Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Hogy még inkább képben legyünk, mielőtt az események történnek, ugyanis ugyanúgy mint az embernek a bolygónak is van életfája, ami a világ közepén, szívén helyezkedik el. Gönczi Tamástól egy idézet (Nimród Gyűrűje 326.old.):
"Torma Zsófia, a mára alig ismert erdélyi régésznő kutatásait röviden összegző könyvében (Sumér nyomok Erdélyben) különös megállapításra jut. Arról ír, hogy Erdély egyes vidékeinek (pl. Szászváros környéke) a néphagyománya máig megőrizte nagyon régi, távoli, a régi keletre mutató eredetét. Mégpedig úgy, hogy az ősi pecséthengereken látható életfa utánzatát, rajzi megjelenítését mai napig ráhímzik fehér ágyneműjükre. Ezeknek a különös életfáknak az ábraanyagát is közli a könyvében Torma Zsófia babiloni-ciprusi-trójai és természetesen tordosi életfákkal bizonyítva az eredet valóban nagyon fontos kérdését. Ez az eredet pedig nem máshová, mint a babilóni és az azt megelőző ősbabilóni hagyományhoz és ezzel magához a sokáig agyonhallgatott Nimród-kultuszhoz vezet. S így Nimródnak az óriás őskirálynak a hagyománya úgy történelmi, mint a mitikus-vallásos része letagadhatatlanul a magyarság eredethagyományának az egyik legrégibb "tégláját", fundamentumát jelenti. A magyarok által nagyon régről megörökölt néphagyomány szerint egy mágikus "létrásfa" segítségével jut fel Nimród az ő csillagvilágába. Ez a létrásfa egyben életfa is, mert "minden életek gyökere és tere" benne foglaltatik. A régiek evilágból és másvilágból hozott tudásának a szintenként elhelyezett ismeretanyagát őrzi. Ez az árnyéktalan nagy "Istenfa" tette lehetővé Nimród ősapának, hogy innen a földről feljuthasson az égi világba, az Orion, illetve a magyar Kaszáscsillag tündöklő napfényes birodalmába. De ez az Istenfa tette lehetővé az onnan való "lejövést", az öreg székelyasszonyok szóhasználata szerinti "lefigyelést". Ez a bizonyos lefigyelés akkor nem lesz sikeres, "ha egy ártó csillagzat szembeszegül vele", vagyis valamilyen vele ellentétes hatású bolygó "keresztbe nem sugallik" vagyis sugároz, mert ekkor ez az ellenfény mitikus sötétséget szül ott fenn a magasban. Ez a sötétség megzavarja az életfa ágait, a különböző világok közti átjárást, kapcsolatot. Ekkor Nimród ősapa nem látja meg mi is történik földi népével, a magyarokkal. S ebben a kozmikus-mitikus sötétségben "elvész a nemzet", nagy nehézségek, égi csapások érik a nemzetet, akik a "világ közepét lakják". A magyarok nimródi életfájának a mese és az archaikus magyar néphagyomány által megőrzött tudása szerint lehet négy és egy, hét és egy, nyolc és egy, vagy a legmagasabb, legtündöklőbb életfának "tízentúl egy", azaz tizenegy az ágainak száma, de itt is megtaláljuk az "és egy" vagyis a plusz egy ágat. Mintahogy a sámánjegyek esetében is ott találjuk a "plusz egy csontot" a mese nyelvén azt a bizonyos "és egy" jelenlétet."
 
Hogy már tudjuk, az Élet fája, az Égig érő fa a Kárpát medencében helyezkedik el, Dániel  könyve 4. részében a 10-24. bekezdéséig említi a fát.
                                                  Életfák
          életfa1életfa2
életfa4életfa3
                                 Pacal az űrhajós életfája
pacal
pakalpakal életfa
Ezek után nagyjából körvonalazódott, hogy mit találhattak a keresztes lovagok Jeruzsálemben (Hyerosolyma) 1119-ben, mikor is 9 évvel rá megalapították a Templomos rendet. Ezért is szálltak ránk, mint légy a légypapírra. A legkorábbi irodalmi forrás a Grálról Chrétien de Troyes (1160-1190) nevéhez fűződik. Ez alapján írta meg a "Percival - a Grál története" című lovagregényét (Andrew Collins - XXI. századi Grál). Wolfram von Essenbach 1200 és 1210 között írt szintén egy Parzival című Grál-regényt, valótlanságnak állítva be Chrétien írását. A regények megírásának történetébe pedig belekeveredik a Templomos rend.
 
Az alábbi cikkben látható az Élet fájánál az Élet vize tartó, amit megtalálhatunk Quetzalcoatlnál is (Tollaskígyó).
Ez az élet vize szerepelt az Indiana Jonesban, a kereszteslovag palzsán, vagyis: "ki abból iszik bőven patakzó szökőkút lesz a bensőjében, hogy örökké éljen ". Tollaskígyóként pedig a kundalíni is megjelenik Kaduceus formájában
                                  kaduceus
Jelenések könyve 21/6 (szándékosan 216!!!!):
" 6. És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
  7. A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
  8. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.
János 8/51 (Jézus):
"51. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké."
Dr. Berze Nagy János:
"A főistent az altáji és ugor népek nemcsak mint emberi alakú lényt fogták fel, hanem a világfa tetején fészkelő, nagy sas alakjában is elképzelték. Ezt a nagy sast különféle néven nevezték: az indusok Garudának, a turkesztániak Simurgnak, a törökök és arabok smaragd-Ankának, a tatárok Züzölő-madárnak, a mongolok Gerida-sasnak, mások Rok-madárnak, a népmesék általában Griff-madárnak, olykor egyszerűen csak nagy madárnak. A világhegy ábrázolása végett készített lépcsőzetes emelkedésre, a Garuda-sas képével együtt íjakat, nyilakat, lándzsákat, s kardot helyeznek el, miként a lépcsőzetes emelvények közepére helyezett sziklatömb vagy négyszögletű oszlop tetején kiterjesztett szárnyú turul kardot tart karmaiban.
                    turul
A zsidó apokrif hagyományok szerint Isten trónja (életfája) egy hegyen van, amely hét fényes hegy között a legmagasabb. Egy indiai népmesében az életnek, s halhatatlanságnak a Holdban elrejtett vizét - a somat -, csak az istenek élvezik, és Garuda-sas hozza el. Babilonban is a sas-fejű géniuszoknál volt az élet vize, kezükben az élet gyümölcse. A sas-emberek viszont megjelennek az azték harcosoknál is. Egy mongol monda szerint az égigérő hegy tetején lévő tejtó közepéből emelkedik a világfa, amelynek tetején lakik az isteni Garuda-sas."
sas         sas-harcos
Mi olyan fontos ezekben az idézetekben?
Először is a Hold, ahol az élet vizét őrzik. A Hold pedig összefonódik a NYÚL alakjával, Indiában, Babilonban, stb. : http://govindananda.mdo.hu/napkelet/hold.php
Marduk, Babilon Napistenének szentelt zikkurat 7 emeletes, ami a vlág 7 szintjére és a chakrákra utalt. Az embernek 7 fő chakrája van, mint a 7 fényes hegy, aminek legmagasabbikán Isten trónja. A legmagasabb chakra pedig a KORONA chakra a lélek "székhelye", amely az írások szerint eredendően Istentől származik.
A Turult, sólymot, és sast a fejtetőre helyezik, ahol a koronachakra helyezkedik el.
koronaordosi hun korona
                                              ordosi HUN korona
A korona chakra, vagyis a fejtetőcentrum energetizátora pedig a Sarkcsillag, ami a karácsonyfa, az életfa tetején is megtalálható. A harmadik szem energetizátora viszont Nimród/Ozirisz csillagképe, az Orion Bellatrix nevű csillaga - Kisteleki Géza.

Folytatás az ötösben

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 569
Heti: 985
Havi: 6 145
Össz.: 2 631 449

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Omega - transzformáció 4
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »