Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

2011. decemberében bemutatták a TETOVÁLT LÁNY (THE GIRL WITH DRAGON TATTOO) című filmet Daniel Craig főszereplésével, melyben a sárkánytetoválással ellátott lány 23 éves, vagyis megjelöltek a filmkészítők egy, vagy éppen kettő időpontot, a SZER áramlásával és a kereszteződési pontal. A nyomozás hátterében egy, a hídon átmenő 
X27743 rendszámú kocsi csomagtartójában megbúvó hölgy áll. A rendszám persze oly fontos, hogy azt többször is mutatni kell!
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/a_tetovalt_lany_kepek.jpg?92771182
A filmben nyomozást láthatunk, melyben Mikael/Mihály és a sárkány összedolgozik. A Mikaelt alakító Daniel Craig a jelenlegi 007-es ügynök, James Bond.
2012-ben az új James Bond film címe ÉGSZAKADÁS lesz.
A filmben Daniel Craig mellett Ralph Fiennest láthatjuk majd, aki a RED DRAGON film tetováltja, a HARRY POTTER filmek Lord Voldemortja és a CORIOLANUS film sárkány tetkósa volt.
A jelenések könyve 12. része szerint az égben egy nagy veres sárkány lesz, akivel Mihály küzd meg, aki pedig a 7 arkangyal egyike:
“1. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
2. A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben.
3. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;
4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.
5. És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.
6. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.
7. És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
8. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben.
9. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.”
1260 nap a biblia szerint 42 hónap, amely szám nem véletlenül került bele a könyvbe. A harmadrész pedig 33.33%, ami szélességi és hosszúsági fokokban 2012.9 tengeri mérföld.
A TETOVÁLT LÁNY filmet 2011. dec. 12-én mutatták be először Londonban, 42 napra 2012. jan. 23-tól, ami pedig 333 napra esik 2012. dec. 21-től.
Londonon belüli bankárok központjában, a City of Londonban a legmagasabb épület a 42-es torony, ami megépítésekor az ország legmagasabb épülete volt. Nevét 42 emeletéről kapta, de ismert NatWest-toronyként is. Az épület 600 láb magas és költsége 72 millió font körül volt. 600 a görög (jelenések könyve nyelve)  gemátriában X, amivel pedig a görögök Jézus Krisztust jelölték.
Észrevetted ezt a hatalmas játékot, melybe a kundalínit is belevonták?
London 42 emeletes tornya 1990-ig tartotta magassági csúcsát, amit 1991-ben immár hivatalosan is a One Canada Square vett át.
A One Canada Square tetején elhelyezett piramis alapja pedig 800 lábnál helyezkedik el (800 = OMEGA).
2012-ben a magassági rekordot a SHARD LONDON BRIDGE vette át, amelyet 2012 májusában adnak át,  nyilvánosság előtt pedig júniusban, a Vénusz-tranzit hónapjában nyitják meg. Az épület 72. emeletére helyezték a szabadlevegős tájmegfigyelési pontot, míg az épület a 15 mellékes szint mellett tulajdonképpen 72 emeletes lett.
Érdekes időzítések és tervezések!
Nos a 42-es torony 1990-91-ig tartotta magassági csúcsát, amitől 42 évre, 1948-ban kikiáltották Izrael államot, az ENSZ 1947-es felosztási terve alapján. Izraelből jelen pillanatban pedig hazánk felé tekintgetnek. London központjától viszont 1948 tengeri mérföldre helyezkedik el a jeruzsálemi Templom-hegy.
http://www.wnd.com/images/londontemple.jpg
Az 1948-as év, 64 évre (HÓRUSZ = 64, IESOUS CHRISTOS = 64X37) van a 2012-es évtől!
Jeruzsálem ősi neve Hyerosolyma, vagyis Szent Sólyom, a Sólyom országában pedig, ami Trianon előtt 64 vármegyéből állt, 1989-90-ben történik a rendszerváltozás, ami valójában csak formálisan volt váltás. Magyarország természetesen nem csak Sólyom/Turul/Nap országa, hanem a Boldogságos Szűz Mária országa is (Regnum Mariae/Marianum), amely címeket talán irigységből, talán másért, folyamatosan el kívánnak orozni más népek.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/boldogsagos_szuz_maria.jpg?92195074
Sólyom Egyiptomban Hórusz madara, Jeruzsálem pedig Jézus városa, ahol az evangéliumi történetek szerint kínhalált szenvedett, feltámadt, s ahová majd az ítélet napján visszatér. Jézus a hegyen, valószínűleg a Templom-hegyen álló templomból űzte ki a kufárokat, ahová a Márk 11/11-nél tér be, ami után elátkozza a fügefát, amelyen termést nem talál.
Jézus betér a templomba, ahol körülnéz, kimegy Bethániába, odamegy a fügefához amelyen nincs termés, mert nincs fügeérés ideje, elátkozza a fát, hogy soha többé ne ehessen róla senki, aztán visszamegy Jeruzsálembe, kiűzni a kufárokat.
Nem nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen milyen fáról van szó, ha az elátkozás a két templomba térés közt történik, ahol viszont megy a biznisz?
Márk 8/24: “Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.”
Jézus elmondta, hogy a templomot rablók barlangjává tették, amire az elpusztítás volt a válasz, melyet magyarban elveszíthetnékre fordítottak (Márk 11/17-18). Így talán nem olyan durva a kijelentés?
Ezek után a fa teljesen kiszáradt, ugyanis a JÁNOS 5/23 leírja, hogy “AKI NEM TISZTELI A FIÚT, NEM TISZTELI AZ ATYÁT AKI ELKÜLDTE ŐT”.
Jézus tisztán és világosan megfogalmazta, hogy “MINDEN FA, A MELY NEM TEREM JÓ GYÜMÖLCSÖT, KIVÁGATTATIK ÉS TŰZRE VETTETIK” (Máté 7/19).
A Templom-hegyről emelkedett fel a mennybe Mohamed próféta a muszlimok hite szerint, akit viszont kapcsolatba hoztak a kundalínivel.
A Tetovált lány bemutatója után 42 nappal, a 2012-es év 23. napján, január 23-án beléptünk a SÁRKÁNY évébe.
                 http://napidoktor.hu/napidoki/freewriting/1/7/3/6/9/bleadimg/Asarkanyeve_229.jpg
            2012. jan. 23. ---> 333 nap ---> 2012. dec. 21.
333 egyik jelentése a KUNDALÍNI, amely öngyulladás kiváltója is lehet.
Sárkány pedig egyenértékű a bibliában az ördöggel/Sátánnal/kígyóval.
Sárkány = kundalíni, Nap, üstökös, stb. Mindig az, amely káoszt idéz elő a Földön. A gonoszság az emberekben van, ami a tudatlanság következménye.
2012. jan 23-án M9-es kitörés volt a Napon a Föld irányába, az 1402-es napfoltból.
http://thewatchers.adorraeli.com/wp-content/uploads/2012/01/proton-flux-2012-01-23.jpghttp://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/76000/76998/20120123_tryptich_0304.jpghttp://astronomologer.com/wp-content/uploads/2012/01/sun-dragon-by-artist-Henry-Roll.jpg
                     http://spaceweather.com/images2012/23jan12/cme.gif?PHPSESSID=e6t1vlge1uqssorcdu821ehfi6
Ugyanezen napon, 333 napra 2012. dec. 21-től, az oroszországi UFA fölött egy a szívárvány színeiben villódzó UFO-t filmeztek le, középpotban egy fekete foltal, vagy lyukkal. Könnyen lehet, hogy valamit megjelöltek, akár igazi a felvétel, akár nem. Ha tényleg UFO-ról van szó, nem állítom, hogy idegenek lennének, hiszen a filmekben is látható az időpontra utalás.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/ufo_-_333_-_portal.jpg?88311049
2010. szept. 16-án mutatták be a DEVIL című filmet, amely a 333-as épületben játszódik és a lift utasai a 42. emelet felé tartanak. Valahányszor a villany kialszik, egy bűnös lélek meghal.
A film tökéletes megjelenítése a kundalíni/ördög párhuzamnak. Csak az maradt életben, aki végül megbánta tettét.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/devil_2010_kepek.jpg?77715931
Márk 11: “És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”
A DEVIL bemutatójától 3x3x3, vagyis 27 napra, a chilei 33 bányász közül (október 13-án) az első személyt 11:11-kor hozták a felszínre. A kapszula neve pedig Főnix volt és 69 napig (Ying/Yang) voltak a mélyben, ebből 17 napig nem tartották a kapocsolatot a külvilággal. A főnix kapszula 420 kg volt és az október 13-ai nap, 800 napra (OMEGA) volt 2012. dec. 21-től.
http://news.discovery.com/storymaker/chile-miner-timeline/pod.jpghttp://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/1111000.jpg?33393671
2010. szept. 16-án, mutatták be az ALFA ÉS OMEGA animációs filmet, 17-én pedig láthatóvá vált az 1108-as napfolt, melynél szintén elindult egy erőteljesebb tevékenység a Napon.
Az ALFA ÉS OMEGA és a DEVIL bemutatójának napján, 2010. szept 16-án viszont az 1106-os napfolt volt látható, ami után az 1108-as következett, kihagyva az 1107-est, amely 333 napfoltra esik az 1440-es napfolttól. Az 1108-as emelkedése viszont már szept. 16-án meg lett jelölve. Látható, hogy aki a napfoltokat számolja, valamit tud a naptevékenységről. Maurice Cotterellnek is volt grafikonja, amit el is juttatott a NASA-hoz!http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/1107_-_a_jo_es_rossz_harca.jpg?42454624
Jelenések könyve 21: “Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.”
Jelenések könyve 22: “Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.”
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/penge_3_kepek_2.jpg?79672229http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/massive-solar-flare-2012-art.jpg?24742114http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/sajat_2012.jpg?42005327
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 380
Heti: 1 659
Havi: 6 470
Össz.: 2 831 018

Látogatottság növelés
Oldal: KORONÁRA KÉSZÜLJ 1
Hajnalhasadás - © 2008 - 2020 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »