Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Rachel Weisz a Télbratyóban (Fred Claus). Hét manó/törpe, mint a hófehérkében. A 8. a 7-est emeli fel. Nálunk magyaroknál Anonymus szerint pedig hét vezér volt.
télbratyófred claus
fa
Vincen Vaughn-t 2008-ban a "4 karácsony" című filmben is láthattuk, a Deep Impact mozi "messiás" hajójának parancsnokával..
Ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. A ki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. (Máté 18/3-4)
Grandpierre Attila- Karácsony:
"A karácsonyfa ősképe a világító fa. De nincsen más világító fa a világon, csak a Világfa. A Világfán csillagok világítanak. Ha tehát a karácsonyfa ősképezete a Világfából ered, akkor a karácsonyfán csillagszerű fényeknek kell világítaniuk. A tény, hogy a karácsonyfán gyertyák és csillagszórók világítanak, alátámasztja következtetésünket: a karácsonyfa valóban a Világfa ősképének, a Világegyetemnek ábrázolása."
Mennyek országa pedig a Világegyetem.
 
Rachel Weisz, mint Hófehérke. Hófehérke pedig almába harap.
  hóf
                      alma
Hófehérkében a gonosz banya, a sátán cinkosa azt mondja:"Egy harapás az almába, és az áldozat szeme örökre becsukódik, az alvó halálba.
Hófehérkéért a HAPPY END filmlezárásban pedig eljön a herceg FEHÉR lovon és a felhők közül előtűnő ÉGI, vagy MENNYEI királyságba viszi.
               fehér ló
Jelenések könyve 19/9-11:
"Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik."
 
A parazsat evő fehér szárnyas táltos Grandpierre Attilánál (Karácsony) Napszimbólum. Berta Tibor is leírja, hogy: "A fehér ló nem ló" - mivel a csillag földi totemjele iráni mintára Kínában is az égi tudást megtestesítő szimbólum volt.
         tristar
2001. augusztus 14-én mások szerint 12-én, vagy 13-án jelent meg Milk Hill-nél az addig legnagyobb ábraként számontartott képződmény.
Az ábrát a fehér lóhoz helyezték le.
409 körből áll.
409 a színskálák számának összege a vöröstől a liláig.
VÖRÖS..NARANCS.....SÁRGA..........ZÖLD..........KÉK..........INDIGO...........LILA
27...............60..................92...............49...............40..............58.................83   
27 + 60 + 92 + 49 + 40 + 58 = 409
409 átalakítható úgy, hogy 40+9 = 49
49 az pedig 7 a négyzeten.
7 szín van a színspektrum sablonban a vöröstől a liláig.
A 7 szín a 7 Chakra
Az ábra 6 karja az ötödik Napból a hatodikba való átlépést jelképezi középen a Nappal. 409 kör található benne. 4+0+9 = 13. baktun (ism.: aminek napjainak száma 144000 nap).
A 6 kar kiterjedése 13 a középponttól kiindulva.
A 6 kar középső köre is a Nap, miként az a 7. Hogy van a mondás? A Nap 7 ágra süt.
6 kar szorozva a 7-el = 42!

          milk hill
Az eredeti Hófehérkében a bányában dolgozó HÉT törpe délután ötkor, vagyis 17 órakor fejezi be a munkát.
Chilében 33 bányász került a föld fogságába 700 méter mélyen. Kiszabadításukra 33 cm-es lyukat fúrnak, amit később 66 cm-re bővítenek. Karácsonyra ígérték először a kiszabadításukat. Valójában a 33 cm-es lyukkal a 33 bányászhoz szeptember 17-én leértek http://www.origo.hu/nagyvilag/20100917-elerte-a-furo-a-melyben-rekedt-chilei-banyaszokat.html . Ezen időponthoz írtam egy cikket: http://hajnalhasadas.hupont.hu/92/omega
A Télbratyóhoz behelyezett képen látható, hogy a karácsonyfa szimbolikus megjelenítése a kundalíninek, ami a szkíta mágusok titkos Tudása volt hajdanán. A gerincoszlopról a lélek létrájáról: "Az ember 33 csigolyával születik. Felnőttkorban a többség már csak 24 önálló csigolyával rendelkezik köszönhetően annak, hogy a csigolyák meghatározott részeken bizonyos fejlődésen mennek keresztül. Az ágyéki (lumbáris) gerinc 5 csigolyából áll. Ezek alatt kilenc csogolya összenő egymással. Öt közülük képezi a háromszög alakú keresztcsontot (sacrum). Legtöbb ember hátán két kis gödröcskét találunk (történelmi nevükön a "Venus gödrök"). Ezen gödröcskék alatt kapcsolódik a sacrum a medencecsonthoz képezve a sacroiliacalis izületet. A keresztcsont alatti négy csigolya alkotja a farokcsontot. http://www.mozgaskozpont.hu/index.php?html=htmls/anatomia.htm
Jézus a közhiedelem szerint 33 évet töltött a földön. Nagy Sándor, aki megpróbálta újraépíteni a bábeli tornyot úgyszintén 33 évet élt. Sándor nagy könyvgyűjtő hírében állt, de máglyára is küldött párat.
A chilei bányaszerencsétlenség helyszínére látogattak a 38 éve az Andokban repülőszerencsétlenséget szenvedett sportolók, akiknek kálváriájuk 72 napig tartott, miközben egymást ették meg.
Oziriszt a hónap 17. napján zárta ládába Szet 72 cinkostársával!
Oziriszt párhuzamba állítják a magyarok ősével. A chilei szerencsétlenségbe belekeverik a magyar tulajdosokat http://www.nol.hu/kulfold/20100902-az_emberbarat_milliomos . Rachel Weiszre azt mondják magyar (vérségileg nem). Jézus pedig inkább volt vérségileg a magyarokhoz tartozó, mint a zsidókhoz.
Nyilvánvaló, hogy a történet a Fény ébredéséről szól, miként a bányászok kihozatalát a médiában a mélyből/sötétből a téli napforduló utáni karácsonyra időzítették a médiában. A Fény őrzői ("grál lovagok") pedig a pálosok a Pilisben. Valami történni fog? Vagy már történik?
Az események alatt Christchurchben földrengés történt 66 kilométeres mélységben. És nem utolsó sorban: A földmozgás epicentruma mindössze 7 kilométerre volt a szigetország második legnagyobb városától
http://www.hirado.hu/Hirek/2010/09/03/19/Rendkivul_eros_foldrenges_razta_meg_Uj_Zelandot.aspx (Krisztus, (7 és a judeo-keresztény biblia 66 könyvet tartalmaz)
77 fény
Hófehérke gonosz boszijával nyilvánvaló, hogy a harmadik szemre (harmadik csillag) céloztak a rendezők, hisz még maga Walt Disney is 33 fokos szabadkőműves volt. A herceg, aki eljön hófehérkéért és elviszi a MENNYEI királyságba atyjához nyilvánvaló, hogy JÉZUS, aki a jelenések könyve alapján mint a világ ítélő bírája tér vissza.
Steven Spielberg 33 fokos szabadkőműves egyik alkotásába a Gremlinsbe szintén belevonta a hófehérkét. A szörnyecskék ezt nézték a moziban. A film természetesen karácsonykor játszódik.
A Gremlins 2-ben pedig a kis szörnyetegek, akik írtóznak a FÉNY-től, a 42 utcában található épületben randalíroznak NewYorkban a Grand Central Terminal mellett. Itt is a Hófehérkét nézik. http://hajnalhasadas.hupont.hu/81/a-kocka-el-van-vetve-7
Nem is meglepően a kis Gizmót egy faládában őrzik és nem szabad víznek érnie, vagy vizet innia. Faládában, bárkában volt az írások alapján Mózes, Noé és Ozirisz, aki 17-én halt meg. Gizmo pedig a 17-es autóversenyzőt nézi a tv-ben, átélve a jelenetet.
gizmo ládábangizmo 17
gremlins 42
A második részben Christopher Lee-t is láthatjuk:
A 2 film egyfajta rituálé, üzenet volt: http://thestygianport.blogspot.com/2008/12/opening-stargate-via-gremlins.html
Árgyusi Imre:
"Az Osiris-Horus misztériumot, az ember újjászületésére vonatkozó titkos műveletek leírását Thot könyve tartalmazta (42 volt). A könyv magába foglalta a "halhatatlanság kulcsát", a módszert, melynek segítségével az agy bizonyos része stimulálhatóvá vált, és így az emberi tudat kitágult, a beavatott bepillanthatott a természeten túli világba. A hieroglif szimbólumokkal írt könyv magába foglalja a sötétségen át az emberiség megváltásához vezető utat, a Királyok útját. A tanítás maga: az újjászületés.
A Turul jelkép madár, nem ismerjük pihenő állapotban, csak széttárt szárnnyal: nem lehet pillanatnyi pihenése sem. Ő a világot fenntartó erő. A valódi sólyom rendkívül tiszta madár, tollazata igen erős. Nem vérengző, ismeri a kegyelmet. Ha sas és sólyom csap össze, a sólyom győz, gyorsaságával megfordítja a sast. Látása kiváló. Betanítása csak szeretettel, megértéssel lehetséges. Attila pajzsán hordta a Turul képét, a Napkarvalyt, ami azt jelenti, beavatást nyert a Horus-Sólyom misztériumba, átesett a 'harmadik szem' megnyitásának szertartásán és Horus-Turul védelmezte őt és népét.
Horust a horizonton álló, felkelő illetve lenyugvó Nappal is azonosították. A Nap volt az Égi Szem, ami mindent lát a földön. A "Horus szeme" misztérium beavatásánál a harmadik szem megnyitása, a fizikai világot irányító szellem megtapasztalása volt a cél.
Thot varázspálcája, a kaduceus, amelyre a jó és rossz tudás fehér és fekete kígyója fonódik, a fehér és fekete mágia pálcája, a misztikus megvilágosodás szimbóluma. A varázspálca az életfa szimbóluma, a világoszlop, ami összeköti a jelent, a múltat és jövőt. Az alvilágból jön, és a jelenen át az égi jövőbe magasodik. A háromszor legnagyobb mindhárom birodalom titkaiba be volt avatva. Ő volt a legnagyobb király, pap és bölcs személyében. Tudása három nevezetes isteni személyben él tovább: az egyiptomi Thot-ban (aki tud, tudó, tudós), a görög Hermészben (három-ész), és a római Mercuriusban."
 
Mercurius, vagyis merkúr megtalálható a Grand Central Terminal tetején, Herkules (Héraklész) mellett.
Herkules a kígyóval, a Tudás fájának szimbólumával:
                       herkules
A Heszperiszek kertje Héra gyümölcsöskertje, ahol az egyik fán az örök ifjúság és halhatatlanság aranyalmái teremnek. Az aranyalmafát Gaia adta nászajándékként Hérának, Zeusszal tartott esküvőjén. A csodálatos hangú heszperiszek feladata volt a fa gondozása és őrzése. Ám egyszer mégis megrabolták őket, ezért Héra melléjük rendelt segítőtársként egy sohasem alvó, százfejű sárkányt, akit Ladónnak hívtak.
Tizenegyedik feladatában meg kellett szereznie a Heszperiszek aranyalmáit, amelyet Ladón, a sárkány őrzött. Héraklész elment Atlaszhoz, aki a Heszperiszek apja volt, és megkérte, hogy hozza ki neki az aranyalmákat, cserébe átveszi tőle az égbolt tartását, amíg vissza nem ér. Atlasz boldogan ki is hozta az almákat, de az égboltot már nem akarta visszavenni. Héraklész ezért azt kérte Atlasztól, hogy fogja meg egy pillanatra az égboltot, csak addig, amíg hoz egy párnát a vállaira, mert nagyon nyomja a teher. Atlasz beugrott Héraklész trükkjének, így a hős ezt a feladatát is megoldotta.
Timaru-Kast Sándor - Fehér ló fiai 293:
"Az Ősatya az Égúr vagy "Hercules" (Napisten), azaz Magor (Magyar) képében jelentkezik. Tudott dolog, hogy a "görögök" Rhodosz szigetén Héraklészt Magarnak vagy Makarnak nevezték."

Folytatás a hármasban
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 209
Tegnapi: 251
Heti: 209
Havi: 7 935
Össz.: 2 656 906

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Omega - transzformáció 2
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: úton hazafelé 3 videa - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »