Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Nagy Sándor, aki a történetírói szerint 33 évesen halt meg, az élet vizének keresésére indult Egyiptomból, ahol isteni gyökerei után kutatott. Ha ugyanis valaki halhatatlanná akart válni a régi hiedelem alapján, akkor az egyiptomi fáraókat kellett követni. Nagy Sándor által alapított városban Alexandriában pedig egész sereg filozófus dolgozott azon, hogy a könyvtár részére a föld minden archaikus emlékét összegyűjtse. Az egyiptomi fáraók atyját, Oziriszt, a magyarok égi otthonával társították. Ez az égi otthonunk az Orion. Hitünk szerint Nimród, a magyarok ősatyja pedig az Orion csillagkép égi megfelelője (nem szó szerint érendő). Nagy Sándor félig volt isteni eredetű. A mai tiszta vérű magyarság (nem a magyarul tudó más nemzetiségű) ősatyja 2/3-ad részt isteni eredetű, ősanyja pedig 100%-ban. Vajon miért is gondolta a megboldogult Badiny feri bácsi, hogy a magyarság szellemi vonatkozásban magasabb szinten áll, mint a többi nemzet? Miért is voltak üldözöttek az ősnyelvek, ősnemzetségek a múltban, jelenben és talán lesznek a jövőben? Miért is akarnak minket elszakítani múltunktól, nyelvünktől, eredeti írásunktól? Miért is kellett Jézus eredeti nevét megmásítani, miként arra Badiny is kitér a "Káld pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása" könyve 168. oldalán? Miért, miért, és újracsak miért.
Amikor V. Károly osztrák császár elfoglalta Spanyolország trónját, a Habsburg-ház lett az összes gyarmatok, vagyis az amerikai mayák uralkodója is. A Habsburgok rettenetes szigorral hajtották végre az ős-maya földön azt a nyelvcserét, amely a maya nyelvet és a maya kultúrát örök időkre kitörölte az "amerikai" maya (mayar) őshazából. Hogy nálunk magyaroknál mit vittek véghez az nem kérdés.
Ha a Szent Grál kutatás oldaláról nézzük az eseményeket, könnyen érthetővé válik pár dolog. Abban biztosak lehetünk azonban, hogy a Grál nem egy az izraelitáknak adott manna-gép, amit Peter Fiebag írt és ez által a svájci Erich von Däniken is terjeszt. Ez a teória megjelent az "Égig érő lépcső" könyvében is ismételten, Juan Móricz lejáratása pedig a Megtévesztettek-ben. Biztosak lehetünk benne, hogy nem Dan Brown kitalációjában szereplő Grál a valós. Biztosak lehetünk abban is, hogy nem egy úgynevezett ácsserleg, amit az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című Steven Spielberg filmben láthattunk.
A templomos lovagok rendjét 2 szabadkőműves szerző szerint (C. Knight, R. Lomas) 1128-ban alapították 9 évvel azután, hogy ásatást végeztek Heródes templomának romjai, vagy éppen Salamon istállója alatt (nem elfelejtendő Hyeroslyma). Feladatuk volt, hogy szerezzenek meg bizonyos relikviákat és kéziratokat, melyek a judaizmus titkos hagyományainak alapjait tartalmazzák. A 2 szerző szerint egyes feledésbe merült szabadkőműves szertartás szerint, az i.sz. 70-es mészárlást átvészelt jeruzsálemi főpapok leszármazottai alapították a templomosok rendjét. TUR-UL (Jézus) Urunk megfeszíttetését éppen a főpapok rendelték el. Található róluk egy érdekes rész: János 8:37-38; 8:42-44.
Ez a 2 szabadkőműves szerző ismételten vakvágányra terelte a Grál kutatást. A Grálról nem véletlenül jelenik meg ennyi teória. Spielberg a már említett Indiana Jones filmjébe belehelyezte a tényleges kutatás értelmét az ácsserleg mellett!
Szó szerint ezt mondja Indiana segédje: "A Grál kutatása, az ember isteni eredetének kutatása".
Tudjuk, hogy a Grál kapcsolatban van az örök élettel, amit az Édenben az Élet fája biztosított. Ettől utasították el az első emberpárt, a mondjuk úgy valaki által papírra vetett írás szerint. Nimród a halhatatlanság után kutatott, és feljutott az égbe isteni eredetét latba vetve. Nagy Sándor szintén isteni eredetét kutatta Egyiptomban, ahonnan távozva az Élet vizének keresésére indult (Sitchin).  Spielberg filmjében a keresztes lovag pajzsán az Élet vize szerepel, ki abból iszik bőven patakzó szökőkút lesz a bensőjében, hogy örökké éljen. A tábla tulajdonosának, miként a Grál titok örzői vezetőjének zakóján egy vörös rózsa!
Peter és Johannes Fiebag (A Bölcsek köve és a Grál): "a különböző Grálelbeszélők mindenkor valamilyen királyi vagy uralkodói vérvonalból indulnak ki a Grál-lovagokkal párhuzamosan".
Miként Fiebagék is írják a Lincoln-Naigent-Leigh szerzők írása nem fedi a valóságot. A Grált kapcsolatba hozzák a Bölcsek kövével, minden tudás és minden bölcsesség megtestesítőjével. Fiebagék szetrint pedig, már senki sem keresi komolyan. Én azt gondolom, hogy így természetes, ugyanis mindannyiunkban ott lapul, csak rá kellene találnunk.
E.A. Hitchcock (1865) - Észrevételek az alkímiáról és az alkímistákról: "Az igazi alkímisták nem világi gazdagságra vagy érdemekre vadásztak. Valódi céljuk a tökéletesség, vagy legalábbis az ember megtisztulása volt. Ez a tökély egy bizonyos egységből áll, vagyis az emberi és isteni egység megéléséből. Az elért tökéletesség, vagy egység, a lélek egyfajta állapota, a létezés egyik módja, és nem csupán a tudás egyik fajtája."
Aki megtalálja a Grált, illetve a Bölcsek kövét, olyanná változik, mint egy újszülött (Fiebag).
20102010 kapcsolat2010 labda
Ha rátapintasz az igazság egy morzsájára, nem mész a bankintézményekbe hitelekért folyamodni a világunkat a kozmikus útról leterelőkhöz, ugyanis az intézményrendszer a hitel-pénzével, teljes egészében templomos képződmény.
A Grál és a Bölcsek köve szoros kapcsolatban áll a világegyetemmel (Fiebag).
A Héberek által szerkesztett bibliában pedig a Tudás fájáról nem szabad ennie ÁDÁM-nak. (VILÁG-EGYETEM, EGYETEM = TUDÁS, TANULÁS)
Átszerkesztett a biblia, ugyanis létezik olyan Teremtéstörénénet, ami jóval korábbi és tagadhatatlan, hogy az alapján került leírásra. A babiloniban Marduk története szerepel és a legkorábbi Marduk történet 1000 évvel korábban került leírásra, mint a Genezis. A héberek pedig eredetileg Babilonban látták a Teremtéstörténet elmesélését, amiből kikerekedett a sajátjuk. De később is zavaros a jelenleg ismert kialakulása.
Árgyusi Imre - Ősmagyarok imádkoznak 134.:
"A bibliából tudjuk, hogy Mózes eredeti könyvei elvesztek, s Ezdrás és társai csak 800 év múlva akadtak azok másolataira Babilonban. Sem Ezdrás, sem társai nem voltak már járatosak az ősi nyelvben, szimbólumokban, mikor azt óhéberre fordították. Fordításukban sok a tévedés, tévútra vezetés. Fordításukhoz magyarázó pótiratokat, azaz midrás petirat-okat kellett készíteni. A 'Tehén könyve' Egyiptomból Babilónián keresztül került Ezdrás fordítása révén Jeruzsálembe, amely fordítás már az ősi vallás átszerkesztése, átkódolása volt. Az előbb csak beszivárgó, később hódítóként fellépő sémi törzsek a vallási iratokat saját politikai igényeik szerint írták át. Bár az asszír és zsidó iratok egyértelműen sumér hagyatékból keletkeztek, világuralmi céljaik érdekében valódi fekete mágiával kizökkentették az aranykori világ időkerekét új vallási tanaikkal. Bár a szentkönyveket átírták, de mindent nem töröltek belőlük, így fennmaradt könyveikben az ősi hagyomány, csak éppen megváltozott előjellel."
Zajti Ferenc:
A zsidó Talmud(- tan)-ra vonatkozóan a rabbik azt állítják, hogy Mózes a Sinai hegyen a kőtáblákon kívül a kinyilatkoztatásokat, a szóbelileg, "hagyományozott" törvényeket is megkapta, Krisztus ezzel szemben e hagyományokat emberi munkáknak nevezi és a farizeusoknak kifejezetten ezt a szemrehányást teszi: "Ti miért hágjátok át Isten törvényét, hogy "az emberek hagyományát" megtartsátok?" (Mt. 15, 3.) Ezek valóban rabbinisztikus szellem termékei csupán, hathatós eszköz arra, hogy a törvény szigorú megtartását a népbe beleedzzék, a "törvénykezése" politikai eszköz arra, hogy Izrael népét a többi népektől elkülönítsék s azt a nagy nemzeti szerencsétlenség, a népek között, történt szétszóródása után az azokba való felosztástól megőrizzék s azt az "álmessiási reménység" fenntartása által nemzeti büszkeségben megtartsák és "világuralomra" készítsék elő. "
 
Laurence Gardner:
"Jehova név váltotta fel a korábbi Enlil-t, a nagy Anu fiát. Ő Kánaánban Él-Eljon volt. Mózes mivel még nem ismerte a Jehova nevet Él-Saddajnak ("A hegy Él-je, vagy is a Hegy Ura) nevezte Urát (Mózes II 6/3). Az akkádok és a sumérok nem használták az isteni jelzőt, ez csak később alakult ki. Helyette a magasságost, az Urat használták. A mezopotámiai hagyományban Enlilre "Ilu Kurgal"-ként utalnak, ami azt jelenti: "a nagy hegy ura"."
(Ez a bibliában már Mindenható Istenként szerepel. Isten neve, az Ószövetségben 48-szor fordul elő, ebből 31-szer Jób könyvében. Jelentése bizonytalan. A görög fordítás általában a Pantokratór szóval adja vissza, ebből lett a "Mindenható Isten" fordítás.)
"Enki-t, Enlil-t, Ninhurszag-ot és Inanna-t együtt és külön-külön is arkhónokként és legfőbb urakként/úrnőkként tisztelték, de semmiképpen sem tekinthetőek a vallásos imádat bálványainak, mint amilyenek a későbbi kultúrák ritualisztikus istenei lettek. Valójában az a szó, amivel az "istentiszteletet" fejezték ki az "avod" egyszerűen azt jelenti: "munka" - Laurence Gardner."
 
Tulajdonképpen a VILÁGEGYETEM szavunk a tanulást rejti magában, ugyanis VILÁG-EGYETEM (Egyetem = ISKOLA). Mi magyarok vagyunk a MAG népe, akiknek őshazájában a legjobb tanítás folyt szerte a földkerekségen. Hozzánk jártak távoli földekről tudást gyűjteni, tanulni. Miként a mag a földbe gyökeret ereszt és az ég felé nőve a csillagokig, kozmoszig ér, úgy járták, ismerték az eget az őseink. Már nem is meglepő, hogy megfélemlítésként pont a tudástól eltiltás szerepel Ádám történeténél. Az angolban is fellelhető, kisebb torzulással: Universe/University. Ebből is látható, hogy a magyar nyelvben, jobban megmaradt, a dolgok valódi/ősi jelentése.
A "hun" egy igen régi kozmikus eredetű filozófiai, vallási elnevezés, és egyet, egységet jelent. Egy körrel ábrázolták. Ha a körbe egy vonalat húztak, akkor azt "lahun"-nak nevezték, jelentése egyben a kettő, ha a körbe kettő vonalat húztak, az "méhen"-t jelentett. (a természet "anyaméh" szintje)
A roswelli ufoszerencsétlenség (1947) roncsának egy darabján fellelhető a Méhen szimbóluma. Ez megtalálható a gízai Nagy Piramis bjáratánál is.
roswell
Szóba került, hogy a Grál királyi, vagy uralkodói vérvonalból indul ki. Grandpierre Endre leírja, hogy a HUN királyok a Föld védelmezői és a magyar mágusok a Föld uralkodói. Grandpierre Attila pedig leírja, hogy királyi Mágusok ősnépe a Magyar. Az utóbbi könyv (G.A.-tól) 21. oldalán bemutatja a magyar nemzeti jelképünket a kettős keresztet, (Megtalálható: http://www.grandpierre.hu/200711/kiraly.htm ) ami a 7000 éves tatárlakai korongon is szerepel.
                                 kettős kereszt
Ez az EGY jele, az EGY-háromság. Ez Varga Géza - "A magyarság jelképei" könyvében egy Tiszavárkonyi avar övvereten Világfa képében jelenik meg. A Világfa pedig az Élet fája, amely az Égig ér, rajta pedig a kozmosz csillagai, a héberek tiltott gyümölcsével, a 3. szemmel, melynek kinyílásával Hatalmassá, Hatalmássá válsz, Ugyanis a hatodik chakra, az Ajna chakra, ami a 3.szem, vagyis a Tobozmirigy.
                           chakra
Dávid és Góliát bibliai története is a Hatalamas, vagy Hatalmás Góliát végzetét meséli el, akit a harmadik szemnél, másképpen a hatodik almánál talál el Góliát egy parittyával, szimbolizálva az égi tudás birtokosainak kiírtását, a tudás elfojtását.
Hát nem érdekes, hogy Viracocha is egy Élet fáját karcolászott/karcolásztatott Nazca fensíkjára egy madárfióka mellé (újjászületés)? Vajon miért is nem fejtik meg a Nazca rejtélyt? Miért kell újabbnál újabb teóriákkal előállni?
nazca
Mielőtt valaki véletlenül az antikrisztusra, esetleg a Sátán művére gyanakodna, vegye a kezébe Fehér M. Jenő - Középkori magyar inkvizíció könyvét, de érdemes annak is utánajárni, hogy mit műveltek a spanyol judeo-keresztények, amikor az amerikai földrészre értek. Elégettek minden könyvet, Tudást, hogy véletlenül se derüljön ki az igazság. Emiatt is bélyegezték a Sátán művének a maja és azték kultúra hagyatékát. Egyszerűen egyfajta hatalmi játékról szólt a történet, aminek az ősnemzetség, a tudás képviselői útjában voltak. Több mint valószínű, hogy ezen rendszer vezetői hamarosan egy politikai "megváltót" fognak hatalomra helyezni, amit a héberek mindig is vártak.
Viracocha szintén szakállas és fehér volt, akárcsak Quetzalcoatl. A Quetzal madár egyik fajának színmintázata pedig piros-fehér-zöld. Teotihuacanban pedig Quetzalcoatl piramisán a Quetzalcoatl véseten a fejen 7 farok toll, vagy toll található. A lepkének pedig 7 pötty található az egyik szárnyán, ebből kifolyólag a Quetzalcoatl templomát a lepke templomának is nevezik, mivel lepkék és madarak is diszítik. A Long Count (hosszú számítás) naptár 18 bázís alapú, ugyanis 18 hónapra osztották pe az évet. A Long Count pedig 2012 decemberében lejár. A pillangó ábra pedig 18 csúcsot tartalmaz a kör peremén megjelenítve a Long Count naptárat. Quetzalcoatl pedig megígérte, hogy vissza fog térni.
                                  quetzal
quetzal 7
lepke
olmec
2012
Jaguár papok könyve:
"Aláereszkedtek a csillagok útjairól... Az égbolt csillagainak varázslónyelvén beszéltek. Az ő jelük a mi bizonyosságunk, hogy az egekből jöttek. S ha újfent aláereszkednek, újra fogják rendezni mindazt, amit egykoron alkottak."

Folytatás a négyesben
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 54
Tegnapi: 569
Heti: 977
Havi: 6 137
Össz.: 2 631 441

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Omega - transzformáció 3
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »