Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Pierce Brosnan Kentaurként (Chiron) látható a Percy Jackson és az Olümposziak moziban. Pierce Brosnan és a Szeráfok esése/bukása, magyarul a "Múlt szökevénye". Vörös csík-Vér-DNS-Harmadik szem, a SZER áradása-TŰZ.
seraphimchiron
Seraphim = Szeráfok = SZER-áfok.
Ha ismerjük a HUN népek szerepét a világ különböző részein, akkor nem túl meglepő, hogy hindi nyelvben APHIM/AFIM = Aaphuka vagy Aphukam (Szanszkrit), Afu vagy Aphu (Marathi), vagyis ATYA. http://www.ayurvedaconsultants.com/images/doctor/ayurveda/ayurvedic-herb-ahifen.aspx
SER/SZER jelentéséről pedig írtam két cikket:
Másszóval magyarra fordítva a Szeráfok jelentése APUKÁM SZAVA, SZÓJA.
A szeráfok vörösek és csak a fejük látszik. Hat szárnyuk van, kettővel az arcukat takarják el Isten előtt, kettő a lábukat fedi, kettővel lebegnek. Ez a hatágú csillagforma-ábrázolás egészen a reneszánsz puttó-ábrázolásokig fennmaradt. Isten trónját körülvéve különböző hangokkal és a szférák zenéjével dolgoznak. Egyfolytában Istent dicsőítik s így a hangok segítségével egyensúlyban tartják a bolygók mozgását és a mennyeket.
A szeráf szó a megemésztő, elégető, elnyelő tüzet jelentő száraf igéből származik, tehát tüzes, izzó, elégető, megemésztő lényt jelent.
  A Kentaur csillagkép a Nyilas csillagképhez hasonlóan félig ember félig ló.
                      kentaur
Kentaur a csillagkép lába közt a Dél keresztje (Crux) konstelláció. A dél-keresztje az inkák, és őseik szerint a Tejútnak azon szektorában helyezkedik el, ahol a holtak birodalmának bejárata található.
(Graham Hancock - Égi tükör 259.old.)
A Nyilasról pedig Paul A. LaViolette beszélt, a Tejút magjával kapcsolatban.
A Nyilas amellett, hogy a Galaxis magjára mutat, a Szkíták, vagyis a magyarság ősi jelképe. A Szkíták pedig mesterszerűen űzték a lóhátról való nyilazást, vagy épp a célbalövészetet, ami az összpontosítást volt hivatott fejleszteni, nem pedig a gyilkolást! Öszpontosítás tanulása mögött pedig a Teremtő energia kiterjesztésének erősítése állt, hogy az EGY-el, vagyis Istennel társteremtőként működjünk közre.
Jézus ikonján is ez szerepel, vagyis, hogy SZÓLJ.
Ha megrezegteded a hangszáladat, hang vagy szó hagyja el az ajkadat, rezgést bocsátasz ki a Térbe. Ezért nem mindegy miről beszélsz, vagy éppen mit mondasz másokra, akár a háta mögött.
A SZER, vagy SZÓ áradása megtisztít mindent a BŰN-től, miként a SZER-áfok mindent felégető tüzes lények. Emiatt is jobb tisztában lenni, hogy nem mindegy mit mondasz, vagy csinálsz. Nem mindegy mit hallgasz, vagy éppen nézel.
A negatív töltésű szavak, hangok képek és feliratok a vízkristályokra és így rád is mért hatásáról Massaru Emoto sokat beszél.
                                emoto
Magyar nyelvünkben elég sokminden benne rejlik ahhoz, hogy megértsd a lényeget.
Amikor meghalunk, Isten színe elé járulunk (Fehér Fény az alagút végén). Ezt mondják akkor is, amikor az összeadandó SZER-elmes (elmés) párt a házasság jegyében összeadják.
Isten színe a mindig középpontban elhelyezkedő fehér Fény, amelyből a szívárvány összes színe szétbomlik. A természet ezt úgy mutatja be, hogy amikor "meghal", a nyár zöldelléséből átváltanak a fák levelei vörösre, sárgára, aztán lehullik a fehér hótakaró a tájra. Isten a Noéval kötött szövetségnél az Ívét helyezte a felhőkbe. A szívárvány számai a 42 és a 84. A 42 Egyiptomban az ítélet csarnokában levő Ítélők száma is, emellett Thot 42 táblája. Thot az, aki az ítéletet feljegyzi, és Ozirisz az, aki az ítéletet felolvassa, vagyis Ítélő.
János evangyélioma 5/22:
"Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta"
Borbola János - Kikelet 35. old.:
"Az elhunyt, ha életében nem tartotta be a szabályokat, akkor a krokodilfejű szörny rögtön felfalja, ha pedig jó ember volt, akkor felavatják igazmondóvá, magyarrá.
Tudjuk, hogy a szívárvány a Napfény hatására alakul ki a légkörben.
Oláh Imre - Nimród hagyomány 24. old.:
"Az ősi kusita hagyomány Ozirisznak három megnyilvánulását ismerte. Az égen ő volt az emberiség bírája, a mindent látó istenség szeme: a Nap. A földön a nemzet-ős Bacchus, a halottak birodalmában pedig az alvilági istenek ura, SZERaphis."
Szeraphis a zárt Tudás, amelyet a SZERapheumban tanítottak Egyiptomban. Az egyiptomi kultúrát a földalatti Serapheumból indították el a SZERtartók, akiknek a jelképük a serpent (SZER-PENT), vagyis a kígyó - Forray Zoltán Tamás.
 
Miért éppen a magyar nyelvben van elrejtve az Istentől eredő titok?
 
Dr. Mihály Ferenc - Kiáltónak szava (Bibliába temetett magyar őstörténet) 182. old:
"Az Ige nyelve a magyar nyelv, melyen Isten szólott Ádámhoz és amelyen az Istenek legnagyobbika, Jézus beszélt. Jézus nem beszélt más nyelvet, csak az anyanyelvét (Joseph Gear - What the religions believe). Jézus anyanyelve azonos volt Hérodotosz szittya-hellén anyanyelvével, amelyen András apostol is tanított Pannóniában, melyet Dr. Aczél József (Szittya-görög eredetünk) szerint ma is megértünk magyarul. Sir John Bowring a világ egyik legnagyobb nyelvésze szerint a magyar nyelv eredetisége a legcsodálatosabb jelenség és aki megfejti magát az Isteni Titkot fogja vizsgálni, annak is első tételét."
 
Ha valaki tudatlansága folytán olyat mond az Atyára, amit nem illik, magyarán AZ Istent szidalmazza, annak azt szokás mondani, hogy: Ne KÁR-OM-OLD Istent. Másképpen az Isten sziddalmazása Isten KÁR-OMLÁS.
Vagyis kár, hogy kimondtad, mert a harmadik szemedet (OM http://blog.poet.hu/Mantra/om-mantra ) ez a szó, vagy hangrezgés kioldja, kioltja.
Seraphim - Petites Heures de Jean de Berry
Az Úr Jézus kéztartása a SZÓLY (szólj), mellette a SZERáfok.
                    seraphim
Ha a harmadik szemed kialuszik/bezáródik, a homlokodon nem a Nap (Naparcú), vagyis a Fény (144000 Bruce Cathie) jelenik meg, hanem az anyag száma, a 666 (szénatom - 6 elektron, 6 proton, 6 neutron), vagyis a nem fény, az árnyék. A SZER áramlása a Nap/Fény arcúakra pozitív, a nem Fény arcúakra pedig negatív Tűzzel tisztító hatással lesz, hisz a SZER-ELEM lángoló hatást vált ki a SZER-EL(e)MES pároknál.
Máté Evangyélioma 3/11-12:
" Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel."
Máté Evangyélioma 12/36-37:
" De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak."
 
Amíg nem térünk vissza az EGY-ségbe, addig nem a SZERetet működik, hanem a széthúzás, részre szakadás (SZER/RESZ). A Te Isteni SZÓ, PARANCS, IGE által megnyilvánult/összeállt tested, szervezeted olyan gépezet,
amit a SZER-VEZET, vagyis a SZÓ, ami maga a SZER-ELEM. Ebből kifolyólag, akik Istennel szövetséget kötnek azok SZERzetesek. Árpád HON-t (HUN) SZERvezett és vezetett.
 
A Teremtés folyamatában létrejön a SZERKESZET, amiben a kereszt folyamatosan pörög, létrehozva a TÉRIDŐT. Ezt az oktaéderes szerkezetet a rovásírásban az O (spirális forgás) és az M (8-as forma) jeleníti meg, magyarán az OM.
A SZERKESZET rajzában 3 OM-ot találunk, a hármas természetből kifolyólag, tehát HÁR-OM.
A görög gemátriában ennek a három 8-as formának, amit a spirális forgás OM-á alakít, a megfelelője a 888, vagyis IESOUS (Jézus). Jézus pedig Naptudatú volt, a Naprendszer Tér-idejét pedig a Nap alakítja ki.
A Nap ősi jele a Monad, vagyis egy kör a középpontjában egy ponttal. Pontosan úgy, miként Isten helyezkedik el a mindennek a középpontjában, a körülötte levő Tér színeit/formáit pedig az ő Fénye alakítja ki, hívja életre, benne az embert is.
HAR (HÁR) jelentése KÖR (Grandpierre Enre - Aranykincsek hulltak Hargitára 121. old.)
 
Obamát, a 44. elnököt az egyik újság Shiva/Natárádzsa alakjában ábrázolta.
           obama shiva
Shiva jobb felső kezében egy dobot láthatunk, amely a világot létrehívja, bal kezében pedig a pusztító tüzet. Életet és halált, rendet és felbomlást, páratlanul.
Alsó jobb kezét felemeli, és tenyerét kifelé fordítja. Azt jelzi: "Ne félj, minden rendjén van."
Alsó bal kezével a lábára mutat. Jobb lábát merőlegesen egy elborzasztó, félállati teremtményre, a Mujalaka démonra helyezi. Mujalaka apró, de rosszakaratának, gyűlölségének hatalma mérhetetlen. Mujalaka a tudatlanságot testesíti meg, a kapzsiság, a birtokvágyó egoizmus manifesztációja. Taposs rá, törd el a gerincét! Shiva pontosan ezt teszi. Ujjával viszont nem a tipró jobb, hanem a bal lábára mutat, amelyet táncolás közben felemel a földről. A felemelt láb, amely táncosan fittyet hány a nehézségi erőnek, ez a megkönnyebbülés, a felszabadultság jelképe.

Folytatás a kettesben
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 307
Tegnapi: 354
Heti: 661
Havi: 5 821
Össz.: 2 631 125

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: SZER-Szeráf-TŰZ 1
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »