva volt, egy bárka.
Érdemes megfigyelni, hogy a Titanic egyik alakja, Kathy Bates (aki Istent a szájára veszi, mikor süllyed a Titanic) szerepelt, mint az USA védelmi minisztere, az Amikor megállt a Föld filmben, melyben Keanu Reeves jött a Föld bolygóra, mint ítélő. Keanu Reeves a vasútpályaudvaron az 1-888-as (888 = IESOUS) számnál jelenik meg. Keanu volt NEO AZ EGYETLEN, vagyis NEO/ONE/EON, az új ember. Neo, vagyis Keanu Reeves a Kárpát medencében tartózkodik 2011-ben. A Kárpátok közt élő nép, hajdanán Nap-, vagyis Krisztus tudatú volt, és az is lesz a jövőben.
leo kathy bates
kathy bates http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/kathy_bates_-_barka.gif?94262176
               http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/keanu_888.gif?79721266
Mivel a Feltámadásról van szó a Vénusz-tranzittal és 11:11-el kapcsolatban, szorozzuk meg az angol ELEVEN (ÉLŐ) számot, vagyis a 11-et a 111-el, így megkapjuk a 1221-et, vagyis december 21-et, ami betükre fordítva ABBA. Jézus pedig úgy szólította az Atyát a hegyen, imádság közben, hogy ABBA, Atyám. Sopronban a pálos kolostorhoz egy 88 fokos lépcső vezet fel és egy 2.3 méter széles út, ami ki is van táblázva az út elején és végén. Több, mint valószínü, hogy 23-at kell érteni alatta, ugyanis 88+23 az 111, ami a magyar ABC szerint a FA. Vagyis a pálos kolostor egy fontos energetikai csomóponton van, ami a Világfa. Ha továbbmegyünk a pálos kolostoron túl felfelé, kilyyukadunk a KORONA HOTEL-nél. Vajon véletlenül nyitották meg 2011-ben a kolostort? Én nem hinném. Szántai Lajos ezen kolostor megnyitásának alkalmából lett meghívva a 3 részes előadássorozatra Sopronba, melyben szóba került a genetikai újjászületés, melyet a cikk elején idéztem.
                               A kulcs a szív és az igazmondás.
                rose kulcs
                                   Jézus
A Titanic film végén ROSE megtalálta SZER-elmét és FEHÉR fénnyel zárul a film, a 28 részes világítóablakkal..
rose kapu
                 titanic végjelenet
                 titanic ablak
        Mindig az óra a két angyallal, melyek közül az egyik jegyzetel
             Titanic óra
Figyeld meg a lépcső korlátját. Középen lámpást tartó angyal, szélül toboz.
http://static.panoramio.com/photos/original/5963673.jpg
             lépcső titanic
             lélpcső toboz 2
             lépcső toboz
A film tökéletesen bemutatja az áldozatot a SZER-ELEM-ért, ami által a Fénybe jut, a félelmet, FÉL-ELEMET nem ismerő. Leot bilincsbe verik, Rose pedig kiszabadítja. Leo pedig viszonozza az áldozathozatalt a SZER-ELEM-ért.
leo rab
leo fagyleo elsüllyed
 
Rose ezután pedig, miután kilépett a pénz, a gazdagság illúziójából, rátekint a Szabadság-szoborra.
             titanic szabadság szobor
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 207
Tegnapi: 400
Heti: 607
Havi: 9 638
Össz.: 3 301 669

Látogatottság növelés
Oldal: Titanic és a Tudat transzformációja
Hajnalhasadás - © 2008 - 2022 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »