Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2/3-8:

Ne csaljon meg titeket senki semmiképen, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Mert nem jön az el addig, mígnem megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Működik ugyan már a törvényszegés (lázadás) titkos bűne, de mindennek megvan a maga ideje (terszerűség), de miután megjelenik, megemészti az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével.
Péter Apostol II. levele 3/7,10:
"A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek."
Jelenések könyve 13/5, 6, 8:
 És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele? És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta"
 
Életnek könyve = DNS mely információt tárol, raktároz.
A DSN károsításának nem is oly titkos hadművelete vagyis a Teremtés elleni lázadás "titkon":
Ne egyél sót, egyél inkább káliumot; egyél minél több mesterségesen előállított színezék és adalékanyagot; használj minél több mérgező kenceficét; radioaktivítás terjesztése;stb.
Azt mondják ne egyél sót. Még a Bhagavad Gítá fordításába is behelyezték, mint Krsna egyik parancsát. Ettől függetlenül, ha megfigyeled az ösztönösen táplálkozó állatokat, mint pl. az elefántokat, majmokat Afrikában, akkor láthatod, hogy ők esznek sót. Ez Attenboroughnál megtekinthető.
A judeo-keresztény bibliában Ésaiás 30/24 alatt ez olasható: "A barmok és a szamarak, a melyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, a melyet megszórtak lapáttal és villával".
Kérdés, hogy a következő fordításban még szerepelni fog e az idézett bibliai passzus. Mielött hinnél a "magyar" agymosóknak, járj mindennek utána!
 
Jelenések könyve 5/6-7: "És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből."
Nos Jézusnál lesz az Életnek könyve. 
János evangyélioma 5/22:
"Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta"
Jézust magát a Nappal azonosítják. Jézus a Napban (Sopra Minerva, Róma), 12 Napsugárral és 5x12, vagyis 60 egyenes sugárral. A kettő együtt 72.
           Nap Jézus Róma
A DNS-t a Nap hangolja át, a tárolt információ és a "tisztaság" alapján.
Több gnosztikus tanítás szerint Jézust Ogdoad-ként, vagy a Nap mögötti Napnak tekintették. A Nap mögötti Napnak a leírása pedig ugyanaz, ami a Szíriusznak, a spirituális Napnak.
                http://www.plotinus.com/gnostic_jesus_copy.htm
A Szíriusz-B egy perc alatt 23-szor fordul meg a tengelye körül, amely hatalmas mágneses mezőt kreál. A Szíriusz A pedig 23-szor fényesebb a Napnál. Az emberi Dns-ben pedig pont ezt a 23-as számot találjuk meg.
                    dns 23
A Szíriusz csillag mozgása megegyezik a DNS molekula geometriájával.
      Nap Szíriusz dnsSirius
A jelenések könyve alapján a kiválasztottak száma a 144000, ami mint ismeretes a Fény egyik száma (Bruce Cathie). Érdekes módon a Szíriusz csillag is 1.44 magnitúdójú. Az Újév kezdete, január elseje pedig az a Nap, amikor az Anyaisten csillagképe, a Kutyacsillag kulminál, vagyis eléri a legmagasabb pontját az égbolton.
Jézus maga mondta, hogy "senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János evangéliuma14:6) , vagy “Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.” (János 10:9).
A Nap a magyar és az egyiptomi hagyományban maga a Fény, a Szeretet, vagyis Isten jobb (jobbik) szeme, ami népmesékben nevető szemként jelenik meg. A tibeti halottaskönyv szerint az anyag világát hátrahagyó, a Fénytől felkészületlensége folytán elmenekül, visszazuhan az anyag (666) birodalmába. Az egyiptomi halottaskönyv szerint az ítélet csarnokában 42 ítélő várja az anyag világából eltávozót, azt aki eddig 70 kiló emberi ruhát viselt, viszont fény az alaptermészete.
ítélet csarnoka 42
A Napfény által keletkezett szívárvány pedig a Nap 42°-os magasságáig látható. Afölött a horizont alatt alakul ki.
               42
Nos ezek alapján, mint az egyiptomi halottaskönyv leírja, magad vagy az ítélő. Ez érthetővé válik, ha megértjük Jézus szavait, és tudatosul bennünk, hogy minden EGY. Magyar nyelvben ez úgy jelenik meg, ha pl. ketten vagyunk, akkor EGYMÁSsal vagyunk, miként az EGY másai vagyunk. Jézus: "Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van" (János Evangyélioma 14/11) .
Zsoltárok könyve 82/6: "Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan".
János evangéliuma 10/34:  "Nincs é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?"
Nos az Atyához Jézuson (Nap/Szíriusz) keresztül vezet az út, a magyar hagyományben pedig szokás volt a Napba nézni hajnalanta napfelkelténél. Két festményen Madonna látható feketében, ami az Anyaföld megjelenítése. Mind a kettőnél megjelenik a Nap, Madonna testfelületén. A Nap felé pedig a valamik, talán a lelkek szimbólumai, a Nap irányába tartanak.
            madonna
madonna
http://www.bibliotecapleyades.net/ufoart/UFOArt2/Madonna_PalVecchio_Stella.jpgmadonna Nap ufo
képek
Karcsai mesében (Infántis Lacika) Tündérszép Ilona (Boldogasszony) Kék tengeren van. A kék tengeren 77 (77 =OZ/PAN/NAP/ORION) sziget és a hetvenhetediken van Tündér Ilona vára. Tündér Ilona palotája a mesében 7 emeletes, amit nagy víz vesz körül és egy hídon kell keresztülmenni a kapujáig. A kacsa lábán, vagy kakas sarkán forgó forgó palota/vár a Világfa teteje, vagyis a Sarkcsillag, amelyet a Sárkány csillagkép vesz körbe, őrizve a palotát. A palotához pedig a szívárványhídon lehet eljutni, miként minden emeleten ezer ablak van színarany üvegből. Az arany és a szívárvány (42/84) a Nap jelképei, ahová a Csodaszarvas emel fel. Másképpen fogalmazva a mennyországba (földi?) Nap/Krisztus/Kozmikus/Megvilágosodott tudattal térhetsz vissza.
Az Atyaisten csillagképe az Orion, melyet a magyar hagyomány kaszáscsillagként, Nimródként, az egyiptomi hagyomány pedig Oziriszként említ. Említik még ADAM Kadmonként is, az ember prototípúsának. Oziriszt az Orion mellett azonosítják még a Nappal, miként Íziszt is azonosítják a Szíriusszal és a Vénusszal egyaránt. Nagy a kavalkád? Első nekifutásra lehet, de Jézus maga mondta, hogy: "ÉN ÉS AZ ATYA EGY VAGYUNK' (JÁNOS 10/30)!
Érted már a lényeget?  Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek (János 14/19-20). Szeresd felebarátodat, mint TENmagadat (Jakab 2/8-9).
Ezeket a passzusokat még nem rostálták ki a bibliából. Kérdés meddig marad benne.
Ha valaki rád tekint, Ő néz rád. Ha már ezt a "nagy titkot" ismerjük, úgy is bánjunk EGYMÁSsal, még az állatokkal is, ugyanis a SZER-ETET. Amit adsz, azt kapod vissza, de ne azért adj, hogy kapj.
 
Jézus, a jövő emberének azt a tanácsot adta, hogy figyelje az eseményeket, mert azok megmutatják, mikor lesz a visszatérés. Pál pedig leírja, hogy a visszatérés előtt a bűn embere fog megjelenni, aki a jelenések könyve szerint 1260 napig, vagy éppen 30 napos számítással 42 hónapig fog uralkodni (Jelenések könyve 13. rész) és maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
A Jelenések könyve görög nyelvű, a görög Olymposz főistene pedig Zeusz, aki a rómaiaknál Jupiter, skandináviában pedig Thor, aki Odin, vagyis a NAP után következik.
                thor
A DAWN, vagyis hajnal számbeli értéke a 42, amely a Jupiter alkímiai szimbólumát rejtő számadat és az ítélet csarnokában szereplő ítélők száma, mely a szívárvány száma is.
      42 jupiterjupiter lucifer 2010jupiter
DAWN = D+A+W+N = 4+1+23+14 = 42 = JUPITER = LUCIFER a 2010 a kapcsolat éve filmben.
 obama 2008 dawna new dawndawn
nasa dawn
jordan maxwell dawnoperation odyssey dawn2001 odyssey
christ dawnhail zeus
     jupiter 42 zeuszeusjupiter tin 42
                          jézus villámcsapás
     42 jelenik meg a KingKong moziban is Jack mögött (KK/11:11)
                KING KONG42
Jupiter mellett jelenik meg a Képletben a 11:11, a MIT feliratú pólóval egyetemben (MIT = 42)
jupiter 11:11
A Jupiter egy alakalommal a szívárvány mellett látható a filmben, mikor Cage rájön, hogy a Nap.
              képlet cage rájön
              képlet szívárvány jupiter
Cage fiának az egyik fénylény a Jupiter ujjával mutatja, hogy nézzen az ablakon ki, ahol láthatja a jövőt.
                         képlet idegen
képlet tűz
                     Jupiter Jézusnak, a Fény Fiának csillaga.
János:  „Én még vízzel keresztelek, de aki utánam jön, tűzzel és szentlélekkel keresztel meg".
A képlet filmben pedig az első két üzenet az atomszerkezetes rakétakilövés  (STS-134) és a kettő Nappal rendelkező égbolt, melyet behelyeztem a Szíriusz-híd 2 cikkbe.
képlet 1képlet 2képlet3
madonna ufothe crucifixion
 
      Tündér Ilona palotája 7 emeletes és a 77. szigeten van.

 És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből."

7 szarva és 7 szeme vala, a mi az Istennek 7 Lelke, a mely elküldetett az egész földre, vagyis 777.

Valakik pedig éppen 777-nél helyeztek el egy ábrát. Ez szerepelt a Szíriusz-híd 1 és az Omega játék 2 cikkben.
         ajna ábra 777
                     harmadik szem/kiválasztottak/144000
A Galileo 144 db plutónium 238 üzemanyaggolyó tartalmú dobozt vitt magával, amit Radioizotópos Thermoelektromos generátornak hívtak /RTG/ Erről már írtam a Jupiter-Vénusz-tranzit 2012 / 2 cikkben.
A Galileo pedig 2003-ban a Jupiterbe csapódott, mely időpont hozzávetőleg 17760 órára esett, a WTC tornyok ledöntésétől. Erről írtam az Új kor hajnala és a Szuperhold cikkben.
A képlet film zárójeleneténél mikor Cage a tömegben megy autójával, a háttérben látható egy felirat a furgonon.
képlet 4képlet5
képlet6képlet7
        Az első gép francia volt az Odüsszeusz hajnala hadműveletben. 

francia vadászgépekodyssey dawn

Franciaország fővárosa Párizs pedig az Eiffel torony képviseletében Luciferrel jelent meg, Gízával egyetemben.

eiffel lucifergíza lucifer

 Az Eiffel-torony a Mars mezőnél, Gíza pedig Cairónal (Mars) található.
                                   MARS féme a VAS
Jelenések könyve 12/5: "És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet".
Az első helyszín, ahol Jupiter/Lucifer megjelent, a washingtoni Lincoln (Zeusz/Jupiter) Memorial.     
                    lucifer washington
                   Lincoln, Gíza, Eiffel torony 2011 nyarán kék.
kék szfinxeiffel kéklincoln smurf
  blue system luciferblue jupiter
               A negyedik helyszín, ahol Lucifer megjelent London.
Lucifer London2012 london
                                   Ezután pedig a tenger
             lucifer tenger
                         TENGER = EMBEREK SOKASÁGA
 A film zárásaként az EURÓPA látható, mint az új világ, az új Teremtés.

 

                             Jelenések könyve 5/6-7:

"És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 26
Tegnapi: 569
Heti: 949
Havi: 6 109
Össz.: 2 631 413

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Szíriusz-híd 3
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »