Hajnalhasadás

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Borbola János - Kikelet 89.o.: "A Magyar Szent Koronán Péter és Jakab apostolok, mindketten tekercset tartanak a bal kezükben, vagyis papirusztekercset. A jelzett tekercs ideogramma, hangértékének hangzósítása Ma-GYAR-T. Más szóval a magyarrá vagy a szakirodalom szerint igazmondóvá avatottak tekercsét tartja kezében mindkét apostol. Jakab apostol az ősi ÁR-ral a másik kezében ítéli meg az ÁR embereit, és a túlvilágra érvényes "útlevéllel" látja el őket. Fölötte a kulcsos Péter apostol átveszi a tekercset, és kedvező hír esetében kinyitja a kapukat az érkezőknek, a magyaroknak. Nála vannak a Teremtő két köréhez, az örök élethez vezető út kulcsai."   
                jakabpéter
Nézzük meg a soproni Karmelita templom és Pálos kolostor kapubejárata fölött látható Mária a kis Jézussal szobrot, aminél a gyermek Jézus hüvelyk és mutatóujját feltartva, az igazság, igazmondás szimbólumát mutatva kezében tart egy kis táskát. Érdemes megfigyelni, hogy Mária fél lábbal a holdsarlón és egy kígyón áll, fölötte pedig a kagylóforma, ami a Vénusz szimbóluma, ami pedig az esthajnalcsillag.
Jelenések könyve 22. rész 16: "Én vagyok  ama fényes és hajnali csillag."
Jelenések könyve 2. rész 26-28: "És a ki győz, adom annak a hajnalcsillagot"
                    http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/maria.jpg?19991337       
Jelenések könyve 21/6: "És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég. Én a szomjazónak adok az Élet Vizéből ingyen."
A LaVentában található olmék dombormű körvonala egy kígyót/sárkányt ábrázol amelynek a belsejében egy kinyújtott lábú ember ül (Quetzalcoatl/Tollaskígyó), kinek kezében szintén egy kis táska az életnek vizével. Tollaskígyó (kundalíni?) visszatérését 2012-re jósolják.
                           LaVenta
A LaVenta-ban található fenti emlékművön szereplő jobb kézbe helyezett eszköz megtalálható Nimródnál is. Az Adapa-, Etana- és Gilgames (Nimród) történetekben leírtakkal összhangban a "sasok" az élet gyümölcsét, illetve az élet vizét tartják karmaik közt, melyeket behelyeztem a Kövek kódja és 2012 - 4 cikkbe.
                        Nimród az Élet vizével az Élet fájánál
                  Nimród Életfa Élet vize
Most, hogy már tudjuk, hogy a pálosok Jézus kezébe is az Élet vizének "kis táskáját" helyezték, érdemes megfigyelni, hogy bánfalváról a kolostorhoz egy 2.3 méteres táblával ellátott út (23/DNS) és 88 lépcsőfok (88 csillagkép/MENNYbolt) visz fel.
Sopron Pálos kolostor 2.388-as lépcső
Ha a 88-at és a 23-at összeadjuk, megkapjuk a 111-et. Ha a 111-et magyar ABC betűibe öntjük, megkapjuk a FA szavunkat, vagyis a 11-et és az 1-et egymás mellé rendeltük.
Jelenések könyve 22/14: "Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba."
János Evangyélioma 3/16: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
                                   kapu
A Pálosok tere, mely a 88 lépcsőfok aljánál található, 7 házszámból áll, vagyis a tér jelképezi a csakrarendszeren belül a 7 fő csakrát, a tér közepén található szökőkút pedig az örök élet forrását, ahonnan a 88 csillagképes ég felé, vagyis a MENNYbolt/Tejút/Lelkek fája felé visz a szimbólikus út.
páosok terecsakrák
Az ország északnyugati területe, mielőtt a részletekbe merülnénk megtekinthető: http://www.agendorf.hu/magyar_intro/fomenu/letoltes/letoltes/agfalva+kornyeke.pdf
A kolostorhoz tartozik egy Kolstor-erdő nevű terület, ahová a 42-es házszámnál található ösvényen lehet feljutni. A kolostor Sopronon belül Bánfalván található, ahol a HAJNAL téren szintén a 42-es számú ABC található.
             kolostor környéke
kolostor erdő feljárókolostor erdő 42
A Kolostornál, ha továbbmegyünk felfelé, elérkezünk a Korona Hotelhez. A 2011-es felújítás alkalmával pedig a pálos kolostort lila színre, a korona csakra színére festették.
karmelita templom és pálos kolostorpálos kolostor
A Kolostortól nem messze található egy üzemen kívüli malom. Az út amelyen a malom található, a Kutya-hegyre visz fel és szintén a 42-es számú háznál lehet rátérni az útra.
                               kutya hegy
kutya hegy feljárókutya hegy 42
Itt a 42-es ház és a malom után található az Ózon Camping (ÓZ-ON, Ó, mint régi, Z, mint Omega, vagyis belépés az Ősbe, Őshöz)
A Kutya, pontosabban a Nagy-Kutya csillagkép legfényesebb csillaga a Szíriusz. Szíriusztól a nyulon át pedig Orionhoz, Nimród/Ozirisz csillagképéhez vezet az út, melyben a Bellatrix a 3. szem energetizátora. Nimród volt a magyarok Ősatyja, a világ eslő királya.
                    szíriusz
A Szíriusz fényessége -1,44 magnitúdó, távolsága pedig 8,6 fényév, így a Szíriusz abszolút fényessége 23-szor akkora, mint a Napé. A Szíriusz-B egy perc alatt 23-szor fordul meg a tengelye körül. A Szíriusz A és B, és a Szíriusz A és a mi Napunk mozgása pedig a DNS spiráléhoz hasonló.
A Kutya-hegyre vezető úton az első kereszteződésnél a 23-as, a másodiknál pedig a 33-as házszám található. A 23-as házszámnál az emelkedő irányában a DARUFALVI útra tér az úton járó. Thot egyiptomi jelképe az IBISZ, vagy gázlómadár. Ennek magyar párja/megfelelője a DARU. A daru pedig az építkezésben használatos égbe nyúló, FELEMELŐ szerkezet.
A világűrből (űrből/Úrból/Úrtól) érkezett Hermész/Thot vagy Tehuti (Tejuti vagy Tejút) alapította az első misztikus iskolákat. A rómaiak Mercuriusként (Merkúr) ismerik. Van egy botja, a Caduceus, azon két, néhol egy feltekeredő kígyó. A zsidó kabbalisták életfája 10 fokos, miként a DNS egy fordulata is 10 lépcsőfokos. A tíz (tűz) az angolban TEN, ami pedig a TENger és az IsTEN szavunk része (TENmagad). A török nyelvben a TENgri Istent jelent. Nos a pálosok terétől egy utcányira található a HAJNAL gyógySZERtár, amelyet a tervezők a 10-es házszám alá helyeztek.
                  hajnal gyógyszertár
A Pálos kolostrotól nem messze található a Mária oszlop a 176-os házszámú óvoda előtt. A  szobor eredetileg nem ezen a helyen állt, azt szándékosan helyezték oda, ahol most áll.
                 Mária Ady Endre útMária Ady Endre út 2
                   176 = 153+23 = 88+88 (új ég és új föld lészen)
A Naphoz legközelebb levő Merkúr bolygó 88 földi nap alatt kerüli meg a Napot, miként 88 csillagkép van az égbolton, a pálosok teréről felvezető lépcső pedig 88 fokos, amely a 88-as rendszámú sugárzó rádiummal gazdag területre épült. A Merkúr két keringése alatt háromszor fordul meg a tengelye körül (vagyis két merkúri évben három merkúri nap van). Ez a szokatlan forgási-keringési kapcsolat azt jelenti, hogy a Merkúron levő megfigyelő számára a napkelte után 176 földi nap múlva lesz a következő napkelte.
Ha már a 88 fokos lépcső a 88 csillagképes MENNYbolt felé, vagy éppen a FEHÉRút/Tejút felé visz, nézzük meg mit alkottak még Sopronbánfalván. Nos Bánfalváról, ha az utazó Görbehalom felé elhagyja a várost, az utolsó ház a 27-es, ami mint már nyilvánvalóvá vált, hogy az ébredéssel kapcsolatos szám. Az amerikai filmekben ez a szám közkedvelt, miként az angol ABC szerint a RED megfelelője, de 3x3x3 is, vagy éppen 9+9+9. A szám maga a kundalínivel kapcsolatos, amely a gerincoszlopon felkúszva megnyitja a csakrákat.
A Kutya-hegy és a Kolostor erdő közti természetbe nyíló, városból kilépő feljárónál a 10-es ház található. A 27-es ház, vagyis a város vége és a Kutya-hegyre felvezető út (42-es ház) közt is van egy feljáró, amelynél a városból kilépő, természetbe belépő a 23-as házszámnál léphet ki a városból. Ez az út a Várhely kilátóhoz vezet, amely kettős szálú DNS lépcsőn viszi fel a természetjárót az ég felé. Lépcsőfokait még nem számoltam, de ami késik, nem múlik. A kilátót 2010-ben nyitották meg újra.
  várhely kilátódns létra
Mirkó királyfi címü magyar népmesénkben Mirkó addig nem ülhet a táltos ló nyergébe, amíg Mirkó ki nem vezeti a városból. Mirkót a táltos ló a selyemútra, vagyis a Tejútra viszi. Logikus, hogy ezek után a DNS kapcsolatban van az égbe menetellel, ebből kifolyólag mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a testedet, vagyis a templomodat karbantartsd, megtisztítva mindenféle méreg és színezékanyagtól, vagy egyéb ártó tényezőktől (szacharóz, mikrohullám, mobil, nikotin, alkohol, stb.)
Nos, ha az utazó a 27-es háznál kilép a városból, mielőtt Görbehalomba érne, át kell mennie a VÖRÖS hídon. Ha felmész a FEHÉR úton (Tejút) megtalálod a HÁROM HALOM nevű helyszínt.
               Görbehalom
Görbehalom települése 1924-ben épült ,ami 88 évre esik 2012-től. http://www.sopronihegyseg.hu/html/brennbergi_banyaszok.html
Brennbergben a bányát 1959. decemberében, 53 évre 2012. decemberétől, a maja naptár lejárati idejétől véglegesen lezárják és szétrombolják. A soproni pálos kolostort pedig 530 évre 2012-től, 1482-ben adta át Sopron városa a pálosoknak. https://sites.google.com/site/sopronbanfalva/
530 a Transzformáció száma, miként Sopron városának híres túristalátványossága, a Károly magaslat is 23 méter magas. 
A Károly magaslatnál pedig elhelyezték a LőVér kalandparkot, amelynek reklámtáblájánál kiemelésre került a VÉR. A vér pedig egyenlő a DNS-el, ugyanis a sejtmagban 23 pár kromoszóma található. A kromoszómák 1-1 darab DNS-molekulákból állnak + a rátapadt fehérjékből amelyek feltekeredve tartják a DNS-t, plussz az átírását végzik.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/karoly_magaslat_23_lover.jpg?16745704
II. József 1786-ban feloszlatta a pálos rendet, a templomot kiárusították. A soproni pálos kolostort 2011-ben, az országban először ismét megnyitották, amely a rend feloszlatásától 225 évre történt. A Vénusz 225 földi nap alatt kerüli meg a Napot. Az egykori szerzetesek celláiban 23 vendégszobát rendeztek be a 2011-es időpontnál, miként a kolostorhoz is egy 2.3 méter széles kis kapu és út vezet fel.
A Pálos remeték az épületben 7 cellát alakítottak ki imádkozásra, elmélkedésre, ezeket pedig most lakószobákká alakították át. Az épület lakosztálya a 101-es szoba. http://www.banfalvakolostor.hu/
A kolostor oldalára pedig egy vörös 4-es ajtót helyeztek el, amely szín alapján a harmadik szem homloki megjelölése, míg szám szerint a szívcsakra.
                                 kolostor ajtó
A  kolostorhoz tartozó erdőben, a kolostor és a Korona közt található három sír. A három sír közül az egyikről valami oknál fogva, az időnek a járása nem koptatta le a feliratot, így még olvasható. A sírkövön az szerepel, hogy 1869. március SUMMER.
summer sírkő
A sírkő éppen 142 éves 2011-ben, 2013 márciusában pedig 144 éves lesz. 
142 = Jupiter a halászat bolygója alkímiai szimbólumában szereplő számsor
144 = Tutanhamon a 144. a sírkamrában, 144000 a Kiválasztottak/Fény száma.
                                         SUMER = MAGYAR
                             SUMMER = MM = 88 ROVÁSBAN
                                          SUMMER = NYÁR
                              Érdekes "véletlenek", nemdebár?
Máté Evangyélioma 24/32-33: "A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt."
naptár ábrák
A Kolostortól is látható Nándor-magaslat hegyvidékes részein a sugárzás szintje majd kétszer akkora, mint a város É-ÉK-i részén. A Nándor-magaslat gyomrába vájt kutatóállomásnál a radon-koncentrációja rendkívül magas. A hegy ezen oldalán a sugárzás jóval meghaladja a hegy ellentétes oldalán mérhetőt.
A Nándor-magaslat ha megfigyeljük olyan aprócska hegy, amelyből valamikor leszeltek egy darabot. Most kőfejtőként mondják. Megfigyelhető ez az ország egyéb vidékén is, ahol Pálos nyomok vannak. Szántai Lajos maga is megemlített egyet, ahol egy bányát építettek a valamikori hegyoldalba vájt szentélyt eltüntetve.
Ezen dolgokból kifolyólag most már érthető, hogy Szántai Lajos 2011. márciusának végén, három részes előadás sorozatának utolsó fejezetén, Sopronban, miért mondta azt, hogy: " Ha a Pálos szerzetesek teste nem bomlik fel, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen módon, mivel testben magyarként haltak meg, örök időkre biztosítják a magyarság számára, hogy megmaradhasson magyarnak. Lehet, hogy kicsit fogyatkozunk, vagy gyarapodunk, egy biztos, ha ezen a testi szinten támadunk fel, akkor szó szerint genetikai, csodálatos újjászületés vár a magyarságra."
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 22
Tegnapi: 569
Heti: 945
Havi: 6 105
Össz.: 2 631 409

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Sopron és a Pálosok rejtélye
Hajnalhasadás - © 2008 - 2018 - hajnalhasadas.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: uton hazafele 3 teljes film - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »