Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

John Cusack volt a ConAir egyik szereplője, aki kezében tartotta a rabok által használt UTOLSÓ VACSORA képet. A filmben szintén láthattunk egy Jézus képet Smileyval, amely a Napot jelenti. Mellettük pedig egy NAGY KÉK furgon.
       john cusack conair
con air utolsó vacsoracon air Jézus
A ConAirban az utolsó vacsora pedig éppen Jézusnál van kettészabva, és Jézuson kívül mindenki vak, vagyis ki van lyukasztva a szeme. Ennek a jobb, annak a bal.
               con air last supper
Ki a börtönből, az álomból, miként a MIDNIGHT EXPRESS film borítóján is eltört a rács. A film 121 perces, amely szám JEHOSHUA HA MESCHIAH héber gemátriai megfelelője, azonkívül 11x11.
                       http://www.imdb.com/title/tt0077928/
                                  midnight express
A 2012 filmben látható riói Jézus szobor ledöntése megegyezést mutat Tezkatlipoka ábrázolásával.
             2012 tezkatlipoka
Manuel Aguilar-Moreno - Élet az Aztékok földjén:
"Ometeotl - a kettős istenség vagy a Kettősség istene - volt az azték teremtő, egyszerre bír férfi- és női tulajdonságokkal. Ometeotl lakott a 13. égben, a legfelső mennyben, amelyet Omejokannak neveztek. Innen uralkodott az egész világegyetem felett, beleértve az alsóbb egeket lakó Holdat, a Napot és a csillagokat. Ometeotl négy tezkatlipokát szült, mindegyik megfelelt a négy égtáj valamelyikének. Közülük a fekete tezkatlipoka volt Tezkatlipoka (füstös tükör), az isten, mélyen tisztelték és félték. Ketzalkoatl (Quetzalcoatl), a fehér tezkatlipoka volt a fekete tezcatlipoka ellentéte, minthogy Ketzalkoatl jóakaratú istenség volt, a fehér színnel és a nyugati iránnyal hozták összefüggésbe. Azonban kettős természetük miatt jó és rossz tulajdonsággal is rendelkeztek, a feketét és fehéret, az életet és halált jelképezték. Ketzalkoatl és a fekete tezkatlipoka állandóan az egész világegyetemet átható küzdelemben álltak egymással, amelynek eredménye egyszerre vége és kezdete a világoknak. A Föld és az egész világ így keletkezett, kozmikus harcukból, s ezért található meg benne egyszerre a jó és a gonosz is."
Szobrát csillogó, fekete obszidiánból készítették, és különféle ékszerekkel (nyakláncokkal, fülbevalókkal, tollakkal) díszítették. Ezeket egy aranykorongra fűzték össze: ez a tükörre emlékeztető szerkezet arra utalt, hogy Tezcatlipoca lát mindent, ami a világban történik. Ő volt az aszály és a rossz termés – továbbá a varázslat, az idő, az éjszaka istene. Életet adó és elvevő, hatalmas isten, a végzet megtestesítője. Mivel különb akart lenni fivéreinél, nappá változott. Hamuból formált emberekkel népesítette be a Földet, de Ketzalkóatl letaszította az égből. Ekkor Tezkatlipoka jaguárrá változott, fölfalta a Földet, és ezzel véget vetett a világ első korszakának. A világ második korszakának végén aztán ő döntötte meg Ketzalkoatl hatalmát.
 
A fentiekből látható, hogy Tezkatlipoka volt a Kettőség istene, Atyaisten és Anyaisten Fia.
Az Anyaisten csillagképe a Nagy Kutya (Canis Major), benne a Szíriusz csillaggal. Az Atyaisten csillagképe az Orion, amely nálunk az ősiségben Nimród, egyiptomban Ozirisz volt. A Fiúisten, a Kozmikus Fény csillaga a Nap, azonkívül a Jupiter, a teremtő energiák bolygója.
A Teremtőn belüli Szent hármasságban (Színia alapján), mivel Jézus azt vallotta, hogy Ő és az Atya EGYek:
Atyaisten-Fiúisten-Anyaisten = Pozitív - 0 - Negatív  = Ég - Föld felszín - Föld belseje = Tűz - Fény - Víz = Építő - Egyensúly - Lebontó
Ha a Tűz és a Víz találkozik, létrejön kettejük egyensúlya, egy rezgő energia, így megszületik gyermekük a Fény. Ez a kozmikus Fény alakítja aztán a rezgés gyorsaságától függően a különböző világokat (hogy melyik világban vagyunk átutazóként jelen és melyikbe tartunk, csak tőlünk függ). Ez a Fény a Világegyetem alapanyaga.  A Kozmikus Fény, a Fiúisten tehát nem más, mint a Teremtő megnyilvánult, látható formája. A Teremtő a TÜKÖRterem közepén. A Fény fogantatása egyben a Teremtés kezdetére utal.
Most, hogy szépen-lassan Fény jön a világba, nézzük meg a JUNO címü film plakátjait, ott egy áldott állapotban levő hölgyet láthatunk. Az  egyiken Shiva ülésben, a másikon pedig egy SÁRGA/VÖRÖS mezes srác társaságában.
junojuno 2
shiva
Az áldott állapotban levő hölgy ELLEN PAGE akit az INCEPTION filmben láthattunk, amint összetöri a TÜKRÖT. Ellen Page volt a filmben az ÉPÍTÉSZ, akit LEO tanított a tervezésre.
                                inception the architect
matrix - inception
inception tükör
A TÜKÖR jelentése levezethető a Kiefer Sutherland főszereplésével készült MIRRORS (Tükrök) film borítóján szereplő kettő R-ből, ott ugyanis az egyik R tükörképe a másiknak, vagyis az angol gemátria szerint 18+81, vagyis 99, ami a Jupiter angol ABC szerinti egyik megfelelője.
                 tükrök 1tükrök 2
        MIRRORS = 13+9+18+18+15+18+19 = 110 = Time and Space
                            MIRROR = 91 = Stargate, Phoenix
                                           APA-FIÚ-ANYA
A filmben a FIÚ neve Michael, aki a hébereknél Merkúr, a magyaroknál a Nap, vagyis Jézus.
                                 MIRRORS 3
A Tükrök filmben Kiefer Sutherland egy jobb kezet lát a tükrön. Mikor megérinti, a tükör megreped és megvágja a kezét (VÉR/DNS). Ezután égő embereket lát a tükörben, amiután pedig maga is lángra kap, de csak belülről ég.
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/tukrok_kundalini_kepek.jpg?18109506
Miután Sutherland felkel, lámpával megvilágítja a falon található képeket, melyen a kundalíni látható kereszt mellett (Életfa). A filmben el is mondják, hogy a tükrök, ablakok a világok közt.
http://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/tukrok_kundalini_es_atjaro.jpg?44974772     
Ugyanez, egy csöppet más formában levezethető Glenn Close-nál.
Glenn Close (GC/GALACTIC CENTER) forralja a fehér nyuszit a Fatal Attraction (Végzetes vonzerő) filmben.
                                       végzetes vonzerő
      glenn close fehér nyuszi
                               Glenn Close a holdban 101-el
                                 101 kiskutya
Glenn Close és Rose Byrne (Képlet/Nap halála-újjászületése/FŐNIX) együtt a DAMAGES (Hatalom hálójában) sorozatban.
    damages1damages 2
Glenn Close neve a DAMAGES kezdésénél a Merkúr/Hermész szobornál jelenik meg, valószínü a  Grand Central Station tetejéről.
                    glenn close hermész
Ami most történik, az az Atyaisten és Anyaisten, Ég és Föld egyesülése, melyből megszületik, újjászületik a Kozmikus Fény, a Nap, miként a maják is a Nap újjászületését, a következő Napkorszak eljövetelét kapcsolták a naptár lejárati idejéhez. Ez nem egyik pillanatról a másikra megy végbe, hanem egy folyamatként, minek végén új rezgésszintbe, egy új dimenziószintre kerülünk, ahová sokan meghívottak, de kevesen lesznek rá kiválasztva.
 
Ha már tudjuk, hogy az Anyaistent a Föld belsejével azonosítják, nézzük meg, mit is hordoz magában az ANYAG szavunk, mely felépíti ezt a világot. Az ANYAG szavunk tartalmazza az ANYA szót, melyet csak akkor értesz meg, ha az angol és a német nyelvterületen is utánanézel az ANYA és az ANYAG megfelelőjének.
Németül az ANYAG a MATHERIAL, az ANYA pedig MUTHER (Mather/Muther)
Angolban az ANYAG a MATTER, az ANYA pedig MOTHER (Matter/Mother).
Mindegyiknél az ER toldalékot láthatjuk, aminek számbeli értéke negegyezik a DNS 23-as számával.
            A FIÚ ugyszintén levezethető, ugyanebben a formában.
A Fiú az angolban Son, a Nap pedig Sun. A Fiú a németben Sohn, a Nap pedig Sonne.
Amiatt is érdekes az ER toldalék, ugyanis Jim Careynek a cége a JC23, melyet a Dick és Jane trükkjei elején láthatsz. Jim Carey  ÉN ÉS ÉN MEG AZ IRÉN filmjénél pedig ugyanúgy, mint Glenn Close-nál, ketté van hasítva a fej.
 jc23én és én meg az irén
                                  FEKETE és FEHÉR, JÓ és ROSSZ,.....
Kvetzalkoatlt gyakran ábrázolják tollas kígyónak, s e kígyószimbólika révén Kvetzalkoatl/Kukulkán visszatérésének próféciája sok párhuzamot mutat a hinduizmus titkos tanával, a kundalínivel és a test hét energiaközpontjával, a csakrákkal. A mítoszon túlmutató jelentésrétege a visszatérési próféciának, a kundalíni energiának az újjáéledése, amely különféle kreatív formában fog testet ölteni. Ily módon ez a visszatérés felfogható egy a tűzvészhez hasonlóan terjedő energia újjáéledéseként és a tudat átalakulásaként, ami elvezet ahhoz, hogy az ember képes legyen túlhaladni földhözragadt, materialista életmódján. A maja mitológiában a Vénusz ciklusai jelölik Kukulkán/Kvetzalcoatl visszatérését és ezt követően az emberi tudat kibontakozását. A prófécia szerint Kukulkán azt ígérte, hogy a Vénusz, azaz a "hajnalcsillag" öt teljes ciklusa után tér majd vissza. Figyelembe kell venni, hogy a 2012 decemberére várható galaktikus együttállást június 6-án meg fogja előzni a Vénusz tranzitja. A maja civilizáció klasszikus szakaszának hirtelen hanyatlása után a kultúra újjáéledésének egyik ösztönzője a monoteizmus felé való eltolódás volt. Ekkor az írásokból fokozatosan eltűnik Kvetzalkoatl és Kukulkán, és Hunab K'u mint egyetlen isten lép a helyükre. Hunab K'u (jukaték maja nyelven a legfelsőbb lény) nevének jelentése "Mozgás és Mérték forrása", a "Forrás", vagy a "Tejút középpontja". Pacal Votan, aki 52 éven át uralkodott 615-től kezdődően Hunab K'u földi megtestesülésének, szellemi örökösének tartották. aZ "IDŐ MÁGUSA-"ként az "IDŐ KÜLÖNLEGES TANÚJA"-ként volt ismert, aki a hétköznapi nyelvi formákat meghaladva, számok segítségével, egy matematikai rendszeren keresztül kommunikált. Fő elve: "Minden szám. Isten egy szám. Isten mindenütt ott van." 2012 június 6-án  Vénusz Nap előtt való átvonulásával kezdődő és 2012. dec 21-én véget érő hat hónap alatt létrejön egy különleges együttállás, mely nagyjából 26000 évente történik. Ekkor a Nap pontosan a galaxis középpontjában helyezkedik majd el (1998-2012). A maják számára ez a központ, vagyis a Fekete Hasadék, az anyaméh szimbóluma, de gondolták az alvilág bejáratának is, illetve a halál és az újjászületés jelképének is.
kundalínikundalíni
       fountain Pán labirintusa
A 2012-es Vénusz tranzittól 777 napot visszaszámolva 2010 április 20-át kapunk, mikor is felrobbant a mexikói öbölben a BP olajfúrótornya, amelyet a 152. napon zártak le.
Ezen 777-es idővonal felezőpontjánál becsukják magyarországon a 111 éves Európa mozit. A mozi új tulajdonosa az Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola lett
111 = magyar ABC szerint FA, angol ABC szerint KA (egyiptomi lélek), vagyis lelkek fája, ami az ÉletFa, amelyet pont ebben az időben vetítenek a mozik.

                                        Athéné = Vénusz


                                           Folytatás köv.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 179
Tegnapi: 400
Heti: 579
Havi: 9 610
Össz.: 3 301 641

Látogatottság növelés
Oldal: KÉK vagy SÁRGA 3/2
Hajnalhasadás - © 2008 - 2022 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »