Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Ha - mint a korábbiakban leírásra került -, a zsidó nép színrelépése (Ábrahám) előtti leírások a magyar nép, helyesebben fogalmazva, a magyarul beszélő népek története, logikus, hogy a jelenések könyve is tartalmaz erre a 2 népre utaló leírásokat, próféciákat. Genetikai kutatások a Rockefeller intézet megbízásából kiderítették az egyszer fenn, egyszer lenn felállást. http://somlovedpajzs.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1090260
Nos János, aki lélekben (révülésben) az Úr napjának időszakában tartózkodott, leírja, hogy az ember Fiához hasonló jobb kezében 7 csillag (vagyis 7 bolygó) van. Jánosra vetve jobb kezét ezt mondja: "NE FÉLJ - Én vagyok az Első és Utolsó, az Élő, kinél a pokolnak és halálnak kulcsai vannak (jel. 1/17-18).
Az ember Fiához hasonlót a 7 gyertyatartó (7 bolygó) közt pillantja meg. A 7 gyertyatartó közt a 7 gyertya lángjának FÉNYe, amelyhez Jézust is hasonlították, de nem azonosították. Jézus az Alfa és Omega. Magánhangzó váltásával ez úgy hangzik, hogy ÉLŐFA és MAG. Vagyis a fa a magból sarjadzik, elérve kifejlett állípotát magot ereszt, abból pedig ismét fa válik. Márk evangéliumának 8/24 részében a vak, miután Jézus meggyógyítja, az embereket járkáló fáknak látja. A magyarok, kiket a MAG népének is neveznek, az ősiségben a FA népeként is neveztetett. Ők, a Szkíták utódai, kiknek véréből Zarathusztra, Buddha és nem utolsó sorban Jézus is világra jött. Ők élnek a Tejút-galaxis MAGjával összeköttetésben levő szívcsakrán. Az ő országuk (Isten országa-Szkíták), hazájuk fölött áll a Szent Korona, a Föld egyetlen szakrális koronája, amely a bolygó egyetlen ÉLŐ koronája. Ezt a koronát szállították el az amerikai Fort-Knoxba.
A repülőgép ládájára azt írták "AZONOSÍTATLAN REPÜLŐ TÁRGY - SUGÁRZÓ ANYAG" (Szántai L.), ugyanis mérhetően sugároz, emiatt sem érhetett senki hozzá koronázáskor, csak egyfajta védőöltözékben, ami földelt (Pap Gábor).
A Szent korona 33 évig volt távol otthonától, magyarföldtől. Pont 33 évvel később 2011 január 6-án pedig Magyarország kapta meg az UNIO soros elnökségét, persze csak formálisan, színjáték formájában.
A Szent Koronánkat 1440-ben (144000 = FÉNY) lopták ki Magyarországról Bécsújhelyre, ahonnan 1463. július 24-én, vagyis 23 év múlva (23 = DNS, Szíriusz B) Sopronban III. Frigyes (Habsburg) császár és képviselői adják vissza 80000 Ft ellenében. Szántai Lajos szerint ekkor kezdődött meg a 10 nap.
A jelenések könyve 2/9-10-ben azt mondja az Első és Utolsó, hogy NE FÉLJ a megszállók nyomorgatásától, hanem légy hív mindhalálig és neked adja az Életnek Koronáját. A nyomorúság 10 napig tart. A precessziós Nagyévben, ami 25920 év (26000, 25800) egy Világhónap kb 2160 év. Ez a valóságban változó, ugyanis a csillagképek nem azonos méretűek! Ettől függetlenül általános számítással 1 nap 72 évnek felel meg, 10 nap ebből kifolyólag pedig 720 évnek (1440 + 720 = 2160). A holdátmérő 2160 mérföld. A Nap a nappal, a hold pedig az éjszaka lámpása, vagyis az emberiségre az Igaz FÉNY (nem a tükör) ellopásának fátyla borult, miként a judeo-kereszténység papjai feketében, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend papjai, a Pálosok fehér ruhában járnak, akiket persze elüldöztek a megszállók. 2011-ben a soproni Pálos kolostort meditációs központtá alakították, ahol megjelent egy Habsburg is (erről már írtam).
Habsburgok keze volt az azték kultúra felszámolásában, 10 millió indián lemészárlásában is, miként magyarországra is ugyanazok a zsoldosok törtek be. A nagy pusztítás megkezdésére Igazságos Mátyás királyunk "halála" után került sor, ki a legendák szerint egy hegy belsejében, egy vasasztalnál alszik (révül).
Szántai Lajos szerint (2003-ban) a Vízöntő kor 2160-ban kezdődne, de mint már szerepelt, nem egyforma a Világhónapok, vagyis a Zodiákus jegyek/csillagképek mérete, így az időszakok hossza sem azonos.
Dr. Molnárfi Tibor szerint az új kor 1994-ben kezdődött, Balogh Béla szerint 2010-ben, Zecharia Sitchin szerint 2100 körül, stb.
Gaston Georgel a 6480-as AEON korszak 4. alkorszakát 2030-ban határozza meg, de már a könyvében (Az emberiség négy korszaka) fellelhető 16 év csúszás.
Teres Ágoston (Biblia és asztronómia 274-275. o.) könyvében leírja, hogy a Halak (Pisces)  csillagkép szélső csillagaival kel ma a tavaszi Nap, melyek átnyúlnak a Vízöntő (Aquarius) csillagkép Omega csillaga fölé. Emiatt gondolják többen, hogy már elkezdődött az "új korszak" a Vízöntő jegyében. Ezt azonban nem lehet asztronómiai számítással igazolni. Ez alapján már érthető, hogy ahány könyv, annyi dátumozás, nem pedig összeesküvés áldozatai vagyunk az új kor meghatározásánál, mint mondják egyesek. Uwe Topper könyvében (Kitalált történelem) a központi csillagunk, a Nap által kiváltott precessziós ugrásokat írja le.
Említésre érdemes viszont, amit Szántai Lajos is kihangsúlyoz, hogy az idő fel lett gyorsítva, meg lettek a napok rövidítve a választottakért (Márk 13/20), így teljesen érvénytelen az állítólagos 300 év betoldása.
A korfordulót mindazonáltal az ókori csillagászok a Nap, a Hold és a bolygók ismétlődő együttállásából vezették le, megfigyelve az ezekkel egyidejü eseményeket. Gerald Benedict (Maja próféciák a 2012-es évre) szerint is a maják számára az idő ciklikus természetű volt, amelyben a már megtörtént eseményekből megjövendölhető a jövő eseménye. Emiatt is számolták oly elszántan az idő folyását.
A 300 év, pontosabban 297 év betoldását hangoztatók 2012-vel kapcsolatban amit nem nagyon hangsúlyoznak (talán nem ismerik), az a Föld rácshálója és a tengeri mérföld kapcsolata, vagyis a 33.33° szélességben és hosszúságban, az ugyanis 2012.9 tengeri mérföld.
33.33 2012 
A navigáció egyesíti a teret az idővel és a mennyeket a Földel. A 3-as szám alapvető ezen eljárás szempontjából.
A háromszögelés egy trigonometriai, geometriai művelet, amellyel egy háromszög két csúcsának koordinátáit, valamint a belső szögeket ismerve meghatározhatóak a harmadik csúcs koordinátái. A GPS rendszerek elterjedése előtt ez az egyetlen módszer volt a földmérők, térképészek kezében.
Ahogy a navigátor a térben és időben elhelyezkedő szélességi és hosszúsági helyszín meghatározására használhatja ezt a tudást, ezeket az értékeket magán a földön felmérhetik úgy, hogy felfedjék az emberiség okkult végzetének idejét. Emiatt is a 33-as szám az iránytűnél és négyzetelésnél az illuminátus elitnek oly fontos szimbólumai.
Ezen a 33.33-as ponton történ Henoch apokalypszise alapján Azazel és társai szövetsége. Ez volt a Hermon hegye.
                          33.33 hermon
Ez a számérték jelenik meg a jelenések könyve 12/4-ben, 8/7-12-ben és Zakariás 13/8-9-ben (ég csillagainak harmadrészét, két rész kivágattatik a harmadik megmarad, beviszem a harmadrészt a tűzbe, földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, tengernek harmadrésze vérré lőn, állatoknak harmadrésze hajóknak harmadrésze elvesze, folyóvizeknek harmadrészére, változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé, megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék).
Valljuk be, ez egy kicsit túl sok harmadrész, vagyis 33,33 %.
Érdekes módon, akik meghatározták a mayák korlezárását, amihez természetesen csillagászati adatok is társulnak, éppen ezt a 2012-es évet jelölték ki.
Ezékiel látomásában szereplő kerekeket GALGAL-nak nevezik, amelynek számbeli értéke is 3333 (nincs magánhangzó). Ez elolvasható Teres Ágoston könyvében. Ebből csinált Erich Von Däniken űrhajót. Nos a látomásban a precessziós Nagyév 4 részre osztása jelenik meg.
G = 3, L = 30, ami 33 és 33, vagy 33+33 = 66 (jelenések könyve a 66. könyv), de lehet 3x30 + 3x30 = 180.
Uwe Topper szerint 1260-ban volt egy katasztrófa (ugrás), ami 42 x 30 év. A 30 a 360° 12 részre osztásának értéke.
             David Flynn szerint az iránytűrózsa egyenlő 33.33-al
                flynn 33
Iránytű fedezhető fel viszont a Soproni-hegységben Asztalfőnél (Urak asztala), egy kőasztalba vésve. Mint írtam Sopronnál került vissza a Föld bolygó egyetlen szakrális Koronája saját hazájába 23 évre 1440-től (FÉNY és a szent Jeruzsálem, mely Istentől szállott alá a mennyből 144000, ő vele száznegyvennégy ezeren, a kiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve - jel. 14/1). 1440-ből 180 év pedig 1260.
Véletlenül vagy sem, de az antikrisztus uralmát is ehhez a számhoz kötik.
Urak asztala megjelenik Visegrádnál is, ahol megjelent a Szent Korona is a múltban.
Éppen Hermon hegyével átellenes oldalon, szintén 33.3°-nál Roswellben lezuhant egy repülő csészealj 1947-ben.
1208 mérföld a távolság Roswelli baleset helyszíne vagyis a 33.33 szélességi fok és az Arc nevű ábra keletkezésének helyszíne közti szélességi elhelyezkedésben.
1208 volt az összes karakter az ábrában (151 karakter 8 bitben)
alien glyph
alien
Valakik, valamiért a 2012-es évet, amikor a Vénusz-tranzit páros második felvonása történik, egyfajta ritualisztikus évnek tekintik, ugyanis a londoni BigBen órája is ettől 153 (Jézus - Halászat) évre indult el.
A Vénusz ciklusain alapuló számítások segítségével állapították meg viszont a királyok megkoronázásához kedvező időpontot. A Föld összes királyságánál felkenéssel történik a királlyá avatás, nem a koronázással, miként Dávidnál is történt, egyetlen egyet kivéve. Ez a Korona a Magyar Szent Korona, amely szakrális és Élő Korona.
 
Nos az Első és Utolsó-nál vannak a pokol és halál kulcsai (jel. 1/18).
Kulcson a lőszfal megcsúszása miatt 36 embert telepítettek ki. (Ez itt a HULLÁM utca).
1+2+3+4+.......+36 = 666
A Fény amely a jelenések könyve gyertyatartói, vagyis bolygói közt található, maga a SZERetet, SZERelem. Ez a FÉNY-SZER tartja a bolygókat a pályájukon.
Jézus, az ÉletFája azt mondja a János 13/34-ben: "Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást."
Ha nem változunk meg, a népek gyertyatartói, bolygói újra kimozdulnak helyükről (jel. 2/5). A magyaroké a Jupiter, a héber nyelvüeké a Szaturnusz. Az aztékoké a Vénusz, akit ők valamiért a háború istenének, vagyis Marsnak is neveztek.
A jelenések könyve 1/16-ban a szájából két élű ÉLES kard jő ki, ami a Mars bolygó (Szántai L.). Az igazi csillagok háborújáról (StarWars) Immanuel Velikovsky - "Ütköző világok" művében utánanézhetsz.
                         George Lucas fél 2012-től
            JÉZUS TÖBBSZÖR IS FIGYELMEZTET: NE FÉLJ!
                              Ugyanazon napon
                             Magyarra lefordítva
Megjegyzendő, hogy a legendák szerint az Igazságos király (Mátyás), a hegy belsejében, egy Vasasztalnál alszik, vagyis révül (VAS = háború = Mars).
 
Jézus kijelenti: "Lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása" [Lk 21:25; Mt 24:29; Mk 13:24-26; Jel 6:12-17].

2011 januárjában a West Balkánban történt egy tragédia.
A West Balkán 300 (TAU) férőhelyes. A hisztéria okának a partidrogokat kiáltották ki bűnösnek.
Ecstasy = X =  XTC = X-TC (angol ABC-ben TC = 23)
Tabletta = a sok-sok forma közt általában kettéosztott kör.
    exjini
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 53
Tegnapi: 569
Heti: 976
Havi: 6 136
Össz.: 2 631 440

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Az ajtón kopogtat 3
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »